Informace o requestu

Vrátí všechny číselníky.

Příklad URL:
v2.0/System/GetCodeBooks

None.

Žádné.

Informace o response

CodeBooksApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Banks

Collection of BankApiModel

Žádné.

ConstantSymbols

Collection of ConstantSymbolApiModel

Žádné.

Countries

Collection of CountryApiModel

Žádné.

Currencies

Collection of CurrencyApiModel

Žádné.

PaymentOptions

Collection of PaymentOptionApiModel

Žádné.

VatCodes

Collection of VatCodeApiModel

Žádné.

VatRates

Collection of VatRateApiModel

Žádné.

VatReverseChargeCodes

Collection of VatReverseChargeCodeGetModelV2

Žádné.

Ukážka:
{
 "Banks": [
  {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": {
    "Code": "sample string 1",
    "Currency": {
     "Code": "sample string 1",
     "Country": "sample string 2",
     "Name": "sample string 3",
     "Priority": 4,
     "Symbol": "sample string 5",
     "Id": 6
    },
    "CurrencyId": 2,
    "DateLastChange": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
    "Name": "sample string 4",
    "NameEnglish": "sample string 5",
    "IsEuMember": true,
    "Id": 7
   },
   "CountryId": 2,
   "DateLastChange": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "Name": "sample string 4",
   "NumberCode": "sample string 5",
   "Swift": "sample string 6",
   "IsOutOfDate": true,
   "Id": 8
  }
 ],
 "ConstantSymbols": [
  {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": {
    "Code": "sample string 1",
    "Currency": {
     "Code": "sample string 1",
     "Country": "sample string 2",
     "Name": "sample string 3",
     "Priority": 4,
     "Symbol": "sample string 5",
     "Id": 6
    },
    "CurrencyId": 2,
    "DateLastChange": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
    "Name": "sample string 4",
    "NameEnglish": "sample string 5",
    "IsEuMember": true,
    "Id": 7
   },
   "CountryId": 2,
   "DateLastChange": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "IsDefault": true,
   "Name": "sample string 5",
   "Id": 6
  }
 ],
 "Countries": [
  {
   "Code": "sample string 1",
   "Currency": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": "sample string 2",
    "Name": "sample string 3",
    "Priority": 4,
    "Symbol": "sample string 5",
    "Id": 6
   },
   "CurrencyId": 2,
   "DateLastChange": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "Name": "sample string 4",
   "NameEnglish": "sample string 5",
   "IsEuMember": true,
   "Id": 7
  }
 ],
 "Currencies": [
  {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": "sample string 2",
   "Name": "sample string 3",
   "Priority": 4,
   "Symbol": "sample string 5",
   "Id": 6
  }
 ],
 "PaymentOptions": [
  {
   "Code": "sample string 1",
   "DateLastChange": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "IsDefault": true,
   "IsRounded": true,
   "Name": "sample string 5",
   "IsAutoPayment": true,
   "Id": 7
  }
 ],
 "VatCodes": [
  {
   "CountryId": 1,
   "CountryType": 0,
   "Code": "sample string 2",
   "Name": "sample string 3",
   "MoneyS3Code": "sample string 4",
   "MoneyS5Code": "sample string 5",
   "Moss": true,
   "DateValidityFrom": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "DateValidityTo": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "ReverseChargeType": 0,
   "VatMovementType": 0,
   "VatReturnRow": "sample string 9",
   "Id": 10
  }
 ],
 "VatRates": [
  {
   "Country": {
    "Code": "sample string 1",
    "Currency": {
     "Code": "sample string 1",
     "Country": "sample string 2",
     "Name": "sample string 3",
     "Priority": 4,
     "Symbol": "sample string 5",
     "Id": 6
    },
    "CurrencyId": 2,
    "DateLastChange": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
    "Name": "sample string 4",
    "NameEnglish": "sample string 5",
    "IsEuMember": true,
    "Id": 7
   },
   "CountryId": 1,
   "DateLastChange": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "DateValidityFrom": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "DateValidityTo": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "Name": "sample string 5",
   "Rate": 6.0,
   "RateType": 0,
   "Id": 7
  }
 ],
 "VatReverseChargeCodes": [
  {
   "Code": "sample string 1",
   "DateCreated": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "DateLastChange": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "DateValidityFrom": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "DateValidityTo": "2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00",
