Platné hodnoty:

Užitečné rady

API iDokladu akceptuje jméno i číselnou hodnotu pro tenhle typ.

JménoHodnotaPopis
NotExported

0

Doklad nebyl exportován.

Exported

1

Doklad byl exportován do externího účetního software. Změnou dokladu s nastaveným Exported = 1 se exported automaticky nastaví na Changed.

Changed

2

Doklad byl exportován a následně v iDokladu změněn.

Deleted

3

Doklad byl exportován a následně v iDokladu smazán.