Informace o requestu

Upraví položku ceníku.

Příklad URL:
v2.0/PriceListItems/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id položky ceníku

integer

Required

id

Id položky ceníku

integer

Required

Celá položka ceníku

PriceListPatchModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Prodejní množství

decimal number

Žádné.

BarCode

Čarový kód položky ceníku

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Code

Kód položky ceníku

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Readonly

HasStockMovement

Sledovat stav skladu

boolean

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

Name

Název položky

string

Required

Délka: mezi 0 a 200 včetně

Price

Cena za jednotku

decimal number

Žádné.

PriceType

Typ ceny položky

PriceType

Žádné.

Unit

Měrná jednotka

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

VatCodeId

Id členení DPH

integer

Žádné.

VatRateType

Typ DPH položky

VatRateType

Žádné.

Ukážka:
{
 "BarCode": "sample string 1",
 "Amount": 1.0,
 "Code": "sample string 2",
 "CurrencyId": 1,
 "DateLastChange": "2024-04-13T09:55:23.6310625+00:00",
 "HasStockMovement": true,
 "Name": "sample string 3",
 "Price": 1.0,
 "PriceType": 0,
 "Unit": "sample string 4",
 "VatCodeId": 1,
 "VatRateType": 0,
 "Id": 5
}
Ukážka:
<PriceListPatchModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.PatchModels">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">5</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <Amount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">1</Amount>
 <Code xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 2</Code>
 <CurrencyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">1</CurrencyId>
 <DateLastChange xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">2024-04-13T09:55:23.6310625+00:00</DateLastChange>
 <HasStockMovement xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">true</HasStockMovement>
 <Name xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 3</Name>
 <Price xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">1</Price>
 <PriceType xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">0</PriceType>
 <Unit xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 4</Unit>
 <VatCodeId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">1</VatCodeId>
 <VatRateType xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">0</VatRateType>
 <BarCode>sample string 1</BarCode>
</PriceListPatchModel>

Informace o response

PriceListApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Prodejní množství

decimal number

Žádné.

BarCode

Čarový kód položky ceníku

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Code

Kód položky ceníku

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Readonly

HasStockMovement

Určuje, jestli je položka skladová, ne jestli má skladové pohyby

boolean

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

InitialDateStockBalance

Datum počátečního skladového pohybu.

date

Žádné.

InitialStockBalance

Počáteční stav skladu

decimal number

Žádné.

Name

Název položky

string

Required

Délka: mezi 0 a 200 včetně

Note

Poznámka ke skladovému pohybu

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

Price

Cena za jednotku

decimal number

Žádné.

PriceType

Typ ceny položky

PriceType

Žádné.

StockBalance

Současný stav skladu

decimal number

Readonly

Unit

Měrná jednotka

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

VatCodeId

Id členení DPH

integer

Žádné.

VatRateType

Typ DPH položky

VatRateType

Žádné.

Ukážka:
{
 "Amount": 1.0,
 "BarCode": "sample string 1",
 "Code": "sample string 2",
 "CurrencyId": 1,
 "DateLastChange": "2024-04-13T09:55:23.6310625+00:00",
 "HasStockMovement": true,
 "InitialDateStockBalance": "2024-04-13T09:55:23.6310625+00:00",
 "InitialStockBalance": 5.0,
 "Name": "sample string 6",
 "Note": "sample string 7",
 "Price": 1.0,
 "PriceType": 0,
 "StockBalance": 8.0,
 "Unit": "sample string 9",
 "VatCodeId": 1,
 "VatRateType": 0,
 "Id": 10
}
Ukážka:
<PriceListApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">10</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <Amount>1</Amount>
 <BarCode>sample string 1</BarCode>
 <Code>sample string 2</Code>
 <CurrencyId>1</CurrencyId>
 <DateLastChange>2024-04-13T09:55:23.6310625+00:00</DateLastChange>
 <HasStockMovement>true</HasStockMovement>
 <InitialDateStockBalance>2024-04-13T09:55:23.6310625+00:00</InitialDateStockBalance>
 <InitialStockBalance>5</InitialStockBalance>
 <Name>sample string 6</Name>
 <Note>sample string 7</Note>
 <Price>1</Price>
 <PriceType>0</PriceType>
 <StockBalance>8</StockBalance>
 <Unit>sample string 9</Unit>
 <VatCodeId>1</VatCodeId>
 <VatRateType>0</VatRateType>
</PriceListApiModel>