Informace o requestu

Vrátí údaje o prodejce.

Příklad URL:
v2.0/SalesReceipts/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id prodejky

integer

Required

id

Id prodejky

integer

Required

Žádné.

Informace o response

SalesReceiptApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateOfIssue

Datum vystavení dokladu.

date

Žádné.

DocumentNumber

Číslo dokumentu

string

Žádné.

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo dokumentu

integer

Žádné.

EetResponsibility

Určuje odpovědnost za správu elektronické evidence tržeb

EetResponsibility

Používá se v Cz legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Exported

Příznak exportovaného dokumentu (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

ExternalDocumentNumber

Číslo přirazené externí aplikací.

string

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

Imported

Příznak specifikující, jestli je entita importována z jiného systému.

ImportedState

Žádné.

IsAccounted

Určuje, jestli je prodejka zaúčtovaná

boolean

Žádné.

IsCumulative

Hromadná prodejka

boolean

Žádné.

IsEet

Příznak specifikující, jestli je prodejka evidována v EET.

boolean

Žádné.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

MyDocumentAddress

Vaše kontaktní údaje

DocumentAddressApiModel

Žádné.

Name

Jméno prodejky.

string

Žádné.

PartnerDocumentAddress

Adresa odběratele na prodejce, má-li nějakého

DocumentAddressApiModel

Žádné.

PartnerId

Id kontaktu odběratele na prodejce, má-li nějakého

integer

Žádné.

RecountVersion

Typ přepočtu

RecountVersion

Žádné.

RegisteredSale

Evidovaná tržba

RegisteredSaleApiModel

Používá se v Cz legislativě.

SalesPosEquipmentId

Id pokladního zařízení.

integer

Používá se v Cz legislativě.

SalesReceiptItems

Seznam položek

Collection of SalesReceiptItemApiModel

Žádné.

SalesReceiptPayments

Seznam plateb.

Collection of SalesReceiptPaymentApiModel

Žádné.

TotalVat

Celková daň v použité měně

decimal number

Žádné.

TotalVatHc

Celková daň v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithoutVat

Celková částka bez daně v použité měně

decimal number

Žádné.

TotalWithoutVatHc

Celková částka bez daně v domácí měně

decimal number

Žádné.

TotalWithVat

Celková částka s daní v použité měně

decimal number

Žádné.

TotalWithVatHc

Celková částka s daní v domácí měně

decimal number

Žádné.

VatRegime

Daňový režim

VatRegime

Žádné.

