Informace o requestu

Vytvoří výpis a spáruje ho automaticky s fakturou na základě variabilního symbolu a měny. Bankovní účet se hledá podle čísla a kódu banky u CZ legislativy a podle IBANu u SK legislativy.

Příklad URL:
v2.0/BankStatements/Pair

None.

BankStatementPairingModel
JménoPopisTypDoplňující informace
AccountNumber

Číslo vašeho účtu.

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Používá se v Cz legislativě.

Amount

Hrazená částka

decimal number

Required

Balance

Zůstatek na účtu

decimal number

Required

BankCode

Kód banky

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

Používá se v Cz legislativě.

ConstantSymbol

Kostantní symbol

string

Délka: mezi 0 a 4 včetně

CurrencyCode

Kód měny

string

Required

Délka: mezi 0 a 3 včetně

DateOfTransaction

Datum provedení pohybu. Při nevyplnění se použije dnešní.

date

Žádné.

Iban

Your iban

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Používá se v Sk legislativě.

MessageForPartner

Zpráva pro příjemce

string

Délka: mezi 0 a 200 včetně

MovementType

Typ pohybu

MovementType

Required

PartnerAccountNumber

Číslo účtu protistrany

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

PartnerBankCode

Kód banky protistrany

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

PartnerIban

IBAN protistrany

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

SpecificSymbol

Specifický symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Required

Délka: mezi 0 a 10 včetně

Ukážka:
{
 "AccountNumber": "sample string 1",
 "Amount": 2.0,
 "Balance": 3.0,
 "BankCode": "sample string 4",
 "MovementType": 1,
 "ConstantSymbol": "sample string 5",
 "CurrencyCode": "sample string 6",
 "DateOfTransaction": "2023-05-30T13:15:47.5552908+00:00",
 "Iban": "sample string 7",
 "MessageForPartner": "sample string 8",
 "PartnerAccountNumber": "sample string 9",
 "PartnerBankCode": "sample string 10",
 "PartnerIban": "sample string 11",
 "SpecificSymbol": "sample string 12",
 "VariableSymbol": "sample string 13"
}
Ukážka:
<BankStatementPairingModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BankStatement">
 <AccountNumber>sample string 1</AccountNumber>
 <Amount>2</Amount>
 <Balance>3</Balance>
 <BankCode>sample string 4</BankCode>
 <ConstantSymbol>sample string 5</ConstantSymbol>
 <CurrencyCode>sample string 6</CurrencyCode>
 <DateOfTransaction>2023-05-30T13:15:47.5552908+00:00</DateOfTransaction>
 <Iban>sample string 7</Iban>
 <MessageForPartner>sample string 8</MessageForPartner>
 <MovementType>Entry</MovementType>
 <PartnerAccountNumber>sample string 9</PartnerAccountNumber>
 <PartnerBankCode>sample string 10</PartnerBankCode>
 <PartnerIban>sample string 11</PartnerIban>
 <SpecificSymbol>sample string 12</SpecificSymbol>
 <VariableSymbol>sample string 13</VariableSymbol>
</BankStatementPairingModel>

Informace o response

BankStatementPairingResult
JménoPopisTypDoplňující informace
CreatedBankStatement

BankStatementGetModel

Žádné.

Message

string

Žádné.

PairedInvoiceId

integer

Žádné.

WasPaired

boolean

Žádné.

Ukážka:
{
 "WasPaired": true,
 "CreatedBankStatement": {
  "BankAccountId": 1,
  "CurrentBalance": 2.0,
  "DateCreated": "2023-05-30T13:15:47.5709154+00:00",
  "DateLastChange": "2023-05-30T13:15:47.5709154+00:00",
  "DocumentNumber": "sample string 5",
  "DocumentSerialNumber": 6,
  "Id": 7,
  "Items": [
   {
    "Id": 1,
    "DateOfTransaction": "2023-05-30T13:15:47.57",
    "MovementType": 1,
    "PaidAmount": 3.0,
    "PaidAmountHc": 4.0,
    "CurrencyId": 5,
    "ExchangeRate": 6.0,
    "ExchangeRateAmount": 7.0,
    "VariableSymbol": "sample string 8",
    "PartnerAccountNumber": "sample string 9",
    "PartnerBankCode": "sample string 10",
    "Text": "sample string 11",
    "SpecificSymbol": "sample string 12",
    "IsPaired": true,
    "ConstantSymbolId": true,
    "PriceType": 0,
    "VatRate": 15.0,
    "VatRateType": 0,
    "PriceTotalWithVat": 16.0,
    "PartnerIban": "sample string 17",
    "PartnerSwift": "sample string 18",
    "IsIncomeTax": true,
    "RecountVersion": 0
   }
  ],
  "NumericSequenceId": 8,
  "PeriodDateFrom": "2023-05-30T13:15:47.5709154+00:00",
  "PeriodDateTo": "2023-05-30T13:15:47.5709154+00:00"
 },
 "PairedInvoiceId": 2,
 "Message": "sample string 3"
}
Ukážka:
<BankStatementPairingResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BankStatement">
 <CreatedBankStatement>
  <BankAccountId>1</BankAccountId>
  <CurrentBalance>2</CurrentBalance>
  <DateCreated>2023-05-30T13:15:47.5709154+00:00</DateCreated>
  <DateLastChange>2023-05-30T13:15:47.5709154+00:00</DateLastChange>
  <DocumentNumber>sample string 5</DocumentNumber>
  <DocumentSerialNumber>6</DocumentSerialNumber>
  <Id>7</Id>
  <Items>
   <BankStatementItemGetModel>
    <ConstantSymbolId>true</ConstantSymbolId>
    <CurrencyId>5</CurrencyId>
    <DateOfTransaction>2023-05-30T13:15:47.5709154+00:00</DateOfTransaction>
    <ExchangeRate>6</ExchangeRate>
    <ExchangeRateAmount>7</ExchangeRateAmount>
    <Id>1</Id>
    <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
    <IsPaired>true</IsPaired>
    <MovementType>Entry</MovementType>
    <PaidAmount>3</PaidAmount>
    <PaidAmountHc>4</PaidAmountHc>
    <PartnerAccountNumber>sample string 9</PartnerAccountNumber>
    <PartnerBankCode>sample string 10</PartnerBankCode>
    <PartnerIban>sample string 17</PartnerIban>
    <PartnerSwift>sample string 18</PartnerSwift>
    <PriceTotalWithVat>16</PriceTotalWithVat>
    <PriceType>0</PriceType>
    <RecountVersion>None</RecountVersion>
    <SpecificSymbol>sample string 12</SpecificSymbol>
    <Text>sample string 11</Text>
    <VariableSymbol>sample string 8</VariableSymbol>
    <VatRate>15</VatRate>
    <VatRateType>0</VatRateType>
   </BankStatementItemGetModel>
  </Items>
  <NumericSequenceId>8</NumericSequenceId>
  <PeriodDateFrom>2023-05-30T13:15:47.5709154+00:00</PeriodDateFrom>
  <PeriodDateTo>2023-05-30T13:15:47.5709154+00:00</PeriodDateTo>
 </CreatedBankStatement>
 <Message>sample string 3</Message>
 <PairedInvoiceId>2</PairedInvoiceId>
 <WasPaired>true</WasPaired>
</BankStatementPairingResult>