Informace o requestu

Vrátí údaje o dobropisu včetně výpočtu sum. Vhodné pro zobrazení detailu dobropisu.

Příklad URL:
v2.0/CreditNotes/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id dobropisu

integer

Required

id

Id dobropisu

integer

Required

Žádné.

Informace o response

CreditNoteApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
AttachmentFileName

Jméno souboru v příloze. Nemá-li faktura přílohu, bude prázdné.

string

Žádné.

BaseTaxBasicRate

Základ daně v základní sazbě v cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxBasicRateHc

Základ daně v základní sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate1

Základ daně ve snížené sazbě 1 v cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate1Hc

Základ daně ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate2

Základ daně ve snížené sazbě 2 v cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate2Hc

Základ daně ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxZeroRate

Základ daně v nulové sazbě cizí měně

decimal number

Žádné.

BaseTaxZeroRateHc

Základ daně v nulové sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

ConstantSymbolId

Id konstantního symbolu

integer

Žádné.

CreditNoteForDocumentId

Id dobropisované faktury

integer

Žádné.

CreditNoteItems

Položky dobropisu

Collection of CreditNoteItemApiModel

Žádné.

CreditNoteReason

Zdůvodnění opravy

string

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny dokladu

date

Žádné.

DateOfAccountingEvent

Datum účetního připadu

date

Žádné.

DateOfIssue

Datum vystavení dokladu

date

Žádné.

DateOfLastReminder

Datum poslední upomínky

date

Žádné.

DateOfMaturity

Datum splatnosti

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfTaxing

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění DPH na základě plateb

date

Používá se v Sk legislativě.

DateOfVatClaim

Datum plnění DPH

date

Žádné.

Description

Popis dokladu

string

Žádné.

Discount

Sleva v procentech

decimal number

Žádné.

DocumentNumber

Číslo dokumentu

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo dokumentu

integer

Žádné.

EetResponsibility

Určuje odpovědnost za správu elektronické evidence tržeb.

EetResponsibility

Používá se v Cz legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Exported

Příznak exportovaného dokumentu (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

HasVatRegimeOss

Nastavení režimu OSS

boolean

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsEet

Příznak specifikující, jestli je prodejka evidována v EET.

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsSentToAccountant

Příznak Odesláno účetní

boolean

Žádné.

IsSentToPurchaser

Příznak Odesláno odběrateli

boolean

Žádné.

ItemsTextPrefix

Text před položkami

string

Žádné.

ItemsTextSuffix

Text za položkami

string

Žádné.

LanguageCode

Kód kultury jazyka sestavy.

string

Žádné.

LanguageId

Id jazyka tiskové sestavy

integer

Použijte LanguageCode.

Maturity

Splatnost dokumentu ve dnech

integer

Žádné.

MyCompanyDocumentAdrressId

Id kontaktních údajů dodavatele

integer

Žádné.

Note

Poznámka k dokumentu

string

Žádné.

NoteForCreditNote

Poznámka o přijetí dobropisu

string

Žádné.

NumericSequenceId

Id číselné řady

integer

Žádné.

OrderNumber

Číslo objednávky

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PaymentOptionId

Id způsobu úhrady

integer

Žádné.

PaymentStatus

Stav zaplacení

PaymentStatus

Žádné.

PurchaserDocumentAddressId

Id kontaktních údajů odběratele

integer

Žádné.

PurchaserId

Id odběratele

integer

Žádné.

RecountVersion

Typ přepočtu

RecountVersion

Žádné.

RemindersCount

Počet odesláných upomínek

integer

Žádné.

ReportColorValue

Barva tiskové sestavy

string

Žádné.

ReportId

Id typu tiskové sestavy

integer

Žádné.

RoundingDifference

Zaokrouhlovací částka

decimal number

Žádné.

TaxBasicRate

Daň v základní sazbě v cizí měně

decimal number

Žádné.

TaxBasicRateHc

Daň v základní sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate1

Daň ve snížené sazbě 1 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate1Hc

Daň ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate2

Daň ve snížené sazbě 2 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate2Hc

Daň ve snížené sazbě 2 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalBasicRate

Celková částka v základní sazbě v cizí měně

decimal number

Žádné.