   "Name": "sample string 6",
   "Id": 7
  }
 ]
}
Ukážka:
<CodeBooksApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <Banks xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <d2p1:BankApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">8</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
   <d2p1:Country>
    <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
    <Links xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
     <d5p1:KeyValueOfstringstring>
      <d5p1:Key>sample string 1</d5p1:Key>
      <d5p1:Value>sample string 2</d5p1:Value>
     </d5p1:KeyValueOfstringstring>
    </Links>
    <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
    <d2p1:Currency>
     <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
     <Links xmlns:d6p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
      <d6p1:KeyValueOfstringstring>
       <d6p1:Key>sample string 1</d6p1:Key>
       <d6p1:Value>sample string 2</d6p1:Value>
      </d6p1:KeyValueOfstringstring>
     </Links>
     <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
     <d2p1:Country>sample string 2</d2p1:Country>
     <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
     <d2p1:Priority>4</d2p1:Priority>
     <d2p1:Symbol>sample string 5</d2p1:Symbol>
    </d2p1:Currency>
    <d2p1:CurrencyId>2</d2p1:CurrencyId>
    <d2p1:DateLastChange>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateLastChange>
    <d2p1:IsEuMember>true</d2p1:IsEuMember>
    <d2p1:Name>sample string 4</d2p1:Name>
    <d2p1:NameEnglish>sample string 5</d2p1:NameEnglish>
   </d2p1:Country>
   <d2p1:CountryId>2</d2p1:CountryId>
   <d2p1:DateLastChange>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateLastChange>
   <d2p1:IsOutOfDate>true</d2p1:IsOutOfDate>
   <d2p1:Name>sample string 4</d2p1:Name>
   <d2p1:NumberCode>sample string 5</d2p1:NumberCode>
   <d2p1:Swift>sample string 6</d2p1:Swift>
  </d2p1:BankApiModel>
 </Banks>
 <ConstantSymbols xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <d2p1:ConstantSymbolApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
   <d2p1:Country>
    <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
    <Links xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
     <d5p1:KeyValueOfstringstring>
      <d5p1:Key>sample string 1</d5p1:Key>
      <d5p1:Value>sample string 2</d5p1:Value>
     </d5p1:KeyValueOfstringstring>
    </Links>
    <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
    <d2p1:Currency>
     <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
     <Links xmlns:d6p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
      <d6p1:KeyValueOfstringstring>
       <d6p1:Key>sample string 1</d6p1:Key>
       <d6p1:Value>sample string 2</d6p1:Value>
      </d6p1:KeyValueOfstringstring>
     </Links>
     <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
     <d2p1:Country>sample string 2</d2p1:Country>
     <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
     <d2p1:Priority>4</d2p1:Priority>
     <d2p1:Symbol>sample string 5</d2p1:Symbol>
    </d2p1:Currency>
    <d2p1:CurrencyId>2</d2p1:CurrencyId>
    <d2p1:DateLastChange>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateLastChange>
    <d2p1:IsEuMember>true</d2p1:IsEuMember>
    <d2p1:Name>sample string 4</d2p1:Name>
    <d2p1:NameEnglish>sample string 5</d2p1:NameEnglish>
   </d2p1:Country>
   <d2p1:CountryId>2</d2p1:CountryId>
   <d2p1:DateLastChange>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateLastChange>
   <d2p1:IsDefault>true</d2p1:IsDefault>
   <d2p1:Name>sample string 5</d2p1:Name>
  </d2p1:ConstantSymbolApiModel>
 </ConstantSymbols>
 <Countries xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <d2p1:CountryApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
   <d2p1:Currency>
    <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
    <Links xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
     <d5p1:KeyValueOfstringstring>
      <d5p1:Key>sample string 1</d5p1:Key>
      <d5p1:Value>sample string 2</d5p1:Value>
     </d5p1:KeyValueOfstringstring>
    </Links>
    <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
    <d2p1:Country>sample string 2</d2p1:Country>
    <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
    <d2p1:Priority>4</d2p1:Priority>
    <d2p1:Symbol>sample string 5</d2p1:Symbol>
   </d2p1:Currency>
   <d2p1:CurrencyId>2</d2p1:CurrencyId>
   <d2p1:DateLastChange>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateLastChange>
