Informace o requestu

Vrátí pokladní doklad s pridruženými entitami.

Příklad URL:
v2.0/CashVouchers/{id}/Expand
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id dokladu

integer

Required

id

Id dokladu

integer

Required

Žádné.

Informace o response

CashVoucherApiModelExpand
JménoPopisTypDoplňující informace
CashRegister

Cash register entity

CashRegisterApiModel

Žádné.

CashRegisterId

Id pokladny

integer

Žádné.

Currency

Currency entity

CurrencyApiModel

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny dokladu

date

Readonly

DateOfTransaction

Datum transakce

date

Required

DocumentNumber

Číslo dokumentu

string

Žádné.

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo dokumentu

integer

Žádné.

EetResponsibility

Určuje odpovědnost za správu elektronické evidence tržeb

EetResponsibility

Používá se v Cz legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Exported

Příznak exportovaného dokumentu (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsEet

Příznak specifikující, jestli je doklad evidován v EET.

boolean

Žádné.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsSummarySalesReceipt

Příznak určující, jestli se jedná o souhrnný pokladní doklad z prodejek

boolean

Žádné.

Item

[Zastaralé - Vrátí jenom první položku] Položka pokladního dokladu.

CashVoucherItemApiModel

Vrátí jenom první položku dokladu. Použijte Items.

Items

Položky pokladního dokladu.

Collection of CashVoucherItemApiModel

Žádné.

MovementType

Druh pohybu (výdaj/příjem)

MovementType

Žádné.

MyCompanyDocumentAddress

Your company address entity

DocumentAddressApiModel

Žádné.

MyCompanyDocumentAddressId

Id vašich kontaktních údajů v době uložení.

integer

Žádné.

Name

Jméno nebo popis dokladu

string

Žádné.

PartnerContact

Entity of your partner's contact

ContactApiModel

Žádné.

PartnerContactId

Id kontaktu partnera.

integer

Žádné.

PartnerDocumentAddress

Entity of your partner's address

DocumentAddressApiModel

Žádné.

PartnerDocumentAddressId

Id kontaktních údajů partnera v době uložení.

integer

Žádné.

Person

Jméno dodavatele/příjemce. Může být použito i jako poznámka.

string

Žádné.

RecountVersion

Typ přepočtu

RecountVersion

Žádné.

RegisteredSale

Evidovaná tržba

RegisteredSaleApiModel

Žádné.

SummarySalesReceiptDate

Datum vyúčtování

date

Žádné.

TotalVat

Celková daň v použité měně

decimal number

Readonly

TotalVatHc

Celková daň v domácí měně

decimal number

Readonly

TotalWithoutVat

Celková částka bez daně v použité měně

decimal number

Readonly

TotalWithoutVatHc

Celková částka bez daně v domácí měně

decimal number

Readonly

TotalWithVat

Celková částka s daní v použité měně

decimal number

Readonly

TotalWithVatHc

Celková částka s daní v domácí měně

decimal number

Readonly

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Žádné.

VatRegime

Daňový režim

VatRegime

Žádné.

Ukážka:
{
 "CashRegister": {
  "CurrencyId": 1,
  "DateInitialState": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
  "InitialState": 3.0,
  "Name": "sample string 4",
  "Id": 5
 },
 "Currency": {
  "Code": "sample string 1",
  "Country": "sample string 2",
  "Name": "sample string 3",
  "Priority": 4,
  "Symbol": "sample string 5",
  "Id": 6
 },
 "MyCompanyDocumentAddress": {
  "AccountNumber": "sample string 1",
  "Bank": "sample string 2",
  "BankNumberCode": "sample string 3",
  "City": "sample string 4",
  "Country": "sample string 5",
  "CountryId": 1,
  "DateLastChange": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
  "Email": "sample string 7",
  "Fax": "sample string 8",
  "Firstname": "sample string 9",
  "Iban": "sample string 10",
  "IdentificationNumber": "sample string 11",
  "Mobile": "sample string 12",
  "NickName": "sample string 13",
  "Phone": "sample string 14",
  "PostalCode": "sample string 15",
  "Street": "sample string 16",
  "Surname": "sample string 17",
  "Swift": "sample string 18",
  "Title": "sample string 19",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
  "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
  "Www": "sample string 22",
  "Id": 23
 },
 "PartnerContact": {
  "AddressIdg": "8c8d2463-03f8-4468-9d5b-525b7380c2d4",
  "CreditCheck": 0,
  "DateLastChange": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
  "DefaultBankAccount": {
   "Bank": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": {
     "Code": "sample string 1",
     "Currency": {
      "Code": "sample string 1",
      "Country": "sample string 2",
      "Name": "sample string 3",
      "Priority": 4,
      "Symbol": "sample string 5",
      "Id": 6
     },
     "CurrencyId": 2,
     "DateLastChange": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
     "Name": "sample string 4",
     "NameEnglish": "sample string 5",
     "IsEuMember": true,
     "Id": 7
    },
    "CountryId": 2,
    "DateLastChange": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
    "Name": "sample string 4",
    "NumberCode": "sample string 5",
    "Swift": "sample string 6",
    "IsOutOfDate": true,
    "Id": 8
   },
   "Currency": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": "sample string 2",
    "Name": "sample string 3",
    "Priority": 4,
    "Symbol": "sample string 5",
    "Id": 6
   },
   "DateLastChange": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
   "IsDefault": true,
   "CurrencyId": 3,
   "AccountNumber": "sample string 4",
   "BankId": 1,
   "Iban": "sample string 5",
   "Name": "sample string 6",
   "Swift": "sample string 7",
   "Id": 8
  },
  "Id": 3,
  "CompanyName": "sample string 4",
  "CountryId": 5,
  "IsRegisteredForVatOnPay": true,
  "DefaultInvoiceMaturity": 1,
  "City": "sample string 7",
  "DiscountPercentage": 1.0,
  "Email": "sample string 8",
  "Fax": "sample string 9",
  "Firstname": "sample string 10",
  "IdentificationNumber": "sample string 11",
  "IsSendReminder": true,
  "Mobile": "sample string 12",
  "Phone": "sample string 13",
  "PostalCode": "sample string 14",
  "Street": "sample string 15",
  "Surname": "sample string 16",
  "Title": "sample string 17",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 18",
  "VatIdentificationNumberSk": "sample string 19",
  "Www": "sample string 20"
 },
 "PartnerDocumentAddress": {
  "AccountNumber": "sample string 1",
  "Bank": "sample string 2",
  "BankNumberCode": "sample string 3",
  "City": "sample string 4",
  "Country": "sample string 5",
  "CountryId": 1,
  "DateLastChange": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
  "Email": "sample string 7",
  "Fax": "sample string 8",
  "Firstname": "sample string 9",
  "Iban": "sample string 10",
  "IdentificationNumber": "sample string 11",
  "Mobile": "sample string 12",
  "NickName": "sample string 13",
  "Phone": "sample string 14",
  "PostalCode": "sample string 15",
  "Street": "sample string 16",
  "Surname": "sample string 17",
  "Swift": "sample string 18",
  "Title": "sample string 19",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
  "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
  "Www": "sample string 22",
  "Id": 23
 },
 "CashRegisterId": 1,
 "CurrencyId": 2,
 "DateLastChange": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
 "DateOfTransaction": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
 "DocumentNumber": "sample string 5",
 "DocumentSerialNumber": 6,
 "EetResponsibility": 0,
 "ExchangeRate": 1.0,
 "ExchangeRateAmount": 1.0,
 "Exported": 0,
 "IsEet": true,
 "IsSummarySalesReceipt": true,
 "Item": {
  "Amount": 1.0,
  "Name": "sample string 2",
  "Price": 3.0,
  "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
  "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
  "PriceTotalWithVat": 6.0,
  "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
  "PriceType": 0,
  "Status": 64,
  "VariableSymbol": "sample string 9",
  "VatRate": 10.0,
  "VatRateType": 0,
  "VatTotal": 11.0,
  "VatTotalHc": 12.0,
  "Id": 13
 },
 "Items": [
  {
   "Amount": 1.0,
   "Name": "sample string 2",
   "Price": 3.0,
   "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
   "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
   "PriceTotalWithVat": 6.0,
   "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
   "PriceType": 0,
   "Status": 64,
   "VariableSymbol": "sample string 9",
   "VatRate": 10.0,
   "VatRateType": 0,
   "VatTotal": 11.0,
   "VatTotalHc": 12.0,
   "Id": 13
  }
 ],
 "MovementType": 1,
 "MyCompanyDocumentAddressId": 1,
 "Name": "sample string 9",
 "PartnerContactId": 1,
 "PartnerDocumentAddressId": 1,
 "Person": "sample string 10",
 "RegisteredSale": {
  "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
  "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
  "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
  "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
  "Bkp": "sample string 5",
  "CancelledRegisteredSaleId": 1,
  "CashVoucherId": 1,
  "DateOfAnswer": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
  "DateOfSale": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
  "DateOfSend": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
  "DocumentNumber": "sample string 9",
  "DocumentType": 0,
  "EetRegime": 0,
  "ErrorCode": 10,
  "ErrorText": "sample string 11",
  "Fik": "sample string 12",
  "IsCanceled": true,
  "IsFirstReport": true,
  "IssuedInvoiceId": 1,
  "IssuedInvoicePaymentId": 1,
  "Pkp": "sample string 15",
  "ReceiptNumber": "sample string 16",
  "SalesOfficeDesignation": 17,
  "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
  "SalesPosEquipmentId": 1,
  "SalesReceiptId": 1,
  "Status": 0,
  "TaxBasicRateHc": 19.0,
  "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
  "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
  "TotalAdvancePayment": 22.0,
  "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
  "TotalTravelServiceHc": 24.0,
  "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
  "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
  "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
  "TotalWithVatHc": 28.0,
  "Uuid": "08c3a1a1-8d8c-4572-b354-a864cf96e57e",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
  "Id": 31
 },
 "SummarySalesReceiptDate": "2024-06-05T15:54:54.5081169+00:00",
 "TotalVat": 12.0,
 "TotalVatHc": 13.0,
 "TotalWithoutVat": 14.0,
 "TotalWithoutVatHc": 15.0,
 "TotalWithVat": 16.0,
 "TotalWithVatHc": 17.0,
 "VariableSymbol": "sample string 18",
 "IsIncomeTax": true,
 "RecountVersion": 0,
 "VatRegime": 0,
 "Id": 20
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.