Informace o requestu

Vrátí dobropis s kompletními údaji o dobropisu a odběrateli.

Příklad URL:
v2.0/CreditNotes/{id}/Expand
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id dobropisu

integer

Required

id

Id dobropisu

integer

Required

Žádné.

Informace o response

CreditNoteApiModelExpand
JménoPopisTypDoplňující informace
AttachmentFileName

Jméno souboru v příloze. Nemá-li faktura přílohu, bude prázdné.

string

Žádné.

BaseTaxBasicRate

Základ daně v základní sazbě v cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxBasicRateHc

Základ daně v základní sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate1

Základ daně ve snížené sazbě 1 v cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate1Hc

Základ daně ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate2

Základ daně ve snížené sazbě 2 v cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate2Hc

Základ daně ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxZeroRate

Základ daně v nulové sazbě cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxZeroRateHc

Základ daně v nulové sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

ConstantSymbol

Detail konstantního symbolu

ConstantSymbolApiModel

Žádné.

ConstantSymbolId

Id konstantního symbolu

integer

Žádné.

CreditNoteForDocumentId

Id dobropisované faktury

integer

Žádné.

CreditNoteItems

Položky dobropisu

Collection of CreditNoteItemApiModel

Žádné.

CreditNoteReason

Zdůvodnění opravy

string

Žádné.

Currency

Detail měny

CurrencyApiModel

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny dokladu

date

Žádné.

DateOfAccountingEvent

Datum účetního připadu

date

Žádné.

DateOfIssue

Datum vystavení dokladu

date

Žádné.

DateOfLastReminder

Datum poslední upomínky

date

Žádné.

DateOfMaturity

Datum splatnosti

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfTaxing

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění DPH na základě plateb

date

Používá se v Sk legislativě.

DateOfVatClaim

Datum plnění DPH

date

Žádné.

Description

Popis dokladu

string

Žádné.

Discount

Sleva v procentech

decimal number

Žádné.

DocumentNumber

Číslo dokumentu

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo dokumentu

integer

Žádné.

EetResponsibility

Určuje odpovědnost za správu elektronické evidence tržeb.

EetResponsibility

Používá se v Cz legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Exported

Příznak exportovaného dokumentu (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

HasVatRegimeOss

Nastavení režimu OSS

boolean

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsEet

Příznak specifikující, jestli je prodejka evidována v EET.

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsSentToAccountant

Příznak Odesláno účetní

boolean

Žádné.

IsSentToPurchaser

Příznak Odesláno odběrateli

boolean

Žádné.

ItemsTextPrefix

Text před položkami

string

Žádné.

ItemsTextSuffix

Text za položkami

string

Žádné.

LanguageCode

Kód kultury jazyka sestavy.

string

Žádné.

LanguageId

Id jazyka tiskové sestavy

integer

Použijte LanguageCode.

Maturity

Splatnost dokumentu ve dnech

integer

Žádné.

MyCompanyDocumentAddress

Kontaktní údaje o dodavateli

DocumentAddressApiModel

Žádné.

MyCompanyDocumentAdrressId

Id kontaktních údajů dodavatele

integer

Žádné.

Note

Poznámka k dokumentu

string

Žádné.

NoteForCreditNote

Poznámka o přijetí dobropisu

string

Žádné.

NumericSequenceId

Id číselné řady

integer

Žádné.

OrderNumber

Číslo objednávky

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PaymentOption

Detail způsobu úhrady

PaymentOptionApiModel

Žádné.

PaymentOptionId

Id způsobu úhrady

integer

Žádné.

PaymentStatus

Stav zaplacení

PaymentStatus

Žádné.

Purchaser

Informace o odběrateli z adresaře agendy

ContactApiModelExpand

Žádné.

PurchaserDocumentAddress

Kontaktní údaje o odběrateli

DocumentAddressApiModel

Žádné.

PurchaserDocumentAddressId

Id kontaktních údajů odběratele

integer

Žádné.

PurchaserId

Id odběratele

integer

Žádné.

RecountVersion

Typ přepočtu

RecountVersion

Žádné.

RemindersCount

Počet odesláných upomínek

integer

Žádné.

