JménoPopisTypDoplňující informace
AccountNumber

Číslo vašeho účtu.

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Používá se v Cz legislativě.

Amount

Hrazená částka

decimal number

Required

Balance

Zůstatek na účtu

decimal number

Required

BankCode

Kód banky

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

Používá se v Cz legislativě.

ConstantSymbol

Kostantní symbol

string

Délka: mezi 0 a 4 včetně

CurrencyCode

Kód měny

string

Required

Délka: mezi 0 a 3 včetně

DateOfTransaction

Datum provedení pohybu. Při nevyplnění se použije dnešní.

date

Žádné.

Iban

Your iban

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Používá se v Sk legislativě.

MessageForPartner

Zpráva pro příjemce

string

Délka: mezi 0 a 200 včetně

MovementType

Typ pohybu

MovementType

Required

PartnerAccountNumber

Číslo účtu protistrany

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

PartnerBankCode

Kód banky protistrany

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

PartnerIban

IBAN protistrany

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

SpecificSymbol

Specifický symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Required

Délka: mezi 0 a 10 včetně