Informace o requestu

Update faktury dle Id. Lze provést jak kompletní nebo i částečný update. Faktura by měla obsahovat pouze položky typu ItemTypeNormal.

Příklad URL:
v2.0/IssuedInvoices/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id faktury

integer

Required

id

Id faktury

integer

Required

Model nebo jednotlivé vlastnosti faktury

IssuedInvoicePatchModelV2
JménoPopisTypDoplňující informace
AccountNumber

Číslo účtu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

BankId

Id banky

integer

Žádné.

BankName

Název banky

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

BankNumberCode

Kód banky

string

Délka: mezi 0 a 4 včetně

ConstantSymbolId

Id konstantního symbolu

integer

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateOfIssue

Datum vytvoření dokladu

date

Žádné.

DateOfMaturity

Datum splatnosti

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfTaxing

DUZP - pouze pro plátce DPH

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění DPH na základě plateb

date

Používá se v Sk legislativě.

Description

Popis dokladu

string

Žádné.

DiscountPercentage

Sleva dokladu

decimal number

Žádné.

DocumentNumber

Číslo faktury

string

DocumentNumber bude ignorované. Logika číslování se řídí podle DocumentSerialNumber.

Délka: mezi 0 a 10 včetně

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo faktury

integer

Žádné.

EetResponsibility

Určuje odpovědnost za správu elektronické evidence tržeb u faktury úhrady

EetResponsibility

Používá se v Cz legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Iban

Mezinárodní číslo bankovního účtu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

IsEet

Příznak specifikující, jestli je faktura úhrady evidována v EET.

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IssuedInvoiceItems

Collection of IssuedInvoiceItemApiModelUpdate

Žádné.

ItemsTextPrefix

Text před položkami faktury

string

Žádné.

ItemsTextSuffix

Text za položkami faktury

string

Žádné.

LanguageCode

Kód jazyka

string

Žádné.

Note

Poznámka k dokumentu

string

Žádné.

OrderNumber

Číslo objednávky

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PaymentOptionId

Id způsobu úhrady

integer

Žádné.

PurchaserId

Id odběratele

integer

Žádné.

ReportColorValue

Barva tiskovky faktury

string

Žádné.

Swift

Swift banky

string

Délka: mezi 0 a 11 včetně

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

VatOnPayStatus

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

VatOnPayStatus

Používá se v Sk legislativě.

VatReverseChargeCodeId

Id kódu plnění

integer

Používá se v Cz legislativě.