Ukážka:
{
 "CurrencyId": 1,
 "DateOfIssue": "2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00",
 "DocumentNumber": "sample string 3",
 "DocumentSerialNumber": 4,
 "EetResponsibility": 0,
 "ExchangeRate": 5.0,
 "ExchangeRateAmount": 6.0,
 "Exported": 0,
 "ExternalDocumentNumber": "sample string 7",
 "Imported": 0,
 "IsAccounted": true,
 "IsCumulative": true,
 "IsEet": true,
 "MyDocumentAddress": {
  "AccountNumber": "sample string 1",
  "Bank": "sample string 2",
  "BankNumberCode": "sample string 3",
  "City": "sample string 4",
  "Country": "sample string 5",
  "CountryId": 1,
  "DateLastChange": "2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00",
  "Email": "sample string 7",
  "Fax": "sample string 8",
  "Firstname": "sample string 9",
  "Iban": "sample string 10",
  "IdentificationNumber": "sample string 11",
  "Mobile": "sample string 12",
  "NickName": "sample string 13",
  "Phone": "sample string 14",
  "PostalCode": "sample string 15",
  "Street": "sample string 16",
  "Surname": "sample string 17",
  "Swift": "sample string 18",
  "Title": "sample string 19",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
  "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
  "Www": "sample string 22",
  "Id": 23
 },
 "Name": "sample string 11",
 "PartnerDocumentAddress": {
  "AccountNumber": "sample string 1",
  "Bank": "sample string 2",
  "BankNumberCode": "sample string 3",
  "City": "sample string 4",
  "Country": "sample string 5",
  "CountryId": 1,
  "DateLastChange": "2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00",
  "Email": "sample string 7",
  "Fax": "sample string 8",
  "Firstname": "sample string 9",
  "Iban": "sample string 10",
  "IdentificationNumber": "sample string 11",
  "Mobile": "sample string 12",
  "NickName": "sample string 13",
  "Phone": "sample string 14",
  "PostalCode": "sample string 15",
  "Street": "sample string 16",
  "Surname": "sample string 17",
  "Swift": "sample string 18",
  "Title": "sample string 19",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
  "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
  "Www": "sample string 22",
  "Id": 23
 },
 "PartnerId": 1,
 "RegisteredSale": {
  "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
  "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
  "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
  "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
  "Bkp": "sample string 5",
  "CancelledRegisteredSaleId": 1,
  "CashVoucherId": 1,
  "DateOfAnswer": "2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00",
  "DateOfSale": "2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00",
  "DateOfSend": "2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00",
  "DocumentNumber": "sample string 9",
  "DocumentType": 0,
  "EetRegime": 0,
  "ErrorCode": 10,
  "ErrorText": "sample string 11",
  "Fik": "sample string 12",
  "IsCanceled": true,
  "IsFirstReport": true,
  "IssuedInvoiceId": 1,
  "IssuedInvoicePaymentId": 1,
  "Pkp": "sample string 15",
  "ReceiptNumber": "sample string 16",
  "SalesOfficeDesignation": 17,
  "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
  "SalesPosEquipmentId": 1,
  "SalesReceiptId": 1,
  "Status": 0,
  "TaxBasicRateHc": 19.0,
  "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
  "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
  "TotalAdvancePayment": 22.0,
  "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
  "TotalTravelServiceHc": 24.0,
  "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
  "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
  "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
  "TotalWithVatHc": 28.0,
  "Uuid": "a144b106-9663-45c4-b546-89083d2ae3c1",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
  "Id": 31
 },
 "SalesPosEquipmentId": 1,
 "SalesReceiptItems": [
  {
   "Amount": 1.0,
   "CashVoucherItemId": 1,
   "ItemType": 0,
   "Name": "sample string 2",
   "Price": 3.0,
   "PriceListItemId": 1,
   "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
   "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
   "PriceTotalWithVat": 6.0,
