Informace o requestu

Vrátí úhradu s kompletními údaji o navázaných entitách jako například doklad úhrady.

Příklad URL:
v2.0/ReceivedDocumentPayments/{id}/Expand
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id úhrady

integer

Required

id

Id úhrady

integer

Required

Žádné.

Informace o response

ReceivedDocumentPaymentApiModelExpand
JménoPopisTypDoplňující informace
Currency

Detail měny

CurrencyApiModel

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateCreated

Datum vytvoření úhrady

date

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny úhrady

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění DPH

date

Používá se v Sk legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Exported

Příznak exportované úhrady (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

InvoiceDocumentNumber

Číslo faktury

string

Žádné.

InvoiceId

Id dokladu

integer

Required

Partner

Partner

string

Žádné.

PartnerId

Id partnera

integer

Žádné.

PaymentAmount

Uhrazeno množství

decimal number

Žádné.

PaymentAmountHc

Uhrazeno množství v domácí měně

decimal number

Žádné.

PaymentOption

Detail způsobu platby

PaymentOptionApiModel

Žádné.

PaymentOptionId

Id spůsobu úhrady

integer

Žádné.

ReceivedInvoice

Detail dokladu

ReceivedInvoiceApiModel

Žádné.

Ukážka:
{
 "Currency": {
  "Code": "sample string 1",
  "Country": "sample string 2",
  "Name": "sample string 3",
  "Priority": 4,
  "Symbol": "sample string 5",
  "Id": 6
 },
 "PaymentOption": {
  "Code": "sample string 1",
  "DateLastChange": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
  "IsDefault": true,
  "IsRounded": true,
  "Name": "sample string 5",
  "IsAutoPayment": true,
  "Id": 7
 },
 "ReceivedInvoice": {
  "AttachmentFileName": "sample string 1",
  "CurrencyId": 2,
  "DateCreated": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
  "DateLastChange": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
  "DateOfAccountingEvent": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
  "DateOfIssue": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
  "DateOfMaturity": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
  "DateOfPayment": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
  "DateOfReceiving": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
  "DateOfTaxing": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
  "DateOfVatApplication": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
  "Description": "sample string 12",
  "DocumentNumber": "sample string 13",
  "DocumentSerialNumber": 14,
  "ExchangeRate": 15.0,
  "ExchangeRateAmount": 16.0,
  "Exported": 0,
  "IsSentToAccountant": true,
  "Items": [
   {
    "DateCreated": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
    "DateLastChange": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
    "IsCustomVat": true,
    "ItemType": 0,
    "Price": 4.0,
    "PriceTotalWithoutVat": 5.0,
    "PriceTotalWithoutVatHc": 6.0,
    "PriceTotalWithVat": 7.0,
    "PriceTotalWithVatHc": 8.0,
    "PriceUnitHc": 9.0,
    "VatRate": 10.0,
    "VatTotal": 11.0,
    "VatTotalHc": 12.0,
    "Amount": 1.0,
    "CustomVatRate": 1.0,
    "Name": "sample string 13",
    "PriceListItemId": 1,
    "PriceType": 0,
    "Unit": "sample string 14",
    "UnitPrice": 1.0,
    "VatCodeId": 1,
    "VatRateType": 0,
    "Id": 15
   }
  ],
  "MyCompanyDocumentAddressId": 18,
  "Note": "sample string 19",