TotalBasicRateHc

Celková částka v základní sazbě v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate1

Celková částka ve snížené sazbě 1 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate1Hc

Celková částka ve snížené sazbě 1 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate2

Celková částka ve snížené sazbě 2 v cizí měně

decimal number

Žádné.

TotalReducedRate2Hc

Celková částka ve snížené sazbě 2 v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalVat

Celková daň v použité měně

decimal number

Žádné.

TotalVatHc

Celková daň v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithoutVat

Celková částka bez daně v použité měně

decimal number

Žádné.

TotalWithoutVatHc

Celková částka bez daně v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithVat

Celková částka s daní v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithVatHc

Celková částka s daní v domácí měně

decimal number

Žádné.

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

VatOnPayStatus

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

VatOnPayStatus

Používá se v Sk legislativě.

VatRateBasic

Základní sazba daně

decimal number

Žádné.

VatRateReduced1

Snížena sazba daně 1

decimal number

Žádné.

VatRateReduced2

Snížena sazba daně 2

decimal number

Žádné.

VatRegime

Daňový režim

VatRegime

Žádné.

Ukážka:
{
 "CreditNoteForDocumentId": 1,
 "CreditNoteItems": [
  {
   "Code": "sample string 1",
   "DateLastChange": "2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00",
   "IsRoundedItem": true,
   "IsTaxMovement": true,
   "ItemType": 0,
   "Price": 5.0,
   "PriceTotalWithoutVat": 6.0,
   "PriceTotalWithoutVatHc": 7.0,
   "PriceTotalWithVat": 8.0,
   "PriceTotalWithVatHc": 9.0,
   "PriceUnitVat": 10.0,
   "PriceUnitVatHc": 11.0,
   "PriceUnitWithoutVat": 12.0,
   "PriceUnitWithoutVatHc": 13.0,
   "PriceUnitWithVat": 14.0,
   "PriceUnitWithVatHc": 15.0,
   "TotalPrice": 16.0,
   "VatRate": 17.0,
   "VatTotal": 18.0,
   "VatTotalHc": 19.0,
   "Amount": 20.0,
   "Name": "sample string 21",
   "PriceListItemId": 1,
   "PriceType": 0,
   "Unit": "sample string 22",
   "UnitPrice": 23.0,
   "VatCodeId": 1,
   "VatRateType": 0,
   "Id": 24
  }
 ],
 "CreditNoteReason": "sample string 2",
 "DateOfVatClaim": "2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00",
 "NoteForCreditNote": "sample string 4",
 "NumericSequenceId": 5,
 "AttachmentFileName": "sample string 6",
 "BaseTaxBasicRate": 7.0,
 "BaseTaxBasicRateHc": 8.0,
 "BaseTaxReducedRate1": 9.0,
 "BaseTaxReducedRate1Hc": 10.0,
 "BaseTaxReducedRate2": 11.0,
 "BaseTaxReducedRate2Hc": 12.0,
 "BaseTaxZeroRate": 13.0,
 "BaseTaxZeroRateHc": 14.0,
 "ConstantSymbolId": 15,
 "CurrencyId": 16,
 "DateLastChange": "2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00",
 "DateOfAccountingEvent": "2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00",
 "DateOfIssue": "2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00",
 "DateOfLastReminder": "2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00",
 "DateOfMaturity": "2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00",
 "DateOfPayment": "2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00",
 "DateOfTaxing": "2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00",
 "DateOfVatApplication": "2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00",
 "Description": "sample string 25",
 "Discount": 26.0,
 "DocumentNumber": "sample string 27",
 "DocumentSerialNumber": 28,
 "EetResponsibility": 0,
 "ExchangeRate": 29.0,
 "ExchangeRateAmount": 30.0,
 "Exported": 0,
 "HasVatRegimeOss": true,
 "IsEet": true,
 "IsSentToAccountant": true,
 "IsSentToPurchaser": true,
 "ItemsTextPrefix": "sample string 35",
 "ItemsTextSuffix": "sample string 36",
 "LanguageCode": "sample string 37",
 "LanguageId": 38,
 "Maturity": 39,
 "MyCompanyDocumentAdrressId": 40,
 "Note": "sample string 41",
 "OrderNumber": "sample string 42",
 "PaymentOptionId": 43,
 "PaymentStatus": 0,
 "PurchaserDocumentAddressId": 44,
 "PurchaserId": 45,
 "RemindersCount": 46,
 "ReportColorValue": "sample string 47",
 "ReportId": 48,
 "RoundingDifference": 49.0,
 "TaxBasicRate": 50.0,
 "TaxBasicRateHc": 51.0,
 "TaxReducedRate1": 52.0,
 "TaxReducedRate1Hc": 53.0,
 "TaxReducedRate2": 54.0,
 "TaxReducedRate2Hc": 55.0,
 "TotalBasicRate": 56.0,
 "TotalBasicRateHc": 57.0,
 "TotalReducedRate1": 58.0,
 "TotalReducedRate1Hc": 59.0,
 "TotalReducedRate2": 60.0,
 "TotalReducedRate2Hc": 61.0,
 "TotalVat": 62.0,
 "TotalVatHc": 63.0,
 "TotalWithoutVat": 64.0,
 "TotalWithoutVatHc": 65.0,
 "TotalWithVat": 66.0,
 "TotalWithVatHc": 67.0,
 "VariableSymbol": "sample string 68",
 "VatOnPayStatus": 0,
 "VatRateBasic": 69.0,
 "VatRateReduced1": 70.0,
 "VatRateReduced2": 71.0,
 "VatRegime": 0,
 "IsIncomeTax": true,
 "RecountVersion": 0,
 "Id": 73
}
Ukážka:
<CreditNoteApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.CreditNote">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">73</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <BaseTaxBasicRate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">7</BaseTaxBasicRate>
 <BaseTaxBasicRateHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">8</BaseTaxBasicRateHc>
 <BaseTaxReducedRate1 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">9</BaseTaxReducedRate1>
 <BaseTaxReducedRate1Hc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">10</BaseTaxReducedRate1Hc>
 <BaseTaxReducedRate2 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">11</BaseTaxReducedRate2>
 <BaseTaxReducedRate2Hc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">12</BaseTaxReducedRate2Hc>
 <BaseTaxZeroRate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">13</BaseTaxZeroRate>
 <BaseTaxZeroRateHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">14</BaseTaxZeroRateHc>
 <ConstantSymbolId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">15</ConstantSymbolId>
 <CurrencyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">16</CurrencyId>
 <DateLastChange xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00</DateLastChange>
 <DateOfAccountingEvent xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00</DateOfAccountingEvent>
 <DateOfIssue xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00</DateOfIssue>
 <DateOfLastReminder xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00</DateOfLastReminder>
 <DateOfMaturity xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00</DateOfMaturity>
 <DateOfPayment xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00</DateOfPayment>
 <DateOfTaxing xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00</DateOfTaxing>
 <DateOfVatApplication xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00</DateOfVatApplication>
 <Description xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 25</Description>
 <Discount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">26</Discount>
 <DocumentNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 27</DocumentNumber>
 <DocumentSerialNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">28</DocumentSerialNumber>
 <EetResponsibility xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">Idoklad</EetResponsibility>
 <ExchangeRate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">29</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">30</ExchangeRateAmount>
 <Exported xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">0</Exported>
 <HasVatRegimeOss xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">true</HasVatRegimeOss>
 <IsEet xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">true</IsEet>
 <IsIncomeTax xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">true</IsIncomeTax>
 <IsSentToAccountant xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">true</IsSentToAccountant>
 <IsSentToPurchaser xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">true</IsSentToPurchaser>
 <ItemsTextPrefix xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 35</ItemsTextPrefix>
 <ItemsTextSuffix xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 36</ItemsTextSuffix>
 <LanguageCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 37</LanguageCode>
 <LanguageId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">38</LanguageId>
 <Maturity xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">39</Maturity>
 <MyCompanyDocumentAdrressId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">40</MyCompanyDocumentAdrressId>
 <Note xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 41</Note>
 <OrderNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 42</OrderNumber>
 <PaymentOptionId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">43</PaymentOptionId>
 <PaymentStatus xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">0</PaymentStatus>
 <PurchaserDocumentAddressId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">44</PurchaserDocumentAddressId>
 <PurchaserId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">45</PurchaserId>
 <RecountVersion xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">None</RecountVersion>
 <RemindersCount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">46</RemindersCount>
 <ReportColorValue xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 47</ReportColorValue>
 <ReportId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">48</ReportId>
 <RoundingDifference xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">49</RoundingDifference>
 <TaxBasicRate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">50</TaxBasicRate>
 <TaxBasicRateHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">51</TaxBasicRateHc>
 <TaxReducedRate1 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">52</TaxReducedRate1>
 <TaxReducedRate1Hc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">53</TaxReducedRate1Hc>
