Informace o requestu

Vrátí prázdnou fakturu s výchozími hodnotami, dle nastavení agendy. Vhodné pro vytvoření nové faktury přijaté.

Příklad URL:
v2.0/ReceivedInvoices/Default

None.

Žádné.

Informace o response

ReceivedInvoiceApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
AttachmentFileName

Jméno souboru v příloze. Nemá-li faktura přílohu, bude prázdné.

string

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateCreated

Datum vytvoření

date

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Žádné.

DateOfAccountingEvent

Datum účetního připadu

date

Žádné.

DateOfIssue

Datum vystavení dokladu

date

Žádné.

DateOfMaturity

Datum splatnosti

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfReceiving

Datum přijetí dokladu

date

Žádné.

DateOfTaxing

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění DPH na základě plateb

date

Používá se v Sk legislativě.

Description

Popis dokladu

string

Žádné.

DocumentNumber

Číslo dokladu

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo dokladu

integer

Žádné.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Exported

Příznak exportované faktury (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsSentToAccountant

Příznak Odesláno účetní

boolean

Žádné.

Items

Položky faktury přijaté

Collection of ReceivedInvoiceItemApiModel

Žádné.

MyCompanyDocumentAddressId

Id kontaktních údajů odběratele

integer

Žádné.

Note

Poznámka k dokumentu

string

Žádné.

OrderNumber

Číslo objednávky

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PaymentOptionId

Id způsobu úhrady

integer

Žádné.

PaymentStatus

Stav zaplacení faktury

PaymentStatus

Žádné.

ReceivedDocumentNumber

Originalní číslo přijatého dokladu

string

Délka: mezi 0 a 30 včetně

RecountVersion

Typ přepočtu

RecountVersion

Žádné.

SupplierDocumentAddressId

Id kontaktních údajů dodavatele

integer

Žádné.

SupplierId

Id dodavatele

integer

Žádné.

TotalPaid

Celkově uhrazená částka

decimal number

Žádné.

TotalPaidHc

Celkově uhrazená částka v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalVat

Celkové DPH

decimal number

Žádné.

TotalVatHc

Celkové DPH v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithoutVat

Celková cena bez DPH

decimal number

Žádné.

TotalWithoutVatHc

Celková cena bez DPH v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithVat

Celková cena s DPH

decimal number

Žádné.

TotalWithVatHc

Celková cena s DPH v domácí měně

decimal number

Žádné.

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

VatOnPayStatus

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

VatOnPayStatus

Používá se v Sk legislativě.

VatRegime

Daňový režim

VatRegime

Žádné.

VatReverseChargeCodeId

Id kódu plnění

integer

Používá se v Cz legislativě.