  "OrderNumber": "sample string 20",
  "PaymentOptionId": 1,
  "PaymentStatus": 0,
  "ReceivedDocumentNumber": "sample string 21",
  "SupplierDocumentAddressId": 22,
  "SupplierId": 23,
  "TotalPaid": 24.0,
  "TotalPaidHc": 25.0,
  "TotalVat": 26.0,
  "TotalVatHc": 27.0,
  "TotalWithoutVat": 28.0,
  "TotalWithoutVatHc": 29.0,
  "TotalWithVat": 30.0,
  "TotalWithVatHc": 31.0,
  "VariableSymbol": "sample string 32",
  "VatOnPayStatus": 0,
  "VatReverseChargeCodeId": 1,
  "IsIncomeTax": true,
  "RecountVersion": 0,
  "VatRegime": 0,
  "Id": 34
 },
 "CurrencyId": 1,
 "DateCreated": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
 "DateLastChange": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
 "DateOfPayment": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
 "DateOfVatApplication": "2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00",
 "ExchangeRate": 6.0,
 "ExchangeRateAmount": 7.0,
 "Exported": 0,
 "InvoiceId": 8,
 "InvoiceDocumentNumber": "sample string 9",
 "Partner": "sample string 10",
 "PartnerId": 11,
 "PaymentAmount": 12.0,
 "PaymentAmountHc": 13.0,
 "PaymentOptionId": 14,
 "Id": 15
}
Ukážka:
<ReceivedDocumentPaymentApiModelExpand xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">15</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <CurrencyId>1</CurrencyId>
 <DateCreated>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</DateCreated>
 <DateLastChange>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</DateLastChange>
 <DateOfPayment>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</DateOfPayment>
 <DateOfVatApplication>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</DateOfVatApplication>
 <ExchangeRate>6</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount>7</ExchangeRateAmount>
 <Exported>0</Exported>
 <InvoiceDocumentNumber>sample string 9</InvoiceDocumentNumber>
 <InvoiceId>8</InvoiceId>
 <Partner>sample string 10</Partner>
 <PartnerId>11</PartnerId>
 <PaymentAmount>12</PaymentAmount>
 <PaymentAmountHc>13</PaymentAmountHc>
 <PaymentOptionId>14</PaymentOptionId>
 <Currency xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
  <d2p1:Country>sample string 2</d2p1:Country>
  <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
  <d2p1:Priority>4</d2p1:Priority>
  <d2p1:Symbol>sample string 5</d2p1:Symbol>
 </Currency>
 <PaymentOption xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
  <d2p1:DateLastChange>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateLastChange>
  <d2p1:IsAutoPayment>true</d2p1:IsAutoPayment>
  <d2p1:IsDefault>true</d2p1:IsDefault>
  <d2p1:IsRounded>true</d2p1:IsRounded>
  <d2p1:Name>sample string 5</d2p1:Name>
 </PaymentOption>
 <ReceivedInvoice xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReceivedInvoice">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">34</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:AttachmentFileName>sample string 1</d2p1:AttachmentFileName>
  <d2p1:CurrencyId>2</d2p1:CurrencyId>
  <d2p1:DateCreated>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateCreated>
  <d2p1:DateLastChange>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateLastChange>
  <d2p1:DateOfAccountingEvent>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateOfAccountingEvent>
  <d2p1:DateOfIssue>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateOfIssue>
  <d2p1:DateOfMaturity>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateOfMaturity>
