JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Počet/množství položek

decimal number

Žádné.

CashVoucherItemId

Id pokladního dokladu. Má hodnotu v případě zaúčtované prodejky.

integer

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

ItemType

Identifikace typu položky

IssuedInvoiceItemType

Žádné.

Name

Název položky

string

Žádné.

Price

Jendotková cena položky

decimal number

Žádné.

PriceListItemId

Id ceníkové položky

integer

Žádné.

PriceTotalWithoutVat

Cena bez daně v použité měně

decimal number

Žádné.

PriceTotalWithoutVatHc

Cena bez daně v domácí měně

decimal number

Žádné.

PriceTotalWithVat

Cena s daní v domácí měně

decimal number

Žádné.

PriceTotalWithVatHc

Cena s daní v domácí měně

decimal number

Žádné.

PriceType

Typ ceny

PriceType

Žádné.

Rank

integer

Žádné.

SalesReceiptId

integer

Žádné.

Unit

Měrná jednotka.

string

Žádné.

VatRate

Výše sazby DPH

decimal number

Žádné.

VatRateType

Typ sazby DPH.

VatRateType

Žádné.

VatTotal

Celková daň v použité měně

decimal number

Žádné.

VatTotalHc

Celková daň v domácí měně

decimal number

Žádné.