Platné hodnoty:

Užitečné rady

API iDokladu akceptuje jméno i číselnou hodnotu pro tenhle typ.

JménoHodnotaPopis
Disabled

0

Není v režimu

Enabled

1

Je v režimu

InvoiceNeedsTaxing

2

Faktura byla v režimu VatOnPay, uživatel režim ukončil přičemž faktura byla neuhrazené a je nutné ji vypořádat k poslednímu období v režimu