Informace o requestu

Vrátí pokladní doklad z dané faktury pro daný typ pohybu a typ faktury

Příklad URL:
v2.0/CashVouchers/Default/{movementType}/{invoiceType}/{invoiceId}
JménoPopisTypDoplňující informace
movementType

MovementType

Required

movementType

MovementType

Required

invoiceType

InvoiceType

Required

invoiceType

InvoiceType

Required

invoiceId

integer

Required

invoiceId

integer

Required

Žádné.

Informace o response

CashVoucherApiModelInsert
JménoPopisTypDoplňující informace
CashRegisterId

Id pokladny

integer

Žádné.

DateOfTransaction

Datum transakce

date

Required

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo dokumentu

integer

Žádné.

ElectronicRecordsOfSales

Informace o evidované tržbě.

ElectronicRecordsOfSalesApiModel

Žádné.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Exported

Příznak exportovaného dokumentu (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

Item

Model entity na vložení nové položky.

CashVoucherItemApiModelInsert

Vrátí jenom první položku dokladu. Použijte Items.

Items

Model entity na vložení nové položky.

Collection of CashVoucherItemApiModelInsert

Žádné.

MovementType

Druh pohybu (výdaj/příjem)

MovementType

Žádné.

MyCompanyDocumentAddressId

Id vašich kontaktních údajů v době uložení.

integer

Nemá význam, bude ignorované.

Name

Jméno nebo popis dokladu

string

Délka: mezi 0 a 200 včetně

PartnerContactId

Id kontaktu partnera.

integer

Žádné.

PartnerDocumentAddressId

Id kontaktních údajů partnera v době uložení.

integer

Nemá význam, bude ignorované.

Person

Jméno dodavatele/příjemce. Může být použito i jako poznámka.

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

Ukážka:
{
 "CashRegisterId": 1,
 "DateOfTransaction": "2024-05-27T02:41:43.912473+00:00",
 "DocumentSerialNumber": 3,
 "ElectronicRecordsOfSales": {
  "EetStatus": null,
  "IsEet": false,
  "RegisteredSale": null,
  "EetResponsibility": 0
 },
 "ExchangeRate": 1.0,
 "ExchangeRateAmount": 1.0,
 "Exported": 0,
 "Item": {
  "Amount": 1.0,
  "CustomVatRate": 1.0,
  "Name": "sample string 2",
  "Price": 3.0,
  "PriceType": 0,
  "Status": 64,
  "VariableSymbol": "sample string 5",
  "VatRate": 6.0,
  "VatRateType": 0
 },
 "Items": [
  {
   "Amount": 1.0,
   "CustomVatRate": 1.0,
   "Name": "sample string 2",
   "Price": 3.0,
   "PriceType": 0,
   "Status": 64,
   "VariableSymbol": "sample string 5",
   "VatRate": 6.0,
   "VatRateType": 0
  }
 ],
 "MovementType": 1,
 "MyCompanyDocumentAddressId": 1,
 "Name": "sample string 4",
 "PartnerContactId": 1,
 "PartnerDocumentAddressId": 1,
 "Person": "sample string 5",
 "VariableSymbol": "sample string 6",
 "IsIncomeTax": true
}
Ukážka:
<CashVoucherApiModelInsert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <CashRegisterId>1</CashRegisterId>
 <DateOfTransaction>2024-05-27T02:41:43.912473+00:00</DateOfTransaction>
 <DocumentSerialNumber>3</DocumentSerialNumber>
 <ElectronicRecordsOfSales>
  <EetResponsibility>Idoklad</EetResponsibility>
  <EetStatus i:nil="true" />
  <IsEet>false</IsEet>
  <RegisteredSale i:nil="true" />
 </ElectronicRecordsOfSales>
 <ExchangeRate>1</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount>1</ExchangeRateAmount>
 <Exported>0</Exported>
 <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
 <Item>
  <Amount>1</Amount>
  <CustomVatRate>1</CustomVatRate>
  <Name>sample string 2</Name>
  <Price>3</Price>
  <PriceType>WithVat</PriceType>
  <Status>64</Status>
  <VariableSymbol>sample string 5</VariableSymbol>
  <VatRate>6</VatRate>
  <VatRateType>0</VatRateType>
 </Item>
 <Items>
  <CashVoucherItemApiModelInsert>
   <Amount>1</Amount>
   <CustomVatRate>1</CustomVatRate>
   <Name>sample string 2</Name>
   <Price>3</Price>
   <PriceType>WithVat</PriceType>
   <Status>64</Status>
   <VariableSymbol>sample string 5</VariableSymbol>
   <VatRate>6</VatRate>
   <VatRateType>0</VatRateType>
  </CashVoucherItemApiModelInsert>
 </Items>
 <MovementType>Entry</MovementType>
 <MyCompanyDocumentAddressId>1</MyCompanyDocumentAddressId>
 <Name>sample string 4</Name>
 <PartnerContactId>1</PartnerContactId>
 <PartnerDocumentAddressId>1</PartnerDocumentAddressId>
 <Person>sample string 5</Person>
 <VariableSymbol>sample string 6</VariableSymbol>
</CashVoucherApiModelInsert>