Informace o requestu

Zastaralé

Zvažte použití efektivnejší metody Batch/UpdateExported.

Update příznaku Exported prodejky. Využívá se při komunikaci s externími účetními programy.

Příklad URL:
v2.0/SalesReceipts/{id}/Exported/{exported}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id prodejky

integer

Required

id

Id prodejky

integer

Required

exported

Nový stav příznaku Exported

ExportedState

Required

exported

Nový stav příznaku Exported

ExportedState

Required

Žádné.

Informace o response

boolean
Ukážka:
true
Ukážka:
<boolean xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">true</boolean>