   "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
   "PriceType": 0,
   "Rank": 8,
   "SalesReceiptId": 9,
   "Unit": "sample string 10",
   "VatRate": 11.0,
   "VatRateType": 0,
   "VatTotal": 12.0,
   "VatTotalHc": 13.0,
   "Id": 14
  }
 ],
 "SalesReceiptPayments": [
  {
   "PaymentAmount": 1.0,
   "PaymentOptionId": 2,
   "PaymentTransactionCode": "sample string 3",
   "SalesReceiptId": 4,
   "Id": 5
  }
 ],
 "TotalVat": 12.0,
 "TotalVatHc": 13.0,
 "TotalWithoutVat": 14.0,
 "TotalWithoutVatHc": 15.0,
 "TotalWithVat": 16.0,
 "TotalWithVatHc": 17.0,
 "IsIncomeTax": true,
 "RecountVersion": 0,
 "VatRegime": 0,
 "Id": 18
}
Ukážka:
<SalesReceiptApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.SalesReceipt">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">18</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <CurrencyId>1</CurrencyId>
 <DateOfIssue>2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00</DateOfIssue>
 <DocumentNumber>sample string 3</DocumentNumber>
 <DocumentSerialNumber>4</DocumentSerialNumber>
 <EetResponsibility>Idoklad</EetResponsibility>
 <ExchangeRate>5</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount>6</ExchangeRateAmount>
 <Exported>0</Exported>
 <ExternalDocumentNumber>sample string 7</ExternalDocumentNumber>
 <Imported>NotImported</Imported>
 <IsAccounted>true</IsAccounted>
 <IsCumulative>true</IsCumulative>
 <IsEet>true</IsEet>
 <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
 <MyDocumentAddress xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">23</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:AccountNumber>sample string 1</d2p1:AccountNumber>
  <d2p1:Bank>sample string 2</d2p1:Bank>
  <d2p1:BankNumberCode>sample string 3</d2p1:BankNumberCode>
  <d2p1:City>sample string 4</d2p1:City>
  <d2p1:Country>sample string 5</d2p1:Country>
  <d2p1:CountryId>1</d2p1:CountryId>
  <d2p1:DateLastChange>2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00</d2p1:DateLastChange>
  <d2p1:Email>sample string 7</d2p1:Email>
  <d2p1:Fax>sample string 8</d2p1:Fax>
  <d2p1:Firstname>sample string 9</d2p1:Firstname>
  <d2p1:Iban>sample string 10</d2p1:Iban>
  <d2p1:IdentificationNumber>sample string 11</d2p1:IdentificationNumber>
  <d2p1:Mobile>sample string 12</d2p1:Mobile>
  <d2p1:NickName>sample string 13</d2p1:NickName>
  <d2p1:Phone>sample string 14</d2p1:Phone>
  <d2p1:PostalCode>sample string 15</d2p1:PostalCode>
  <d2p1:Street>sample string 16</d2p1:Street>
  <d2p1:Surname>sample string 17</d2p1:Surname>
  <d2p1:Swift>sample string 18</d2p1:Swift>
  <d2p1:Title>sample string 19</d2p1:Title>
  <d2p1:VatIdentificationNumber>sample string 20</d2p1:VatIdentificationNumber>
  <d2p1:VatIdentificationNumberSk>sample string 21</d2p1:VatIdentificationNumberSk>
  <d2p1:Www>sample string 22</d2p1:Www>
 </MyDocumentAddress>
 <Name>sample string 11</Name>
 <PartnerDocumentAddress xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">23</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:AccountNumber>sample string 1</d2p1:AccountNumber>
  <d2p1:Bank>sample string 2</d2p1:Bank>
  <d2p1:BankNumberCode>sample string 3</d2p1:BankNumberCode>
  <d2p1:City>sample string 4</d2p1:City>
  <d2p1:Country>sample string 5</d2p1:Country>
  <d2p1:CountryId>1</d2p1:CountryId>
  <d2p1:DateLastChange>2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00</d2p1:DateLastChange>
  <d2p1:Email>sample string 7</d2p1:Email>
  <d2p1:Fax>sample string 8</d2p1:Fax>
  <d2p1:Firstname>sample string 9</d2p1:Firstname>
  <d2p1:Iban>sample string 10</d2p1:Iban>
  <d2p1:IdentificationNumber>sample string 11</d2p1:IdentificationNumber>
  <d2p1:Mobile>sample string 12</d2p1:Mobile>
  <d2p1:NickName>sample string 13</d2p1:NickName>
  <d2p1:Phone>sample string 14</d2p1:Phone>
  <d2p1:PostalCode>sample string 15</d2p1:PostalCode>
  <d2p1:Street>sample string 16</d2p1:Street>
  <d2p1:Surname>sample string 17</d2p1:Surname>
  <d2p1:Swift>sample string 18</d2p1:Swift>
  <d2p1:Title>sample string 19</d2p1:Title>
  <d2p1:VatIdentificationNumber>sample string 20</d2p1:VatIdentificationNumber>
  <d2p1:VatIdentificationNumberSk>sample string 21</d2p1:VatIdentificationNumberSk>
