Informace o requestu

Vrátí seznam faktur přijatých pro kontakt.

Příklad URL:
v2.0/ReceivedInvoices/{supplierId}/ReceivedInvoices?PaymentStatus={PaymentStatus}&DateOfReceiving={DateOfReceiving}&CurrencyId={CurrencyId}&DateLastChange={DateLastChange}&DateOfIssue={DateOfIssue}&DateOfPayment={DateOfPayment}&Exported={Exported}&Filter={Filter}&FilterExported={FilterExported}&OrderBy={OrderBy}&Query={Query}&Page={Page}&PageSize={PageSize}
JménoPopisTypDoplňující informace
supplierId

Id kontaktu

integer

Required

supplierId

Id kontaktu

integer

Required

CurrencyId

Filtr pro Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Filtr pro datum poslední změny dokumentu

date

Žádné.

DateOfIssue

Filtr pro datum vytvoření dokumentu

date

Žádné.

DateOfPayment

Filtr pro datum zaplacení

date

Žádné.

DateOfReceiving

date

Žádné.

Exported

Filtr pro stav exportu

ExportedState

Žádné.

Filter

Typ filtru

FilterType

Žádné.

FilterExported

Typ filtru pro Exported

FilterType

Žádné.

OrderBy

Definice uspořádaní seznamu

InvoiceOrderByEnum

Žádné.

Page

Stránka seznamu

integer

Žádné.

PageSize

Počet položek na stránce

integer

Žádné.

PaymentStatus

Filtr stav uhrazeni faktury

PaymentStatus

Žádné.

Query

Vyhledává v záznamech ve sloupcech číslo faktury a popís faktury

string

Žádné.

Žádné.

Informace o response

IPageOfReceivedInvoiceApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Items

Seznam záznamů ve stránce

Collection of ReceivedInvoiceApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.