ReportColorValue

Barva tiskové sestavy

string

Žádné.

ReportId

Id typu tiskové sestavy

integer

Žádné.

RoundingDifference

Zaokrouhlovací částka

decimal number

Žádné.

TaxBasicRate

Daň v základní sazbě v cizí měně

decimal number

Žádné.

TaxBasicRateHc

Daň v základní sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate1

Daň ve snížené sazbě 1 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate1Hc

Daň ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate2

Daň ve snížené sazbě 2 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate2Hc

Daň ve snížené sazbě 2 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalBasicRate

Celková částka v základní sazbě v cizí měně

decimal number

Žádné.

TotalBasicRateHc

Celková částka v základní sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate1

Celková částka ve snížené sazbě 1 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate1Hc

Celková částka ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate2

Celková částka ve snížené sazbě 2 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate2Hc

Celková částka ve snížené sazbě 2 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalVat

Celková daň v použité měně

decimal number

Žádné.

TotalVatHc

Celková daň v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithoutVat

Celková částka bez daně v použité měně

decimal number

Žádné.

TotalWithoutVatHc

Celková částka bez daně v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithVat

Celková částka s daní v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithVatHc

Celková částka s daní v domácí měně

decimal number

Žádné.

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

VatOnPayStatus

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

VatOnPayStatus

Používá se v Sk legislativě.

VatRateBasic

Základní sazba daně

decimal number

Žádné.

VatRateReduced1

Snížena sazba daně 1

decimal number

Žádné.

VatRateReduced2

Snížena sazba daně 2

decimal number

Žádné.