  <d2p1:Www>sample string 22</d2p1:Www>
 </PartnerDocumentAddress>
 <PartnerId>1</PartnerId>
 <RecountVersion>None</RecountVersion>
 <RegisteredSale xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">31</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:BaseTaxBasicRateHc>1</d2p1:BaseTaxBasicRateHc>
  <d2p1:BaseTaxReducedRate1Hc>2</d2p1:BaseTaxReducedRate1Hc>
  <d2p1:BaseTaxReducedRate2Hc>3</d2p1:BaseTaxReducedRate2Hc>
  <d2p1:BaseTaxZeroRateHc>4</d2p1:BaseTaxZeroRateHc>
  <d2p1:Bkp>sample string 5</d2p1:Bkp>
  <d2p1:CancelledRegisteredSaleId>1</d2p1:CancelledRegisteredSaleId>
  <d2p1:CashVoucherId>1</d2p1:CashVoucherId>
  <d2p1:DateOfAnswer>2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00</d2p1:DateOfAnswer>
  <d2p1:DateOfSale>2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00</d2p1:DateOfSale>
  <d2p1:DateOfSend>2024-07-11T10:01:48.8337777+00:00</d2p1:DateOfSend>
  <d2p1:DocumentNumber>sample string 9</d2p1:DocumentNumber>
  <d2p1:DocumentType>IssuedInvoice</d2p1:DocumentType>
  <d2p1:EetRegime>None</d2p1:EetRegime>
  <d2p1:ErrorCode>10</d2p1:ErrorCode>
  <d2p1:ErrorText>sample string 11</d2p1:ErrorText>
  <d2p1:Fik>sample string 12</d2p1:Fik>
  <d2p1:IsCanceled>true</d2p1:IsCanceled>
  <d2p1:IsFirstReport>true</d2p1:IsFirstReport>
  <d2p1:IssuedInvoiceId>1</d2p1:IssuedInvoiceId>
  <d2p1:IssuedInvoicePaymentId>1</d2p1:IssuedInvoicePaymentId>
  <d2p1:Pkp>sample string 15</d2p1:Pkp>
  <d2p1:ReceiptNumber>sample string 16</d2p1:ReceiptNumber>
  <d2p1:SalesOfficeDesignation>17</d2p1:SalesOfficeDesignation>
  <d2p1:SalesPosEquipmentDesignation>sample string 18</d2p1:SalesPosEquipmentDesignation>
  <d2p1:SalesPosEquipmentId>1</d2p1:SalesPosEquipmentId>
  <d2p1:SalesReceiptId>1</d2p1:SalesReceiptId>
  <d2p1:Status>New</d2p1:Status>
  <d2p1:TaxBasicRateHc>19</d2p1:TaxBasicRateHc>
  <d2p1:TaxReducedRate1Hc>20</d2p1:TaxReducedRate1Hc>
  <d2p1:TaxReducedRate2Hc>21</d2p1:TaxReducedRate2Hc>
  <d2p1:TotalAdvancePayment>22</d2p1:TotalAdvancePayment>
  <d2p1:TotalFromAdvancePayment>23</d2p1:TotalFromAdvancePayment>
  <d2p1:TotalTravelServiceHc>24</d2p1:TotalTravelServiceHc>
  <d2p1:TotalUsedGoodsBasicRateHc>25</d2p1:TotalUsedGoodsBasicRateHc>
  <d2p1:TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>26</d2p1:TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>
  <d2p1:TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>27</d2p1:TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>
  <d2p1:TotalWithVatHc>28</d2p1:TotalWithVatHc>
  <d2p1:Uuid>a144b106-9663-45c4-b546-89083d2ae3c1</d2p1:Uuid>
  <d2p1:VatIdentificationNumber>sample string 30</d2p1:VatIdentificationNumber>
 </RegisteredSale>
 <SalesPosEquipmentId>1</SalesPosEquipmentId>
 <SalesReceiptItems>
  <SalesReceiptItemApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">14</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <Amount>1</Amount>
   <CashVoucherItemId>1</CashVoucherItemId>
   <ItemType>0</ItemType>
   <Name>sample string 2</Name>
   <Price>3</Price>
   <PriceListItemId>1</PriceListItemId>
   <PriceTotalWithVat>6</PriceTotalWithVat>
   <PriceTotalWithVatHc>7</PriceTotalWithVatHc>
   <PriceTotalWithoutVat>4</PriceTotalWithoutVat>
   <PriceTotalWithoutVatHc>5</PriceTotalWithoutVatHc>
   <PriceType>0</PriceType>
   <Rank>8</Rank>
   <SalesReceiptId>9</SalesReceiptId>
   <Unit>sample string 10</Unit>
   <VatRate>11</VatRate>
   <VatRateType>0</VatRateType>
   <VatTotal>12</VatTotal>
   <VatTotalHc>13</VatTotalHc>
  </SalesReceiptItemApiModel>
 </SalesReceiptItems>
 <SalesReceiptPayments>
  <SalesReceiptPaymentApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">5</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <PaymentAmount>1</PaymentAmount>
   <PaymentOptionId>2</PaymentOptionId>
   <PaymentTransactionCode>sample string 3</PaymentTransactionCode>
   <SalesReceiptId>4</SalesReceiptId>
  </SalesReceiptPaymentApiModel>
 </SalesReceiptPayments>
 <TotalVat>12</TotalVat>
 <TotalVatHc>13</TotalVatHc>
 <TotalWithVat>16</TotalWithVat>
 <TotalWithVatHc>17</TotalWithVatHc>
 <TotalWithoutVat>14</TotalWithoutVat>
 <TotalWithoutVatHc>15</TotalWithoutVatHc>
 <VatRegime>NonVatRegime</VatRegime>
</SalesReceiptApiModel>