Informace o requestu

Vloží novou úhradu do seznamu úhrad. Úhrada by měla obsahovat id dokladu který hradí.

Příklad URL:
v2.0/ReceivedDocumentPayments

None.

Model nebo jednotlivé vlastnosti úhrady

ReceivedDocumentPaymentApiModelInsert
JménoPopisTypDoplňující informace
DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění dph

date

Používá se v Sk legislativě.

InvoiceId

Id dokladu

integer

Required

PaymentAmount

Uhrazeno množství

decimal number

Žádné.

PaymentOptionId

Id spůsobu úhrady

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "DateOfPayment": "2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00",
 "DateOfVatApplication": "2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00",
 "Exported": "sample string 3",
 "InvoiceId": 4,
 "PaymentAmount": 5.0,
 "PaymentOptionId": 6
}
Ukážka:
<ReceivedDocumentPaymentApiModelInsert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <DateOfPayment>2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00</DateOfPayment>
 <DateOfVatApplication>2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00</DateOfVatApplication>
 <Exported>sample string 3</Exported>
 <InvoiceId>4</InvoiceId>
 <PaymentAmount>5</PaymentAmount>
 <PaymentOptionId>6</PaymentOptionId>
</ReceivedDocumentPaymentApiModelInsert>

Informace o response

ReceivedDocumentPaymentApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateCreated

Datum vytvoření úhrady

date

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny úhrady

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění DPH

date

Používá se v Sk legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Exported

Příznak exportované úhrady (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

InvoiceDocumentNumber

Číslo faktury

string

Žádné.

InvoiceId

Id dokladu

integer

Required

Partner

Partner

string

Žádné.

PartnerId

Id partnera

integer

Žádné.

PaymentAmount

Uhrazeno množství

decimal number

Žádné.

PaymentAmountHc

Uhrazeno množství v domácí měně

decimal number

Žádné.

PaymentOptionId

Id spůsobu úhrady

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "CurrencyId": 1,
 "DateCreated": "2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00",
 "DateLastChange": "2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00",
 "DateOfPayment": "2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00",
 "DateOfVatApplication": "2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00",
 "ExchangeRate": 6.0,
 "ExchangeRateAmount": 7.0,
 "Exported": 0,
 "InvoiceId": 8,
 "InvoiceDocumentNumber": "sample string 9",
 "Partner": "sample string 10",
 "PartnerId": 11,
 "PaymentAmount": 12.0,
 "PaymentAmountHc": 13.0,
 "PaymentOptionId": 14,
 "Id": 15
}
Ukážka:
<ReceivedDocumentPaymentApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">15</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <CurrencyId>1</CurrencyId>
 <DateCreated>2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00</DateCreated>
 <DateLastChange>2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00</DateLastChange>
 <DateOfPayment>2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00</DateOfPayment>
 <DateOfVatApplication>2023-11-16T17:55:08.3647609+00:00</DateOfVatApplication>
 <ExchangeRate>6</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount>7</ExchangeRateAmount>
 <Exported>0</Exported>
 <InvoiceDocumentNumber>sample string 9</InvoiceDocumentNumber>
 <InvoiceId>8</InvoiceId>
 <Partner>sample string 10</Partner>
 <PartnerId>11</PartnerId>
 <PaymentAmount>12</PaymentAmount>
 <PaymentAmountHc>13</PaymentAmountHc>
 <PaymentOptionId>14</PaymentOptionId>
</ReceivedDocumentPaymentApiModel>