JménoPopisTypDoplňující informace
Code

Čtyřmístný kód

string

Žádné.

Country

Informace o státu

CountryApiModel

Žádné.

CountryId

Id státu

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsDefault

Příznak výchozího konstantního symbolu pro daný stát

boolean

Žádné.

Name

Jméno konstantního symbolu

string

Žádné.