Platné hodnoty:

Užitečné rady

API iDokladu akceptuje jméno i číselnou hodnotu pro tenhle typ.

JménoHodnotaPopis
None

0

V1Cz

1

Algoritmus pro výpočet ceny na dokladu používaný v ČR do 31.8.2019 (včetně). Výpočet s koeficientem zaokrouhleným na 4 desetinná místa.

V1Sk

2

Algoritmus pro výpočet ceny na dokladu používaný na Slovensku do 31.8.2019 (včetně)

V2Cz

3

Algoritmus pro výpočet ceny na dokladu používaný v ČR po 1.9.2019 Výpočet s matematicky přesným koeficientem. Zaokrouhlední dokladu hrazeného v hotovosti nevstupuje do DPH.

V2Sk

4

Algoritmus pro výpočet ceny na dokladu používaný na Slovensku po 1.9.2019

V3Cz

5

Algoritmus pro výpočet ceny na dokladu používaný v ČR do 11.12.2019

V3Sk

6

Algoritmus pro výpočet ceny na dokladu používaný na Slovensku po 11.09.2019

V4Cz

7

Algoritmus pro výpočet ceny na dokladu používaný v ČR po 28.4.2021

V4Sk

8

Algoritmus pro výpočet ceny na dokladu používaný v SK po 1.7.2022 Nově zavádí zaokrouhlování na pěticenty