Ukážka:
{
 "AttachmentFileName": "sample string 1",
 "CurrencyId": 2,
 "DateCreated": "2024-06-04T13:54:27.71048+00:00",
 "DateLastChange": "2024-06-04T13:54:27.71048+00:00",
 "DateOfAccountingEvent": "2024-06-04T13:54:27.71048+00:00",
 "DateOfIssue": "2024-06-04T13:54:27.71048+00:00",
 "DateOfMaturity": "2024-06-04T13:54:27.71048+00:00",
 "DateOfPayment": "2024-06-04T13:54:27.71048+00:00",
 "DateOfReceiving": "2024-06-04T13:54:27.71048+00:00",
 "DateOfTaxing": "2024-06-04T13:54:27.71048+00:00",
 "DateOfVatApplication": "2024-06-04T13:54:27.71048+00:00",
 "Description": "sample string 12",
 "DocumentNumber": "sample string 13",
 "DocumentSerialNumber": 14,
 "ExchangeRate": 15.0,
 "ExchangeRateAmount": 16.0,
 "Exported": 0,
 "IsSentToAccountant": true,
 "Items": [
  {
   "DateCreated": "2024-06-04T13:54:27.71048+00:00",
   "DateLastChange": "2024-06-04T13:54:27.71048+00:00",
   "IsCustomVat": true,
   "ItemType": 0,
   "Price": 4.0,
   "PriceTotalWithoutVat": 5.0,
   "PriceTotalWithoutVatHc": 6.0,
   "PriceTotalWithVat": 7.0,
   "PriceTotalWithVatHc": 8.0,
   "PriceUnitHc": 9.0,
   "VatRate": 10.0,
   "VatTotal": 11.0,
   "VatTotalHc": 12.0,
   "Amount": 1.0,
   "CustomVatRate": 1.0,
   "Name": "sample string 13",
   "PriceListItemId": 1,
   "PriceType": 0,
   "Unit": "sample string 14",
   "UnitPrice": 1.0,
   "VatCodeId": 1,
   "VatRateType": 0,
   "Id": 15
  }
 ],
 "MyCompanyDocumentAddressId": 18,
 "Note": "sample string 19",
 "OrderNumber": "sample string 20",
 "PaymentOptionId": 1,
 "PaymentStatus": 0,
 "ReceivedDocumentNumber": "sample string 21",
 "SupplierDocumentAddressId": 22,
 "SupplierId": 23,
 "TotalPaid": 24.0,
 "TotalPaidHc": 25.0,
 "TotalVat": 26.0,
 "TotalVatHc": 27.0,
 "TotalWithoutVat": 28.0,
 "TotalWithoutVatHc": 29.0,
 "TotalWithVat": 30.0,
 "TotalWithVatHc": 31.0,
 "VariableSymbol": "sample string 32",
 "VatOnPayStatus": 0,
 "VatReverseChargeCodeId": 1,
 "IsIncomeTax": true,
 "RecountVersion": 0,
 "VatRegime": 0,
 "Id": 34
}
Ukážka:
<ReceivedInvoiceApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReceivedInvoice">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">34</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <AttachmentFileName>sample string 1</AttachmentFileName>
 <CurrencyId>2</CurrencyId>
 <DateCreated>2024-06-04T13:54:27.71048+00:00</DateCreated>
 <DateLastChange>2024-06-04T13:54:27.71048+00:00</DateLastChange>
 <DateOfAccountingEvent>2024-06-04T13:54:27.71048+00:00</DateOfAccountingEvent>
 <DateOfIssue>2024-06-04T13:54:27.71048+00:00</DateOfIssue>
 <DateOfMaturity>2024-06-04T13:54:27.71048+00:00</DateOfMaturity>
 <DateOfPayment>2024-06-04T13:54:27.71048+00:00</DateOfPayment>
 <DateOfReceiving>2024-06-04T13:54:27.71048+00:00</DateOfReceiving>
 <DateOfTaxing>2024-06-04T13:54:27.71048+00:00</DateOfTaxing>
 <DateOfVatApplication>2024-06-04T13:54:27.71048+00:00</DateOfVatApplication>
 <Description>sample string 12</Description>
 <DocumentNumber>sample string 13</DocumentNumber>
 <DocumentSerialNumber>14</DocumentSerialNumber>
 <ExchangeRate>15</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount>16</ExchangeRateAmount>
 <Exported>0</Exported>
 <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
 <IsSentToAccountant>true</IsSentToAccountant>
 <Items>
  <ReceivedInvoiceItemApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">15</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <Amount>1</Amount>
   <CustomVatRate>1</CustomVatRate>
   <Name>sample string 13</Name>
   <PriceListItemId>1</PriceListItemId>
   <PriceType>0</PriceType>
   <Unit>sample string 14</Unit>
   <UnitPrice>1</UnitPrice>
   <VatCodeId>1</VatCodeId>
   <VatRateType>0</VatRateType>
   <DateCreated>2024-06-04T13:54:27.71048+00:00</DateCreated>
   <DateLastChange>2024-06-04T13:54:27.71048+00:00</DateLastChange>
   <IsCustomVat>true</IsCustomVat>
   <ItemType>0</ItemType>
   <Price>4</Price>
   <PriceTotalWithVat>7</PriceTotalWithVat>
   <PriceTotalWithVatHc>8</PriceTotalWithVatHc>
   <PriceTotalWithoutVat>5</PriceTotalWithoutVat>
   <PriceTotalWithoutVatHc>6</PriceTotalWithoutVatHc>
   <PriceUnitHc>9</PriceUnitHc>
   <VatRate>10</VatRate>
   <VatTotal>11</VatTotal>
   <VatTotalHc>12</VatTotalHc>
  </ReceivedInvoiceItemApiModel>
 </Items>
 <MyCompanyDocumentAddressId>18</MyCompanyDocumentAddressId>
 <Note>sample string 19</Note>
 <OrderNumber>sample string 20</OrderNumber>
 <PaymentOptionId>1</PaymentOptionId>
 <PaymentStatus>0</PaymentStatus>
 <ReceivedDocumentNumber>sample string 21</ReceivedDocumentNumber>
 <RecountVersion>None</RecountVersion>
 <SupplierDocumentAddressId>22</SupplierDocumentAddressId>
 <SupplierId>23</SupplierId>
 <TotalPaid>24</TotalPaid>
 <TotalPaidHc>25</TotalPaidHc>
 <TotalVat>26</TotalVat>
 <TotalVatHc>27</TotalVatHc>
 <TotalWithVat>30</TotalWithVat>
 <TotalWithVatHc>31</TotalWithVatHc>
 <TotalWithoutVat>28</TotalWithoutVat>
 <TotalWithoutVatHc>29</TotalWithoutVatHc>
 <VariableSymbol>sample string 32</VariableSymbol>
 <VatOnPayStatus>0</VatOnPayStatus>
 <VatRegime>NonVatRegime</VatRegime>
 <VatReverseChargeCodeId>1</VatReverseChargeCodeId>
</ReceivedInvoiceApiModel>