Ukážka:
{
 "ConstantSymbol": {
  "Code": "sample string 1",
  "Country": {
   "Code": "sample string 1",
   "Currency": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": "sample string 2",
    "Name": "sample string 3",
    "Priority": 4,
    "Symbol": "sample string 5",
    "Id": 6
   },
   "CurrencyId": 2,
   "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
   "Name": "sample string 4",
   "NameEnglish": "sample string 5",
   "IsEuMember": true,
   "Id": 7
  },
  "CountryId": 2,
  "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
  "IsDefault": true,
  "Name": "sample string 5",
  "Id": 6
 },
 "Currency": {
  "Code": "sample string 1",
  "Country": "sample string 2",
  "Name": "sample string 3",
  "Priority": 4,
  "Symbol": "sample string 5",
  "Id": 6
 },
 "MyCompanyDocumentAddress": {
  "AccountNumber": "sample string 1",
  "Bank": "sample string 2",
  "BankNumberCode": "sample string 3",
  "City": "sample string 4",
  "Country": "sample string 5",
  "CountryId": 1,
  "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
  "Email": "sample string 7",
  "Fax": "sample string 8",
  "Firstname": "sample string 9",
  "Iban": "sample string 10",
  "IdentificationNumber": "sample string 11",
  "Mobile": "sample string 12",
  "NickName": "sample string 13",
  "Phone": "sample string 14",
  "PostalCode": "sample string 15",
  "Street": "sample string 16",
  "Surname": "sample string 17",
  "Swift": "sample string 18",
  "Title": "sample string 19",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
  "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
  "Www": "sample string 22",
  "Id": 23
 },
 "PaymentOption": {
  "Code": "sample string 1",
  "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
  "IsDefault": true,
  "IsRounded": true,
  "Name": "sample string 5",
  "Id": 6
 },
 "Purchaser": {
  "BankAccounts": [
   {
    "Bank": {
     "Code": "sample string 1",
     "Country": {
      "Code": "sample string 1",
      "Currency": {
       "Code": "sample string 1",
       "Country": "sample string 2",
       "Name": "sample string 3",
       "Priority": 4,
       "Symbol": "sample string 5",
       "Id": 6
      },
      "CurrencyId": 2,
      "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
      "Name": "sample string 4",
      "NameEnglish": "sample string 5",
      "IsEuMember": true,
      "Id": 7
     },
     "CountryId": 2,
     "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
     "Name": "sample string 4",
     "NumberCode": "sample string 5",
     "Swift": "sample string 6",
     "IsOutOfDate": true,
     "Id": 8
    },
    "Currency": {
     "Code": "sample string 1",
     "Country": "sample string 2",
     "Name": "sample string 3",
     "Priority": 4,
     "Symbol": "sample string 5",
     "Id": 6
    },
    "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
    "IsDefault": true,
    "CurrencyId": 3,
    "AccountNumber": "sample string 4",
    "BankId": 1,
    "Iban": "sample string 5",
    "Name": "sample string 6",
    "Swift": "sample string 7",
    "Id": 8
   }
  ],
  "Country": {
   "Code": "sample string 1",
   "Currency": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": "sample string 2",
    "Name": "sample string 3",
    "Priority": 4,
    "Symbol": "sample string 5",
    "Id": 6
   },
   "CurrencyId": 2,
   "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
   "Name": "sample string 4",
   "NameEnglish": "sample string 5",
   "IsEuMember": true,
   "Id": 7
  },
  "AddressIdg": "507a89d3-b53f-4bf2-9c6b-a89226fbab83",
  "CreditCheck": 0,
  "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
  "DefaultBankAccount": {
   "Bank": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": {
     "Code": "sample string 1",
     "Currency": {
      "Code": "sample string 1",
      "Country": "sample string 2",
      "Name": "sample string 3",
      "Priority": 4,
      "Symbol": "sample string 5",
      "Id": 6
     },
     "CurrencyId": 2,
     "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
     "Name": "sample string 4",
     "NameEnglish": "sample string 5",
     "IsEuMember": true,
     "Id": 7
    },
    "CountryId": 2,
    "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
    "Name": "sample string 4",
    "NumberCode": "sample string 5",
    "Swift": "sample string 6",
    "IsOutOfDate": true,
    "Id": 8
   },
   "Currency": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": "sample string 2",
    "Name": "sample string 3",
    "Priority": 4,
    "Symbol": "sample string 5",
    "Id": 6
   },
   "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
   "IsDefault": true,
   "CurrencyId": 3,
   "AccountNumber": "sample string 4",
   "BankId": 1,
   "Iban": "sample string 5",
   "Name": "sample string 6",
   "Swift": "sample string 7",
   "Id": 8
  },
  "Id": 3,
  "CompanyName": "sample string 4",
