JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Množství položky

decimal number

Rozsah: mezi 0 a 1,79769313486232E+308 včetně

CustomVatRate

Vlastní hodnota DPH

decimal number

Žádné.

DateCreated

Datum vytvoření

date

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsCustomVat

Příznak, zda položka obsahuje vlastní hodnotu DPH, která se nepřepočítává

boolean

Žádné.

ItemType

Typ položky

IssuedInvoiceItemType

Žádné.

Name

Název položky

string

Délka: mezi 0 a 200 včetně

Price

Celková cena

decimal number

Žádné.

PriceListItemId

Id ceníkové položky

integer

Žádné.

PriceTotalWithoutVat

Celková cena bez DPH

decimal number

Žádné.

PriceTotalWithoutVatHc

Celková cena bez DPH v domací měně

decimal number

Žádné.

PriceTotalWithVat

Celková cena s DPH

decimal number

Žádné.

PriceTotalWithVatHc

Celková cena s DPH v domací měně

decimal number

Žádné.

PriceType

Typ ceny položky

PriceType

Žádné.

PriceUnitHc

Celková cena za jednotku v domací měně

decimal number

Žádné.

Unit

Měrná jednotka

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

UnitPrice

Cena za jednotku

decimal number

Žádné.

VatCodeId

Id členení DPH

integer

Žádné.

VatRate

hodnota DPH

decimal number

Žádné.

VatRateType

Typ DPH položky

VatRateType

Žádné.

VatTotal

Celkové DPH

decimal number

Žádné.

VatTotalHc

Celkové DPH v domací měně

decimal number

Žádné.