JménoPopisTypDoplňující informace
Code

ISO ALPHA-3 country code

string

Žádné.

Currency

Informace o měně

CurrencyApiModel

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsEuMember

Indikace, zda je stát součástí Evropské unie

boolean

Žádné.

Name

Název státu

string

Žádné.

NameEnglish

Anglický název státu

string

Žádné.