  "CountryId": 5,
  "IsRegisteredForVatOnPay": true,
  "DefaultInvoiceMaturity": 1,
  "City": "sample string 7",
  "DiscountPercentage": 1.0,
  "Email": "sample string 8",
  "Fax": "sample string 9",
  "Firstname": "sample string 10",
  "IdentificationNumber": "sample string 11",
  "IsSendReminder": true,
  "Mobile": "sample string 12",
  "Phone": "sample string 13",
  "PostalCode": "sample string 14",
  "Street": "sample string 15",
  "Surname": "sample string 16",
  "Title": "sample string 17",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 18",
  "VatIdentificationNumberSk": "sample string 19",
  "Www": "sample string 20"
 },
 "PurchaserDocumentAddress": {
  "AccountNumber": "sample string 1",
  "Bank": "sample string 2",
  "BankNumberCode": "sample string 3",
  "City": "sample string 4",
  "Country": "sample string 5",
  "CountryId": 1,
  "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
  "Email": "sample string 7",
  "Fax": "sample string 8",
  "Firstname": "sample string 9",
  "Iban": "sample string 10",
  "IdentificationNumber": "sample string 11",
  "Mobile": "sample string 12",
  "NickName": "sample string 13",
  "Phone": "sample string 14",
  "PostalCode": "sample string 15",
  "Street": "sample string 16",
  "Surname": "sample string 17",
  "Swift": "sample string 18",
  "Title": "sample string 19",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
  "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
  "Www": "sample string 22",
  "Id": 23
 },
 "CreditNoteForDocumentId": 1,
 "CreditNoteItems": [
  {
   "Code": "sample string 1",
   "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
   "IsRoundedItem": true,
   "IsTaxMovement": true,
   "ItemType": 0,
   "Price": 5.0,
   "PriceTotalWithoutVat": 6.0,
   "PriceTotalWithoutVatHc": 7.0,
   "PriceTotalWithVat": 8.0,
   "PriceTotalWithVatHc": 9.0,
   "PriceUnitVat": 10.0,
   "PriceUnitVatHc": 11.0,
   "PriceUnitWithoutVat": 12.0,
   "PriceUnitWithoutVatHc": 13.0,
   "PriceUnitWithVat": 14.0,
   "PriceUnitWithVatHc": 15.0,
   "TotalPrice": 16.0,
   "VatRate": 17.0,
   "VatTotal": 18.0,
   "VatTotalHc": 19.0,
   "Amount": 20.0,
   "Name": "sample string 21",
   "PriceListItemId": 1,
   "PriceType": 0,
   "Unit": "sample string 22",
   "UnitPrice": 23.0,
   "VatCodeId": 1,
   "VatRateType": 0,
   "Id": 24
  }
 ],
 "CreditNoteReason": "sample string 2",
 "DateOfVatClaim": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
 "NoteForCreditNote": "sample string 4",
 "NumericSequenceId": 5,
 "AttachmentFileName": "sample string 6",
 "IsIncomeTax": true,
 "BaseTaxBasicRate": 8.0,
 "BaseTaxBasicRateHc": 9.0,
 "BaseTaxReducedRate1": 10.0,
 "BaseTaxReducedRate1Hc": 11.0,
 "BaseTaxReducedRate2": 12.0,
 "BaseTaxReducedRate2Hc": 13.0,
 "BaseTaxZeroRate": 14.0,
 "BaseTaxZeroRateHc": 15.0,
 "ConstantSymbolId": 16,
 "CurrencyId": 17,
 "DateLastChange": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
 "DateOfAccountingEvent": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
 "DateOfIssue": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
 "DateOfLastReminder": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
 "DateOfMaturity": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
 "DateOfPayment": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
 "DateOfTaxing": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
 "DateOfVatApplication": "2023-06-07T23:22:57.8222086+00:00",
 "Description": "sample string 26",
 "Discount": 27.0,
 "DocumentNumber": "sample string 28",
 "DocumentSerialNumber": 29,
 "EetResponsibility": 0,
 "ExchangeRate": 30.0,
 "ExchangeRateAmount": 31.0,
 "Exported": 0,
 "HasVatRegimeOss": true,
 "IsEet": true,
 "IsSentToAccountant": true,
 "IsSentToPurchaser": true,
 "ItemsTextPrefix": "sample string 36",
 "ItemsTextSuffix": "sample string 37",
 "LanguageCode": "sample string 38",
 "LanguageId": 39,
 "Maturity": 40,
 "MyCompanyDocumentAdrressId": 41,
 "Note": "sample string 42",
 "OrderNumber": "sample string 43",
 "PaymentOptionId": 44,
 "PaymentStatus": 0,
 "PurchaserDocumentAddressId": 45,
 "PurchaserId": 46,
 "RemindersCount": 47,
 "ReportColorValue": "sample string 48",
 "ReportId": 49,
 "RoundingDifference": 50.0,
 "TaxBasicRate": 51.0,
 "TaxBasicRateHc": 52.0,
 "TaxReducedRate1": 53.0,
 "TaxReducedRate1Hc": 54.0,
 "TaxReducedRate2": 55.0,
 "TaxReducedRate2Hc": 56.0,
 "TotalBasicRate": 57.0,
 "TotalBasicRateHc": 58.0,
 "TotalReducedRate1": 59.0,
 "TotalReducedRate1Hc": 60.0,
 "TotalReducedRate2": 61.0,
 "TotalReducedRate2Hc": 62.0,
 "TotalVat": 63.0,
 "TotalVatHc": 64.0,
 "TotalWithoutVat": 65.0,
 "TotalWithoutVatHc": 66.0,
 "TotalWithVat": 67.0,
 "TotalWithVatHc": 68.0,
 "VariableSymbol": "sample string 69",
 "VatOnPayStatus": 0,
 "VatRateBasic": 70.0,
 "VatRateReduced1": 71.0,
 "VatRateReduced2": 72.0,
 "RecountVersion": 0,
 "Id": 73
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.