   <d2p1:IsEuMember>true</d2p1:IsEuMember>
   <d2p1:Name>sample string 4</d2p1:Name>
   <d2p1:NameEnglish>sample string 5</d2p1:NameEnglish>
  </d2p1:CountryApiModel>
 </Countries>
 <Currencies xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <d2p1:CurrencyApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
   <d2p1:Country>sample string 2</d2p1:Country>
   <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
   <d2p1:Priority>4</d2p1:Priority>
   <d2p1:Symbol>sample string 5</d2p1:Symbol>
  </d2p1:CurrencyApiModel>
 </Currencies>
 <PaymentOptions xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <d2p1:PaymentOptionApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
   <d2p1:DateLastChange>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateLastChange>
   <d2p1:IsAutoPayment>true</d2p1:IsAutoPayment>
   <d2p1:IsDefault>true</d2p1:IsDefault>
   <d2p1:IsRounded>true</d2p1:IsRounded>
   <d2p1:Name>sample string 5</d2p1:Name>
  </d2p1:PaymentOptionApiModel>
 </PaymentOptions>
 <VatCodes xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <d2p1:VatCodeApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">10</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Code>sample string 2</d2p1:Code>
   <d2p1:CountryId>1</d2p1:CountryId>
   <d2p1:CountryType>WithoutRestriction</d2p1:CountryType>
   <d2p1:DateValidityFrom>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateValidityFrom>
   <d2p1:DateValidityTo>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateValidityTo>
   <d2p1:MoneyS3Code>sample string 4</d2p1:MoneyS3Code>
   <d2p1:MoneyS5Code>sample string 5</d2p1:MoneyS5Code>
   <d2p1:Moss>true</d2p1:Moss>
   <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
   <d2p1:ReverseChargeType>NoReverseCharge</d2p1:ReverseChargeType>
   <d2p1:VatMovementType>None</d2p1:VatMovementType>
   <d2p1:VatReturnRow>sample string 9</d2p1:VatReturnRow>
  </d2p1:VatCodeApiModel>
 </VatCodes>
 <VatRates xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <d2p1:VatRateApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Country>
    <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
    <Links xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
     <d5p1:KeyValueOfstringstring>
      <d5p1:Key>sample string 1</d5p1:Key>
      <d5p1:Value>sample string 2</d5p1:Value>
     </d5p1:KeyValueOfstringstring>
    </Links>
    <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
    <d2p1:Currency>
     <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
     <Links xmlns:d6p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
      <d6p1:KeyValueOfstringstring>
       <d6p1:Key>sample string 1</d6p1:Key>
       <d6p1:Value>sample string 2</d6p1:Value>
      </d6p1:KeyValueOfstringstring>
     </Links>
     <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
     <d2p1:Country>sample string 2</d2p1:Country>
     <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
     <d2p1:Priority>4</d2p1:Priority>
     <d2p1:Symbol>sample string 5</d2p1:Symbol>
    </d2p1:Currency>
    <d2p1:CurrencyId>2</d2p1:CurrencyId>
    <d2p1:DateLastChange>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateLastChange>
    <d2p1:IsEuMember>true</d2p1:IsEuMember>
    <d2p1:Name>sample string 4</d2p1:Name>
    <d2p1:NameEnglish>sample string 5</d2p1:NameEnglish>
   </d2p1:Country>
   <d2p1:CountryId>1</d2p1:CountryId>
   <d2p1:DateLastChange>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateLastChange>
   <d2p1:DateValidityFrom>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateValidityFrom>
   <d2p1:DateValidityTo>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateValidityTo>
   <d2p1:Name>sample string 5</d2p1:Name>
   <d2p1:Rate>6</d2p1:Rate>
   <d2p1:RateType>0</d2p1:RateType>
  </d2p1:VatRateApiModel>
 </VatRates>
 <VatReverseChargeCodes xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <d2p1:VatReverseChargeCodeGetModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
   <d2p1:DateCreated>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateCreated>
   <d2p1:DateLastChange>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateLastChange>
   <d2p1:DateValidityFrom>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateValidityFrom>
   <d2p1:DateValidityTo>2024-05-27T02:29:20.7793229+00:00</d2p1:DateValidityTo>
   <d2p1:Name>sample string 6</d2p1:Name>
  </d2p1:VatReverseChargeCodeGetModel>
 </VatReverseChargeCodes>
</CodeBooksApiModel>