Informace o requestu

Zastaralé

Metoda PUT nepodporuje vícepoložkové pokladní doklady. Použijte metodu PATCH.

Kompletní Update pokladního dokladu dle Id.

Příklad URL:
v2.0/CashVouchers/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id pokladního dokladu

integer

Required

id

Id pokladního dokladu

integer

Required

Model pokladního dokladu

CashVoucherApiModelUpdate
JménoPopisTypDoplňující informace
CashRegisterId

Id pokladny

integer

Žádné.

DateOfTransaction

Datum transakce

date

Žádné.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Item

Model entity pro aktualizaci položky pokladního dokladu.

CashVoucherItemApiModelUpdate

Žádné.

MyCompanyDocumentAddressId

Id vašich kontaktních údajů v době uložení.

integer

Nemá význam, bude ignorované. Při update je ale nutné vyplnit libovolnou hodnotu.

PartnerContactId

Id kontaktu partnera.

integer

Žádné.

PartnerDocumentAddressId

Id kontaktních údajů partnera v době uložení.

integer

Nemá význam, bude ignorované. Při update je ale nutné vyplnit libovolnou hodnotu.

Person

Jméno dodavatele/příjemce. Může být použito i jako poznámka.

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

Ukážka:
{
 "CashRegisterId": 1,
 "DateOfTransaction": "2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00",
 "ExchangeRate": 1.0,
 "ExchangeRateAmount": 1.0,
 "Item": {
  "Amount": 1.0,
  "Name": "sample string 2",
  "Price": 3.0,
  "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
  "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
  "PriceTotalWithVat": 6.0,
  "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
  "PriceType": 0,
  "Status": 64,
  "VariableSymbol": "sample string 9",
  "VatRate": 10.0,
  "VatRateType": 0,
  "VatTotal": 11.0,
  "VatTotalHc": 12.0,
  "Id": 13
 },
 "MyCompanyDocumentAddressId": 1,
 "PartnerContactId": 1,
 "PartnerDocumentAddressId": 1,
 "Person": "sample string 3"
}
Ukážka:
<CashVoucherApiModelUpdate xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <CashRegisterId>1</CashRegisterId>
 <DateOfTransaction>2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00</DateOfTransaction>
 <ExchangeRate>1</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount>1</ExchangeRateAmount>
 <Item>
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">13</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <Amount>1</Amount>
  <Name>sample string 2</Name>
  <Price>3</Price>
  <PriceTotalWithVat>6</PriceTotalWithVat>
  <PriceTotalWithVatHc>7</PriceTotalWithVatHc>
  <PriceTotalWithoutVat>4</PriceTotalWithoutVat>
  <PriceTotalWithoutVatHc>5</PriceTotalWithoutVatHc>
  <PriceType>WithVat</PriceType>
  <Status>64</Status>
  <VariableSymbol>sample string 9</VariableSymbol>
  <VatRate>10</VatRate>
  <VatRateType>0</VatRateType>
  <VatTotal>11</VatTotal>
  <VatTotalHc>12</VatTotalHc>
 </Item>
 <MyCompanyDocumentAddressId>1</MyCompanyDocumentAddressId>
 <PartnerContactId>1</PartnerContactId>
 <PartnerDocumentAddressId>1</PartnerDocumentAddressId>
 <Person>sample string 3</Person>
</CashVoucherApiModelUpdate>

Informace o response

CashVoucherApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
CashRegisterId

Id pokladny

integer

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny dokladu

date

Readonly

DateOfTransaction

Datum transakce

date

Required

DocumentNumber

Číslo dokumentu

string

Žádné.

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo dokumentu

integer

Žádné.

EetResponsibility

Určuje odpovědnost za správu elektronické evidence tržeb

EetResponsibility

Používá se v Cz legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Exported

Příznak exportovaného dokumentu (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsEet

Příznak specifikující, jestli je doklad evidován v EET.

boolean

Žádné.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsSummarySalesReceipt

Příznak určující, jestli se jedná o souhrnný pokladní doklad z prodejek

boolean

Žádné.

Item

[Zastaralé - Vrátí jenom první položku] Položka pokladního dokladu.

CashVoucherItemApiModel

Vrátí jenom první položku dokladu. Použijte Items.

Items

Položky pokladního dokladu.

Collection of CashVoucherItemApiModel

Žádné.

MovementType

Druh pohybu (výdaj/příjem)

MovementType

Žádné.

MyCompanyDocumentAddressId

Id vašich kontaktních údajů v době uložení.

integer

Žádné.

Name

Jméno nebo popis dokladu

string

Žádné.

PartnerContactId

Id kontaktu partnera.

integer

Žádné.

PartnerDocumentAddressId

Id kontaktních údajů partnera v době uložení.

integer

Žádné.

Person

Jméno dodavatele/příjemce. Může být použito i jako poznámka.

string

Žádné.

RecountVersion

Typ přepočtu

RecountVersion

Žádné.

RegisteredSale

Evidovaná tržba

RegisteredSaleApiModel

Žádné.