 <TaxReducedRate2 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">54</TaxReducedRate2>
 <TaxReducedRate2Hc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">55</TaxReducedRate2Hc>
 <TotalBasicRate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">56</TotalBasicRate>
 <TotalBasicRateHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">57</TotalBasicRateHc>
 <TotalReducedRate1 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">58</TotalReducedRate1>
 <TotalReducedRate1Hc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">59</TotalReducedRate1Hc>
 <TotalReducedRate2 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">60</TotalReducedRate2>
 <TotalReducedRate2Hc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">61</TotalReducedRate2Hc>
 <TotalVat xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">62</TotalVat>
 <TotalVatHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">63</TotalVatHc>
 <TotalWithVat xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">66</TotalWithVat>
 <TotalWithVatHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">67</TotalWithVatHc>
 <TotalWithoutVat xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">64</TotalWithoutVat>
 <TotalWithoutVatHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">65</TotalWithoutVatHc>
 <VariableSymbol xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 68</VariableSymbol>
 <VatOnPayStatus xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">0</VatOnPayStatus>
 <VatRateBasic xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">69</VatRateBasic>
 <VatRateReduced1 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">70</VatRateReduced1>
 <VatRateReduced2 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">71</VatRateReduced2>
 <VatRegime xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">NonVatRegime</VatRegime>
 <AttachmentFileName>sample string 6</AttachmentFileName>
 <CreditNoteForDocumentId>1</CreditNoteForDocumentId>
 <CreditNoteItems>
  <CreditNoteItemApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">24</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <Amount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">20</Amount>
   <Name xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 21</Name>
   <PriceListItemId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">1</PriceListItemId>
   <PriceType xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">0</PriceType>
   <Unit xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 22</Unit>
   <UnitPrice xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">23</UnitPrice>
   <VatCodeId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">1</VatCodeId>
   <VatRateType xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">0</VatRateType>
   <Code xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 1</Code>
   <DateLastChange xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00</DateLastChange>
   <IsRoundedItem xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">true</IsRoundedItem>
   <IsTaxMovement xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">true</IsTaxMovement>
   <ItemType xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">0</ItemType>
   <Price xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">5</Price>
   <PriceTotalWithVat xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">8</PriceTotalWithVat>
   <PriceTotalWithVatHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">9</PriceTotalWithVatHc>
   <PriceTotalWithoutVat xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">6</PriceTotalWithoutVat>
   <PriceTotalWithoutVatHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">7</PriceTotalWithoutVatHc>
   <PriceUnitVat xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">10</PriceUnitVat>
   <PriceUnitVatHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">11</PriceUnitVatHc>
   <PriceUnitWithVat xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">14</PriceUnitWithVat>
   <PriceUnitWithVatHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">15</PriceUnitWithVatHc>
   <PriceUnitWithoutVat xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">12</PriceUnitWithoutVat>
   <PriceUnitWithoutVatHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">13</PriceUnitWithoutVatHc>
   <TotalPrice xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">16</TotalPrice>
   <VatRate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">17</VatRate>
   <VatTotal xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">18</VatTotal>
   <VatTotalHc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">19</VatTotalHc>
  </CreditNoteItemApiModel>
 </CreditNoteItems>
 <CreditNoteReason>sample string 2</CreditNoteReason>
 <DateOfVatClaim>2024-04-13T09:27:27.8162813+00:00</DateOfVatClaim>
 <NoteForCreditNote>sample string 4</NoteForCreditNote>
 <NumericSequenceId>5</NumericSequenceId>
</CreditNoteApiModel>