Ukážka:
{
 "VatReverseChargeCodeId": 1,
 "IsIncomeTax": true,
 "AccountNumber": "sample string 1",
 "BankId": 1,
 "BankName": "sample string 2",
 "BankNumberCode": "sample string 3",
 "ConstantSymbolId": 1,
 "CurrencyId": 1,
 "DateOfIssue": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "DateOfMaturity": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "DateOfPayment": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "DateOfTaxing": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "Description": "sample string 4",
 "DiscountPercentage": 1.0,
 "DocumentNumber": "sample string 5",
 "DocumentSerialNumber": 1,
 "ExchangeRate": 1.0,
 "ExchangeRateAmount": 1.0,
 "Iban": "sample string 6",
 "IssuedInvoiceItems": [
  {
   "Amount": 1.0,
   "Name": "sample string 1",
   "PriceType": 0,
   "Unit": "sample string 2",
   "UnitPrice": 1.0,
   "VatCodeId": 1,
   "VatRateType": 0,
   "Id": 3
  }
 ],
 "ItemsTextPrefix": "sample string 7",
 "ItemsTextSuffix": "sample string 8",
 "LanguageCode": "sample string 9",
 "Note": "sample string 10",
 "OrderNumber": "sample string 11",
 "PaymentOptionId": 1,
 "PurchaserId": 1,
 "ReportColorValue": "sample string 12",
 "Swift": "sample string 13",
 "VariableSymbol": "sample string 14",
 "VatOnPayStatus": 0,
 "DateOfVatApplication": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "IsEet": true,
 "EetResponsibility": 0
}
Ukážka:
<IssuedInvoicePatchModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.PatchModels">
 <AccountNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 1</AccountNumber>
 <BankId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">1</BankId>
 <BankName xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 2</BankName>
 <BankNumberCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 3</BankNumberCode>
 <ConstantSymbolId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">1</ConstantSymbolId>
 <CurrencyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">1</CurrencyId>
 <DateOfIssue xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfIssue>
 <DateOfMaturity xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfMaturity>
 <DateOfPayment xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfPayment>
 <DateOfTaxing xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfTaxing>
 <DateOfVatApplication xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfVatApplication>
 <Description xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 4</Description>
 <DiscountPercentage xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">1</DiscountPercentage>
 <DocumentNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 5</DocumentNumber>
 <DocumentSerialNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">1</DocumentSerialNumber>
 <EetResponsibility xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">Idoklad</EetResponsibility>
 <ExchangeRate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">1</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">1</ExchangeRateAmount>
 <Iban xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 6</Iban>
 <IsEet xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">true</IsEet>
 <IssuedInvoiceItems xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">
  <d2p1:IssuedInvoiceItemApiModelUpdate>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">3</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Amount>1</d2p1:Amount>
   <d2p1:Name>sample string 1</d2p1:Name>
   <d2p1:PriceType>0</d2p1:PriceType>
   <d2p1:Unit>sample string 2</d2p1:Unit>
   <d2p1:UnitPrice>1</d2p1:UnitPrice>
   <d2p1:VatCodeId>1</d2p1:VatCodeId>
   <d2p1:VatRateType>0</d2p1:VatRateType>
  </d2p1:IssuedInvoiceItemApiModelUpdate>
 </IssuedInvoiceItems>
 <ItemsTextPrefix xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 7</ItemsTextPrefix>
 <ItemsTextSuffix xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 8</ItemsTextSuffix>
 <LanguageCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 9</LanguageCode>
 <Note xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 10</Note>
 <OrderNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 11</OrderNumber>
 <PaymentOptionId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">1</PaymentOptionId>
 <PurchaserId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">1</PurchaserId>
 <ReportColorValue xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 12</ReportColorValue>
 <Swift xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 13</Swift>
 <VariableSymbol xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 14</VariableSymbol>
 <VatOnPayStatus xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">0</VatOnPayStatus>
 <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
 <VatReverseChargeCodeId>1</VatReverseChargeCodeId>
</IssuedInvoicePatchModel>

Informace o response

IssuedInvoiceApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
AttachmentFileName

Jméno souboru v příloze. Nemá-li faktura přílohu, bude prázdné.

string

Žádné.

BaseTaxBasicRate

Základ daně v základní sazbě v cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxBasicRateHc

Základ daně v základní sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate1

Základ daně ve snížené sazbě 1 v cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate1Hc

Základ daně ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate2

Základ daně ve snížené sazbě 2 v cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate2Hc

Základ daně ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxZeroRate

Základ daně v nulové sazbě cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxZeroRateHc

Základ daně v nulové sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

ConstantSymbolId

Id konstantního symbolu

integer

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny dokladu

date

Žádné.

DateOfAccountingEvent

Datum účetního připadu

date

Žádné.

DateOfIssue

Datum vystavení dokladu

date

Žádné.

DateOfLastReminder

Datum poslední upomínky

date

Žádné.

DateOfMaturity

Datum splatnosti

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfTaxing

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění DPH na základě plateb

date

Používá se v Sk legislativě.

Description

Popis dokladu

string

Žádné.

Discount

Sleva v procentech

decimal number

Žádné.

DocumentNumber

Číslo dokumentu

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo dokumentu

integer

Žádné.

EetResponsibility

Určuje odpovědnost za správu elektronické evidence tržeb.

