Platné hodnoty:

Užitečné rady

API iDokladu akceptuje jméno i číselnou hodnotu pro tenhle typ.

JménoHodnotaPopis
NoReverseCharge

0

Není přenesená daňová povinnost

ReverseCharge

1

Přenesená daňová povinnost

Mixed

2

Smíšený režim