  <d2p1:DateOfPayment>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateOfPayment>
  <d2p1:DateOfReceiving>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateOfReceiving>
  <d2p1:DateOfTaxing>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateOfTaxing>
  <d2p1:DateOfVatApplication>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateOfVatApplication>
  <d2p1:Description>sample string 12</d2p1:Description>
  <d2p1:DocumentNumber>sample string 13</d2p1:DocumentNumber>
  <d2p1:DocumentSerialNumber>14</d2p1:DocumentSerialNumber>
  <d2p1:ExchangeRate>15</d2p1:ExchangeRate>
  <d2p1:ExchangeRateAmount>16</d2p1:ExchangeRateAmount>
  <d2p1:Exported>0</d2p1:Exported>
  <d2p1:IsIncomeTax>true</d2p1:IsIncomeTax>
  <d2p1:IsSentToAccountant>true</d2p1:IsSentToAccountant>
  <d2p1:Items>
   <d2p1:ReceivedInvoiceItemApiModel>
    <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">15</Id>
    <Links xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
     <d5p1:KeyValueOfstringstring>
      <d5p1:Key>sample string 1</d5p1:Key>
      <d5p1:Value>sample string 2</d5p1:Value>
     </d5p1:KeyValueOfstringstring>
    </Links>
    <d2p1:Amount>1</d2p1:Amount>
    <d2p1:CustomVatRate>1</d2p1:CustomVatRate>
    <d2p1:Name>sample string 13</d2p1:Name>
    <d2p1:PriceListItemId>1</d2p1:PriceListItemId>
    <d2p1:PriceType>0</d2p1:PriceType>
    <d2p1:Unit>sample string 14</d2p1:Unit>
    <d2p1:UnitPrice>1</d2p1:UnitPrice>
    <d2p1:VatCodeId>1</d2p1:VatCodeId>
    <d2p1:VatRateType>0</d2p1:VatRateType>
    <d2p1:DateCreated>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateCreated>
    <d2p1:DateLastChange>2024-06-05T14:22:41.0358804+00:00</d2p1:DateLastChange>
    <d2p1:IsCustomVat>true</d2p1:IsCustomVat>
    <d2p1:ItemType>0</d2p1:ItemType>
    <d2p1:Price>4</d2p1:Price>
    <d2p1:PriceTotalWithVat>7</d2p1:PriceTotalWithVat>
    <d2p1:PriceTotalWithVatHc>8</d2p1:PriceTotalWithVatHc>
    <d2p1:PriceTotalWithoutVat>5</d2p1:PriceTotalWithoutVat>
    <d2p1:PriceTotalWithoutVatHc>6</d2p1:PriceTotalWithoutVatHc>
    <d2p1:PriceUnitHc>9</d2p1:PriceUnitHc>
    <d2p1:VatRate>10</d2p1:VatRate>
    <d2p1:VatTotal>11</d2p1:VatTotal>
    <d2p1:VatTotalHc>12</d2p1:VatTotalHc>
   </d2p1:ReceivedInvoiceItemApiModel>
  </d2p1:Items>
  <d2p1:MyCompanyDocumentAddressId>18</d2p1:MyCompanyDocumentAddressId>
  <d2p1:Note>sample string 19</d2p1:Note>
  <d2p1:OrderNumber>sample string 20</d2p1:OrderNumber>
  <d2p1:PaymentOptionId>1</d2p1:PaymentOptionId>
  <d2p1:PaymentStatus>0</d2p1:PaymentStatus>
  <d2p1:ReceivedDocumentNumber>sample string 21</d2p1:ReceivedDocumentNumber>
  <d2p1:RecountVersion>None</d2p1:RecountVersion>
  <d2p1:SupplierDocumentAddressId>22</d2p1:SupplierDocumentAddressId>
  <d2p1:SupplierId>23</d2p1:SupplierId>
  <d2p1:TotalPaid>24</d2p1:TotalPaid>
  <d2p1:TotalPaidHc>25</d2p1:TotalPaidHc>
  <d2p1:TotalVat>26</d2p1:TotalVat>
  <d2p1:TotalVatHc>27</d2p1:TotalVatHc>
  <d2p1:TotalWithVat>30</d2p1:TotalWithVat>
  <d2p1:TotalWithVatHc>31</d2p1:TotalWithVatHc>
  <d2p1:TotalWithoutVat>28</d2p1:TotalWithoutVat>
  <d2p1:TotalWithoutVatHc>29</d2p1:TotalWithoutVatHc>
  <d2p1:VariableSymbol>sample string 32</d2p1:VariableSymbol>
  <d2p1:VatOnPayStatus>0</d2p1:VatOnPayStatus>
  <d2p1:VatRegime>NonVatRegime</d2p1:VatRegime>
  <d2p1:VatReverseChargeCodeId>1</d2p1:VatReverseChargeCodeId>
 </ReceivedInvoice>
</ReceivedDocumentPaymentApiModelExpand>