EetResponsibility

Používá se v Cz legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Exported

Příznak exportovaného dokumentu (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

HasVatRegimeOss

Nastavení režimu OSS

boolean

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsEet

Příznak specifikující, jestli je prodejka evidována v EET.

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsSentToAccountant

Příznak Odesláno účetní

boolean

Žádné.

IsSentToPurchaser

Příznak Odesláno odběrateli

boolean

Žádné.

IssuedInvoiceItems

Položky faktury

Collection of IssuedInvoiceItemApiModel

Žádné.

ItemsTextPrefix

Text před položkami

string

Žádné.

ItemsTextSuffix

Text za položkami

string

Žádné.

LanguageCode

Kód kultury jazyka sestavy.

string

Žádné.

LanguageId

Id jazyka tiskové sestavy

integer

Použijte LanguageCode.

Maturity

Splatnost dokumentu ve dnech

integer

Žádné.

MyCompanyDocumentAdrressId

Id kontaktních údajů dodavatele

integer

Žádné.

Note

Poznámka k dokumentu

string

Žádné.

NumericSequenceId

Id číselné řady

integer

Žádné.

OrderNumber

Číslo objednávky

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PaymentOptionId

Id způsobu úhrady

integer

Žádné.

PaymentStatus

Stav zaplacení

PaymentStatus

Žádné.

PurchaserDocumentAddressId

Id kontaktních údajů odběratele

integer

Žádné.

PurchaserId

Id odběratele

integer

Žádné.

RecountVersion

Typ přepočtu

RecountVersion

Žádné.

RemindersCount

Počet odesláných upomínek

integer

Žádné.

ReportColorValue

Barva tiskové sestavy

string

Žádné.

ReportId

Id typu tiskové sestavy

integer

Žádné.

RoundingDifference

Zaokrouhlovací částka

decimal number

Žádné.

TaxBasicRate

Daň v základní sazbě v cizí měně

decimal number

Žádné.

TaxBasicRateHc

Daň v základní sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate1

Daň ve snížené sazbě 1 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate1Hc

Daň ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate2

Daň ve snížené sazbě 2 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate2Hc

Daň ve snížené sazbě 2 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalBasicRate

Celková částka v základní sazbě v cizí měně

decimal number

Žádné.

TotalBasicRateHc

Celková částka v základní sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalDiscountAmount

Celková částka slevy. Nemá-li faktura slevu, bude nulová.

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate1

Celková částka ve snížené sazbě 1 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate1Hc

Celková částka ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate2

Celková částka ve snížené sazbě 2 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate2Hc

Celková částka ve snížené sazbě 2 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalVat

Celková daň v použité měně

decimal number

Žádné.

TotalVatHc

Celková daň v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithoutDiscount

Celková částka bez slevy. Nemá-li faktura slevu, bude nulová.

decimal number

Žádné.

TotalWithoutVat

Celková částka bez daně v použité měně

decimal number

Žádné.

TotalWithoutVatHc

Celková částka bez daně v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithVat

Celková částka s daní v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithVatHc

Celková částka s daní v domácí měně

decimal number

Žádné.

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

VatOnPayStatus

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

VatOnPayStatus

Používá se v Sk legislativě.

VatRateBasic

Základní sazba daně

decimal number

Žádné.

VatRateReduced1

Snížena sazba daně 1

decimal number

Žádné.

VatRateReduced2

Snížena sazba daně 2

decimal number

Žádné.

VatRegime

Daňový režim

VatRegime

Žádné.

VatReverseChargeCodeId

Id kódu plnění

integer

Používá se v Cz legislativě.

