JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Množství položky

decimal number

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

Name

Název položky

string

Required

Price

Jednotková cena

decimal number

Required

PriceTotalWithoutVat

Celková cena bez daně

decimal number

Readonly

PriceTotalWithoutVatHc

Celková cena bez daně v domácí měně

decimal number

Readonly

PriceTotalWithVat

Celková cena s daní

decimal number

Readonly

PriceTotalWithVatHc

Celková cena s daní v domácí měně

decimal number

Readonly

PriceType

Typ ceny položky

PriceTypeWithoutOnlyBase

Žádné.

Status

Status párování

byte

Žádné.

VariableSymbol

[Zastaralé - variabilní symbol je na hlavičce dokladu]

string

Žádné.

VatRate

Výše sazby DPH

decimal number

Žádné.

VatRateType

Typ sazby DPH

VatRateType

Žádné.

VatTotal

Celková částka DPH

decimal number

Readonly

VatTotalHc

Celková částka DPH v domácí měně

decimal number

Readonly