JménoPopisTypDoplňující informace
Code

Kód způsobu úhrady

string

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsAutoPayment

Příznak automatické úhrady.

boolean

Žádné.

IsDefault

Příznak výchozího způsobu úhrady

boolean

Žádné.

IsRounded

Příznak zaokrouhlení pro daný způsob úhrady

boolean

Žádné.

Name

Název způsobu úhrady

string

Žádné.