SummarySalesReceiptDate

Datum vyúčtování

date

Žádné.

TotalVat

Celková daň v použité měně

decimal number

Readonly

TotalVatHc

Celková daň v domácí měně

decimal number

Readonly

TotalWithoutVat

Celková částka bez daně v použité měně

decimal number

Readonly

TotalWithoutVatHc

Celková částka bez daně v domácí měně

decimal number

Readonly

TotalWithVat

Celková částka s daní v použité měně

decimal number

Readonly

TotalWithVatHc

Celková částka s daní v domácí měně

decimal number

Readonly

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Žádné.

VatRegime

Daňový režim

VatRegime

Žádné.

Ukážka:
{
 "CashRegisterId": 1,
 "CurrencyId": 2,
 "DateLastChange": "2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00",
 "DateOfTransaction": "2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00",
 "DocumentNumber": "sample string 5",
 "DocumentSerialNumber": 6,
 "EetResponsibility": 0,
 "ExchangeRate": 1.0,
 "ExchangeRateAmount": 1.0,
 "Exported": 0,
 "IsEet": true,
 "IsSummarySalesReceipt": true,
 "Item": {
  "Amount": 1.0,
  "Name": "sample string 2",
  "Price": 3.0,
  "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
  "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
  "PriceTotalWithVat": 6.0,
  "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
  "PriceType": 0,
  "Status": 64,
  "VariableSymbol": "sample string 9",
  "VatRate": 10.0,
  "VatRateType": 0,
  "VatTotal": 11.0,
  "VatTotalHc": 12.0,
  "Id": 13
 },
 "Items": [
  {
   "Amount": 1.0,
   "Name": "sample string 2",
   "Price": 3.0,
   "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
   "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
   "PriceTotalWithVat": 6.0,
   "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
   "PriceType": 0,
   "Status": 64,
   "VariableSymbol": "sample string 9",
   "VatRate": 10.0,
   "VatRateType": 0,
   "VatTotal": 11.0,
   "VatTotalHc": 12.0,
   "Id": 13
  }
 ],
 "MovementType": 1,
 "MyCompanyDocumentAddressId": 1,
 "Name": "sample string 9",
 "PartnerContactId": 1,
 "PartnerDocumentAddressId": 1,
 "Person": "sample string 10",
 "RegisteredSale": {
  "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
  "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
  "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
  "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
  "Bkp": "sample string 5",
  "CancelledRegisteredSaleId": 1,
  "CashVoucherId": 1,
  "DateOfAnswer": "2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00",
  "DateOfSale": "2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00",
  "DateOfSend": "2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00",
  "DocumentNumber": "sample string 9",
  "DocumentType": 0,
  "EetRegime": 0,
  "ErrorCode": 10,
  "ErrorText": "sample string 11",
  "Fik": "sample string 12",
  "IsCanceled": true,
  "IsFirstReport": true,
  "IssuedInvoiceId": 1,
  "IssuedInvoicePaymentId": 1,
  "Pkp": "sample string 15",
  "ReceiptNumber": "sample string 16",
  "SalesOfficeDesignation": 17,
  "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
  "SalesPosEquipmentId": 1,
  "SalesReceiptId": 1,
  "Status": 0,
  "TaxBasicRateHc": 19.0,
  "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
  "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
  "TotalAdvancePayment": 22.0,
  "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
  "TotalTravelServiceHc": 24.0,
  "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
  "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
  "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
  "TotalWithVatHc": 28.0,
  "Uuid": "fdfcb70c-1567-44e1-b618-4fae7b81a64a",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
  "Id": 31
 },
 "SummarySalesReceiptDate": "2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00",
 "TotalVat": 12.0,
 "TotalVatHc": 13.0,
 "TotalWithoutVat": 14.0,
 "TotalWithoutVatHc": 15.0,
 "TotalWithVat": 16.0,
 "TotalWithVatHc": 17.0,
 "VariableSymbol": "sample string 18",
 "IsIncomeTax": true,
 "RecountVersion": 0,
 "VatRegime": 0,
 "Id": 20
}
Ukážka:
<CashVoucherApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">20</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <CashRegisterId>1</CashRegisterId>
 <CurrencyId>2</CurrencyId>
 <DateLastChange>2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00</DateLastChange>
 <DateOfTransaction>2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00</DateOfTransaction>
 <DocumentNumber>sample string 5</DocumentNumber>