Ukážka:
{
 "IssuedInvoiceItems": [
  {
   "InvoiceId": 1,
   "TotalWithVatBeforeDiscount": 2.0,
   "TotalWithoutVatBeforeDiscount": 3.0,
   "TotalVatBeforeDiscount": 4.0,
   "Code": "sample string 5",
   "DateLastChange": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
   "IsRoundedItem": true,
   "IsTaxMovement": true,
   "ItemType": 0,
   "Price": 9.0,
   "PriceTotalWithoutVat": 10.0,
   "PriceTotalWithoutVatHc": 11.0,
   "PriceTotalWithVat": 12.0,
   "PriceTotalWithVatHc": 13.0,
   "PriceUnitVat": 14.0,
   "PriceUnitVatHc": 15.0,
   "PriceUnitWithoutVat": 16.0,
   "PriceUnitWithoutVatHc": 17.0,
   "PriceUnitWithVat": 18.0,
   "PriceUnitWithVatHc": 19.0,
   "TotalPrice": 20.0,
   "VatRate": 21.0,
   "VatTotal": 22.0,
   "VatTotalHc": 23.0,
   "Amount": 24.0,
   "Name": "sample string 25",
   "PriceListItemId": 1,
   "PriceType": 0,
   "Unit": "sample string 26",
   "UnitPrice": 27.0,
   "VatCodeId": 1,
   "VatRateType": 0,
   "Id": 28
  }
 ],
 "NumericSequenceId": 1,
 "AttachmentFileName": "sample string 2",
 "VatReverseChargeCodeId": 1,
 "TotalDiscountAmount": 3.0,
 "TotalWithoutDiscount": 4.0,
 "BaseTaxBasicRate": 5.0,
 "BaseTaxBasicRateHc": 6.0,
 "BaseTaxReducedRate1": 7.0,
 "BaseTaxReducedRate1Hc": 8.0,
 "BaseTaxReducedRate2": 9.0,
 "BaseTaxReducedRate2Hc": 10.0,
 "BaseTaxZeroRate": 11.0,
 "BaseTaxZeroRateHc": 12.0,
 "ConstantSymbolId": 13,
 "CurrencyId": 14,
 "DateLastChange": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "DateOfAccountingEvent": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "DateOfIssue": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "DateOfLastReminder": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "DateOfMaturity": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "DateOfPayment": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "DateOfTaxing": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "DateOfVatApplication": "2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00",
 "Description": "sample string 23",
 "Discount": 24.0,
 "DocumentNumber": "sample string 25",
 "DocumentSerialNumber": 26,
 "EetResponsibility": 0,
 "ExchangeRate": 27.0,
 "ExchangeRateAmount": 28.0,
 "Exported": 0,
 "HasVatRegimeOss": true,
 "IsEet": true,
 "IsSentToAccountant": true,
 "IsSentToPurchaser": true,
 "ItemsTextPrefix": "sample string 33",
 "ItemsTextSuffix": "sample string 34",
 "LanguageCode": "sample string 35",
 "LanguageId": 36,
 "Maturity": 37,
 "MyCompanyDocumentAdrressId": 38,
 "Note": "sample string 39",
 "OrderNumber": "sample string 40",
 "PaymentOptionId": 41,
 "PaymentStatus": 0,
 "PurchaserDocumentAddressId": 42,
 "PurchaserId": 43,
 "RemindersCount": 44,
 "ReportColorValue": "sample string 45",
 "ReportId": 46,
 "RoundingDifference": 47.0,
 "TaxBasicRate": 48.0,
 "TaxBasicRateHc": 49.0,
 "TaxReducedRate1": 50.0,
 "TaxReducedRate1Hc": 51.0,
 "TaxReducedRate2": 52.0,
 "TaxReducedRate2Hc": 53.0,
 "TotalBasicRate": 54.0,
 "TotalBasicRateHc": 55.0,
 "TotalReducedRate1": 56.0,
