Platné hodnoty:

Užitečné rady

API iDokladu akceptuje jméno i číselnou hodnotu pro tenhle typ.

JménoHodnotaPopis
Unpaid

0

Neuhrazeno

Paid

1

Uhrazeno

PartialPaid

2

Částečně uhrazeno

Overpaid

3

Přeplaceno