JménoPopisTypDoplňující informace
AddressIdg

Identifikace kontaktu v rámci systému Money

globally unique identifier

Readonly

Slouží jenom pro systém Money.

City

Město kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

CompanyName

Název kontaktu

string

Required

Délka: mezi 0 a 200 včetně

CountryId

integer

Required

CreditCheck

CreditCheckStatusDoklad

iDoklad již CreditCheck nepoužívá. Vrácená hodnota nebude aktuální.

Readonly

DateLastChange

date

Data type: DateTime

Readonly

DefaultBankAccount

Výchozí bankovní účet

BankAccountApiModel

Readonly

DefaultInvoiceMaturity

Výchozí splatnost faktury pro kontakt

integer

Žádné.

DiscountPercentage

decimal number

Žádné.

Email

string

Data type: EmailAddress

Délka: mezi 0 a 254 včetně

Fax

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Firstname

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Id

integer

Readonly

IdentificationNumber

IČ/IČO kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

IsRegisteredForVatOnPay

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

boolean

Používá se v Sk legislativě.

IsSendReminder

Zasílání upomínek

boolean

Žádné.

Mobile

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Phone

string

Data type: PhoneNumber

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PostalCode

PSČ kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 11 včetně

Street

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

Surname

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Title

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

VatIdentificationNumber

DIČ/IČ DPH kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

VatIdentificationNumberSk

DIČ kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Používá se v Sk legislativě.

Www

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně