JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Množství položky

decimal number

Required

CustomVatRate

Vlastní hodnota DPH

decimal number

Žádné.

Name

Název položky

string

Required

Price

Jednotková cena

decimal number

Required

PriceType

Typ ceny položky

PriceTypeWithoutOnlyBase

Žádné.

Status

Status párování

byte

Žádné.

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Variabilní symbol byl přesunutý na hlavičku dokladu.

VatRate

Sazba DPH

decimal number

Ignorované - nastaví se dle VatRateType.

VatRateType

Typ sazby DPH

VatRateType

Žádné.