Platné hodnoty:

Užitečné rady

API iDokladu akceptuje jméno i číselnou hodnotu pro tenhle typ.

JménoHodnotaPopis
WithoutRestriction

0

Bez omezení

Domestic

1

Tuzemsko

EuMember

2

Členský stát EU

ThirdCountry

3

Třetí země