Informace o requestu

Metoda vrátí členení DPH dle Id.

Příklad URL:
v2.0/VatCodes/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id členení DPH

integer

Required

id

Id členení DPH

integer

Required

Žádné.

Informace o response

VatCodeApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Code

Kód členení DPH

string

Žádné.

CountryId

Id státu

integer

Žádné.

CountryType

Filtrovat podle státu partnera

VatCodeFilterPartner

Žádné.

DateValidityFrom

Interval platnosti členení DPH od

date

Žádné.

DateValidityTo

Interval platnosti členení DPH do

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

MoneyS3Code

Kód členení DPH v účetním programu Money S3

string

Žádné.

MoneyS5Code

Kód členení DPH v účetním programu Money S5

string

Žádné.

Moss

Dostupný v režimu OSS

boolean

Žádné.

Name

Název členení DPH

string

Žádné.

ReverseChargeType

Režim přenesené daňové povinnosti

ReverseChargeType

Žádné.

VatMovementType

Typ daňového pohybu

VatMovementType

Žádné.

VatReturnRow

Řádek daňového přiznání

string

Žádné.

Ukážka:
{
 "CountryId": 1,
 "CountryType": 0,
 "Code": "sample string 2",
 "Name": "sample string 3",
 "MoneyS3Code": "sample string 4",
 "MoneyS5Code": "sample string 5",
 "Moss": true,
 "DateValidityFrom": "2024-05-27T03:22:56.404918+00:00",
 "DateValidityTo": "2024-05-27T03:22:56.404918+00:00",
 "ReverseChargeType": 0,
 "VatMovementType": 0,
 "VatReturnRow": "sample string 9",
 "Id": 10
}
Ukážka:
<VatCodeApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">10</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <Code>sample string 2</Code>
 <CountryId>1</CountryId>
 <CountryType>WithoutRestriction</CountryType>
 <DateValidityFrom>2024-05-27T03:22:56.404918+00:00</DateValidityFrom>
 <DateValidityTo>2024-05-27T03:22:56.404918+00:00</DateValidityTo>
 <MoneyS3Code>sample string 4</MoneyS3Code>
 <MoneyS5Code>sample string 5</MoneyS5Code>
 <Moss>true</Moss>
 <Name>sample string 3</Name>
 <ReverseChargeType>NoReverseCharge</ReverseChargeType>
 <VatMovementType>None</VatMovementType>
 <VatReturnRow>sample string 9</VatReturnRow>
</VatCodeApiModel>