JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Množství položky

decimal number

Žádné.

Code

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

DateLastChange

date

Readonly

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

InvoiceId

Id příslušné faktury

integer

Žádné.

IsRoundedItem

Indikace, zda je položka zaokrouhlovací

boolean

Žádné.

IsTaxMovement

Indikace, zda je položka daňový pohyb

boolean

Žádné.

ItemType

Identifikace typu položky

IssuedInvoiceItemType

Žádné.

Name

Název položky

string

Required

Délka: mezi 0 a 200 včetně

Price

decimal number

Žádné.

PriceListItemId

Id ceníkové položky

integer

Žádné.

PriceTotalWithoutVat

decimal number

Žádné.

PriceTotalWithoutVatHc

decimal number

Žádné.

PriceTotalWithVat

decimal number

Žádné.

PriceTotalWithVatHc

decimal number

Žádné.

PriceType

Typ ceny položky

PriceType

Žádné.

PriceUnitVat

decimal number

Žádné.

PriceUnitVatHc

decimal number

Žádné.

PriceUnitWithoutVat

decimal number

Žádné.

PriceUnitWithoutVatHc

decimal number

Žádné.

PriceUnitWithVat

decimal number

Žádné.

PriceUnitWithVatHc

decimal number

Žádné.

TotalPrice

decimal number

Žádné.

TotalVatBeforeDiscount

Celkem DPH před slevou

decimal number

Žádné.

TotalWithoutVatBeforeDiscount

Celková cena bez DPH před slevou

decimal number

Žádné.

TotalWithVatBeforeDiscount

Celková cena s DPH před slevou

decimal number

Žádné.

Unit

Měrná jednotka

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

UnitPrice

Cena za jednu jednotku

decimal number

Žádné.

VatCodeId

Id členení DPH

integer

Žádné.

VatRate

decimal number

Žádné.

VatRateType

Typ DPH položky

VatRateType

Žádné.

VatTotal

decimal number

Žádné.

VatTotalHc

decimal number

Žádné.