JménoPopisTypDoplňující informace
AccountNumber

Číslo účtu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

BankId

Id banky z číselníku Bank

integer

Žádné.

BankName

Název banky

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

BankNumberCode

Kód banky

string

Délka: mezi 0 a 4 včetně

ConstantSymbolId

Id konstantního symbolu

integer

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateOfIssue

Datum vytvoření dokladu

date

Žádné.

DateOfMaturity

Datum splatnosti

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfTaxing

DUZP - pouze pro plátce DPH

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění DPH na základě plateb

date

Používá se v Sk legislativě.

Description

Popis dokladu

string

Žádné.

DiscountPercentage

Sleva dokladu

decimal number

Žádné.

DocumentNumber

Číslo faktury

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo faktury

integer

Žádné.

EetResponsibility

Určuje odpovědnost za správu elektronické evidence tržeb.

EetResponsibility

Používá se v Cz legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Iban

Mezinárodní číslo bankovního účtu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

IsEet

Příznak specifikující, jestli je prodejka evidována v EET.

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IssuedInvoiceItems

Položky faktury vydané

Collection of IssuedInvoiceItemApiModelRecountV2

Required

ItemsTextPrefix

Text před položkami faktury

string

Žádné.

ItemsTextSuffix

Text za položkami faktury

string

Žádné.

LanguageCode

Kód jazyka

string

Žádné.

Note

Poznámka k dokumentu

string

Žádné.

NumericSequenceId

Id čísené řady. Je-li vynechané, použije se výchozí řada.

integer

Žádné.

OrderNumber

Číslo objednávky

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PaymentOptionId

Id způsobu úhrady

integer

Žádné.

PurchaserId

Id odběratele

integer

Required

ReportColorValue

Barva tiskovky faktury - ve formátu HTML

string

Žádné.

SalesPosEquipmentId

Id pokladního zařízení.

integer

Používá se v Cz legislativě.

Swift

Swift banky

string

Délka: mezi 0 a 11 včetně

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

VatOnPayStatus

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

VatOnPayStatus

Používá se v Sk legislativě.

VatReverseChargeCodeId

Id kódu plnění

integer

Používá se v Cz legislativě.