 <DocumentSerialNumber>6</DocumentSerialNumber>
 <EetResponsibility>Idoklad</EetResponsibility>
 <ExchangeRate>1</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount>1</ExchangeRateAmount>
 <Exported>0</Exported>
 <IsEet>true</IsEet>
 <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
 <IsSummarySalesReceipt>true</IsSummarySalesReceipt>
 <Item>
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">13</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <Amount>1</Amount>
  <Name>sample string 2</Name>
  <Price>3</Price>
  <PriceTotalWithVat>6</PriceTotalWithVat>
  <PriceTotalWithVatHc>7</PriceTotalWithVatHc>
  <PriceTotalWithoutVat>4</PriceTotalWithoutVat>
  <PriceTotalWithoutVatHc>5</PriceTotalWithoutVatHc>
  <PriceType>WithVat</PriceType>
  <Status>64</Status>
  <VariableSymbol>sample string 9</VariableSymbol>
  <VatRate>10</VatRate>
  <VatRateType>0</VatRateType>
  <VatTotal>11</VatTotal>
  <VatTotalHc>12</VatTotalHc>
 </Item>
 <Items>
  <CashVoucherItemApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">13</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <Amount>1</Amount>
   <Name>sample string 2</Name>
   <Price>3</Price>
   <PriceTotalWithVat>6</PriceTotalWithVat>
   <PriceTotalWithVatHc>7</PriceTotalWithVatHc>
   <PriceTotalWithoutVat>4</PriceTotalWithoutVat>
   <PriceTotalWithoutVatHc>5</PriceTotalWithoutVatHc>
   <PriceType>WithVat</PriceType>
   <Status>64</Status>
   <VariableSymbol>sample string 9</VariableSymbol>
   <VatRate>10</VatRate>
   <VatRateType>0</VatRateType>
   <VatTotal>11</VatTotal>
   <VatTotalHc>12</VatTotalHc>
  </CashVoucherItemApiModel>
 </Items>
 <MovementType>Entry</MovementType>
 <MyCompanyDocumentAddressId>1</MyCompanyDocumentAddressId>
 <Name>sample string 9</Name>
 <PartnerContactId>1</PartnerContactId>
 <PartnerDocumentAddressId>1</PartnerDocumentAddressId>
 <Person>sample string 10</Person>
 <RecountVersion>None</RecountVersion>
 <RegisteredSale>
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">31</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <BaseTaxBasicRateHc>1</BaseTaxBasicRateHc>
  <BaseTaxReducedRate1Hc>2</BaseTaxReducedRate1Hc>
  <BaseTaxReducedRate2Hc>3</BaseTaxReducedRate2Hc>
  <BaseTaxZeroRateHc>4</BaseTaxZeroRateHc>
  <Bkp>sample string 5</Bkp>
  <CancelledRegisteredSaleId>1</CancelledRegisteredSaleId>
  <CashVoucherId>1</CashVoucherId>
  <DateOfAnswer>2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00</DateOfAnswer>
  <DateOfSale>2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00</DateOfSale>
  <DateOfSend>2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00</DateOfSend>
  <DocumentNumber>sample string 9</DocumentNumber>
  <DocumentType>IssuedInvoice</DocumentType>
  <EetRegime>None</EetRegime>
  <ErrorCode>10</ErrorCode>
  <ErrorText>sample string 11</ErrorText>
  <Fik>sample string 12</Fik>
  <IsCanceled>true</IsCanceled>
  <IsFirstReport>true</IsFirstReport>
  <IssuedInvoiceId>1</IssuedInvoiceId>
  <IssuedInvoicePaymentId>1</IssuedInvoicePaymentId>
  <Pkp>sample string 15</Pkp>
  <ReceiptNumber>sample string 16</ReceiptNumber>
  <SalesOfficeDesignation>17</SalesOfficeDesignation>
  <SalesPosEquipmentDesignation>sample string 18</SalesPosEquipmentDesignation>
  <SalesPosEquipmentId>1</SalesPosEquipmentId>
  <SalesReceiptId>1</SalesReceiptId>
  <Status>New</Status>
  <TaxBasicRateHc>19</TaxBasicRateHc>
  <TaxReducedRate1Hc>20</TaxReducedRate1Hc>
  <TaxReducedRate2Hc>21</TaxReducedRate2Hc>
  <TotalAdvancePayment>22</TotalAdvancePayment>
  <TotalFromAdvancePayment>23</TotalFromAdvancePayment>
  <TotalTravelServiceHc>24</TotalTravelServiceHc>
  <TotalUsedGoodsBasicRateHc>25</TotalUsedGoodsBasicRateHc>
  <TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>26</TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>
  <TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>27</TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>
  <TotalWithVatHc>28</TotalWithVatHc>
  <Uuid>fdfcb70c-1567-44e1-b618-4fae7b81a64a</Uuid>
  <VatIdentificationNumber>sample string 30</VatIdentificationNumber>
 </RegisteredSale>
 <SummarySalesReceiptDate>2023-11-16T17:56:35.8793177+00:00</SummarySalesReceiptDate>
 <TotalVat>12</TotalVat>
 <TotalVatHc>13</TotalVatHc>
 <TotalWithVat>16</TotalWithVat>
 <TotalWithVatHc>17</TotalWithVatHc>
 <TotalWithoutVat>14</TotalWithoutVat>
 <TotalWithoutVatHc>15</TotalWithoutVatHc>
 <VariableSymbol>sample string 18</VariableSymbol>
 <VatRegime>NonVatRegime</VatRegime>
</CashVoucherApiModel>