 "TotalReducedRate1Hc": 57.0,
 "TotalReducedRate2": 58.0,
 "TotalReducedRate2Hc": 59.0,
 "TotalVat": 60.0,
 "TotalVatHc": 61.0,
 "TotalWithoutVat": 62.0,
 "TotalWithoutVatHc": 63.0,
 "TotalWithVat": 64.0,
 "TotalWithVatHc": 65.0,
 "VariableSymbol": "sample string 66",
 "VatOnPayStatus": 0,
 "VatRateBasic": 67.0,
 "VatRateReduced1": 68.0,
 "VatRateReduced2": 69.0,
 "VatRegime": 0,
 "IsIncomeTax": true,
 "RecountVersion": 0,
 "Id": 71
}
Ukážka:
<IssuedInvoiceApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">71</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <BaseTaxBasicRate>5</BaseTaxBasicRate>
 <BaseTaxBasicRateHc>6</BaseTaxBasicRateHc>
 <BaseTaxReducedRate1>7</BaseTaxReducedRate1>
 <BaseTaxReducedRate1Hc>8</BaseTaxReducedRate1Hc>
 <BaseTaxReducedRate2>9</BaseTaxReducedRate2>
 <BaseTaxReducedRate2Hc>10</BaseTaxReducedRate2Hc>
 <BaseTaxZeroRate>11</BaseTaxZeroRate>
 <BaseTaxZeroRateHc>12</BaseTaxZeroRateHc>
 <ConstantSymbolId>13</ConstantSymbolId>
 <CurrencyId>14</CurrencyId>
 <DateLastChange>2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateLastChange>
 <DateOfAccountingEvent>2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfAccountingEvent>
 <DateOfIssue>2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfIssue>
 <DateOfLastReminder>2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfLastReminder>
 <DateOfMaturity>2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfMaturity>
 <DateOfPayment>2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfPayment>
 <DateOfTaxing>2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfTaxing>
 <DateOfVatApplication>2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</DateOfVatApplication>
 <Description>sample string 23</Description>
 <Discount>24</Discount>
 <DocumentNumber>sample string 25</DocumentNumber>
 <DocumentSerialNumber>26</DocumentSerialNumber>
 <EetResponsibility>Idoklad</EetResponsibility>
 <ExchangeRate>27</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount>28</ExchangeRateAmount>
 <Exported>0</Exported>
 <HasVatRegimeOss>true</HasVatRegimeOss>
 <IsEet>true</IsEet>
 <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
 <IsSentToAccountant>true</IsSentToAccountant>
 <IsSentToPurchaser>true</IsSentToPurchaser>
 <ItemsTextPrefix>sample string 33</ItemsTextPrefix>
 <ItemsTextSuffix>sample string 34</ItemsTextSuffix>
 <LanguageCode>sample string 35</LanguageCode>
 <LanguageId>36</LanguageId>
 <Maturity>37</Maturity>
 <MyCompanyDocumentAdrressId>38</MyCompanyDocumentAdrressId>
 <Note>sample string 39</Note>
 <OrderNumber>sample string 40</OrderNumber>
 <PaymentOptionId>41</PaymentOptionId>
 <PaymentStatus>0</PaymentStatus>
 <PurchaserDocumentAddressId>42</PurchaserDocumentAddressId>
 <PurchaserId>43</PurchaserId>
 <RecountVersion>None</RecountVersion>
 <RemindersCount>44</RemindersCount>
 <ReportColorValue>sample string 45</ReportColorValue>
 <ReportId>46</ReportId>
 <RoundingDifference>47</RoundingDifference>
 <TaxBasicRate>48</TaxBasicRate>
 <TaxBasicRateHc>49</TaxBasicRateHc>
