JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Prodejní množství

decimal number

Žádné.

BarCode

Čarový kód položky ceníku

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Code

Kód položky ceníku

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Readonly

HasStockMovement

Sledovat stav skladu

boolean

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

Name

Název položky

string

Required

Délka: mezi 0 a 200 včetně

Price

Cena za jednotku

decimal number

Žádné.

PriceType

Typ ceny položky

PriceType

Žádné.

Unit

Měrná jednotka

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

VatCodeId

Id členení DPH

integer

Žádné.

VatRateType

Typ DPH položky

VatRateType

Žádné.