 <TaxReducedRate1>50</TaxReducedRate1>
 <TaxReducedRate1Hc>51</TaxReducedRate1Hc>
 <TaxReducedRate2>52</TaxReducedRate2>
 <TaxReducedRate2Hc>53</TaxReducedRate2Hc>
 <TotalBasicRate>54</TotalBasicRate>
 <TotalBasicRateHc>55</TotalBasicRateHc>
 <TotalReducedRate1>56</TotalReducedRate1>
 <TotalReducedRate1Hc>57</TotalReducedRate1Hc>
 <TotalReducedRate2>58</TotalReducedRate2>
 <TotalReducedRate2Hc>59</TotalReducedRate2Hc>
 <TotalVat>60</TotalVat>
 <TotalVatHc>61</TotalVatHc>
 <TotalWithVat>64</TotalWithVat>
 <TotalWithVatHc>65</TotalWithVatHc>
 <TotalWithoutVat>62</TotalWithoutVat>
 <TotalWithoutVatHc>63</TotalWithoutVatHc>
 <VariableSymbol>sample string 66</VariableSymbol>
 <VatOnPayStatus>0</VatOnPayStatus>
 <VatRateBasic>67</VatRateBasic>
 <VatRateReduced1>68</VatRateReduced1>
 <VatRateReduced2>69</VatRateReduced2>
 <VatRegime>NonVatRegime</VatRegime>
 <AttachmentFileName>sample string 2</AttachmentFileName>
 <IssuedInvoiceItems xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
  <d2p1:IssuedInvoiceItemApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">28</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Amount>24</d2p1:Amount>
   <d2p1:Name>sample string 25</d2p1:Name>
   <d2p1:PriceListItemId>1</d2p1:PriceListItemId>
   <d2p1:PriceType>0</d2p1:PriceType>
   <d2p1:Unit>sample string 26</d2p1:Unit>
   <d2p1:UnitPrice>27</d2p1:UnitPrice>
   <d2p1:VatCodeId>1</d2p1:VatCodeId>
   <d2p1:VatRateType>0</d2p1:VatRateType>
   <d2p1:Code>sample string 5</d2p1:Code>
   <d2p1:DateLastChange>2024-06-16T06:11:08.9412871+00:00</d2p1:DateLastChange>
   <d2p1:IsRoundedItem>true</d2p1:IsRoundedItem>
   <d2p1:IsTaxMovement>true</d2p1:IsTaxMovement>
   <d2p1:ItemType>0</d2p1:ItemType>
   <d2p1:Price>9</d2p1:Price>
   <d2p1:PriceTotalWithVat>12</d2p1:PriceTotalWithVat>
   <d2p1:PriceTotalWithVatHc>13</d2p1:PriceTotalWithVatHc>
   <d2p1:PriceTotalWithoutVat>10</d2p1:PriceTotalWithoutVat>
   <d2p1:PriceTotalWithoutVatHc>11</d2p1:PriceTotalWithoutVatHc>
   <d2p1:PriceUnitVat>14</d2p1:PriceUnitVat>
   <d2p1:PriceUnitVatHc>15</d2p1:PriceUnitVatHc>
   <d2p1:PriceUnitWithVat>18</d2p1:PriceUnitWithVat>
   <d2p1:PriceUnitWithVatHc>19</d2p1:PriceUnitWithVatHc>
   <d2p1:PriceUnitWithoutVat>16</d2p1:PriceUnitWithoutVat>
   <d2p1:PriceUnitWithoutVatHc>17</d2p1:PriceUnitWithoutVatHc>
   <d2p1:TotalPrice>20</d2p1:TotalPrice>
   <d2p1:VatRate>21</d2p1:VatRate>
   <d2p1:VatTotal>22</d2p1:VatTotal>
   <d2p1:VatTotalHc>23</d2p1:VatTotalHc>
   <d2p1:InvoiceId>1</d2p1:InvoiceId>
   <d2p1:TotalVatBeforeDiscount>4</d2p1:TotalVatBeforeDiscount>
   <d2p1:TotalWithVatBeforeDiscount>2</d2p1:TotalWithVatBeforeDiscount>
   <d2p1:TotalWithoutVatBeforeDiscount>3</d2p1:TotalWithoutVatBeforeDiscount>
  </d2p1:IssuedInvoiceItemApiModel>
 </IssuedInvoiceItems>
 <NumericSequenceId>1</NumericSequenceId>
 <TotalDiscountAmount>3</TotalDiscountAmount>
 <TotalWithoutDiscount>4</TotalWithoutDiscount>
 <VatReverseChargeCodeId>1</VatReverseChargeCodeId>
</IssuedInvoiceApiModel>