Informace o requestu

Update kontaktu. Lze updatovat i částečně.

Příklad URL:
v2.0/Contacts/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id kontaktu

integer

Required

id

Id kontaktu

integer

Required

Model kontaktu

ContactPatchApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
City

Město kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

CompanyName

Název kontaktu

string

Required

Délka: mezi 0 a 200 včetně

CountryId

integer

Žádné.

DefaultBankAccount

BankAccountPutApiModel

Žádné.

DefaultInvoiceMaturity

Výchozí splatnost faktury pro kontakt

integer

Žádné.

DiscountPercentage

decimal number

Žádné.

Email

string

Data type: EmailAddress

Délka: mezi 0 a 254 včetně

Fax

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Firstname

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IdentificationNumber

IČ/IČO kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

IsSendReminder

Zasílání upomínek

boolean

Žádné.

Mobile

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Phone

string

Data type: PhoneNumber

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PostalCode

PSČ kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 11 včetně

Street

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

Surname

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Title

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

VatIdentificationNumber

DIČ/IČ DPH kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

VatIdentificationNumberSk

DIČ kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Používá se v Sk legislativě.

Www

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Ukážka:
{
 "DefaultInvoiceMaturity": 1,
 "City": "sample string 1",
 "CompanyName": "sample string 2",
 "CountryId": 3,
 "DefaultBankAccount": {
  "AccountNumber": "sample string 1",
  "BankId": 1,
  "CurrencyId": 1,
  "Iban": "sample string 2",
  "Name": "sample string 3",
  "Swift": "sample string 4",
  "Id": 5
 },
 "DiscountPercentage": 1.0,
 "Email": "sample string 4",
 "Fax": "sample string 5",
 "Firstname": "sample string 6",
 "IdentificationNumber": "sample string 7",
 "IsSendReminder": true,
 "Mobile": "sample string 8",
 "Phone": "sample string 9",
 "PostalCode": "sample string 10",
 "Street": "sample string 11",
 "Surname": "sample string 12",
 "Title": "sample string 13",
 "VatIdentificationNumber": "sample string 14",
 "VatIdentificationNumberSk": "sample string 15",
 "Www": "sample string 16",
 "Id": 17
}
Ukážka:
<ContactPatchApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.PatchModels">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">17</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <City xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 1</City>
 <CompanyName xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 2</CompanyName>
 <CountryId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">3</CountryId>
 <DefaultBankAccount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">5</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <AccountNumber>sample string 1</AccountNumber>
  <BankId>1</BankId>
  <CurrencyId>1</CurrencyId>
  <Iban>sample string 2</Iban>
  <Name>sample string 3</Name>
  <Swift>sample string 4</Swift>
 </DefaultBankAccount>
 <DiscountPercentage xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">1</DiscountPercentage>
 <Email xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 4</Email>
 <Fax xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 5</Fax>
 <Firstname xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 6</Firstname>
 <IdentificationNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 7</IdentificationNumber>
 <IsSendReminder xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">true</IsSendReminder>
 <Mobile xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 8</Mobile>
 <Phone xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 9</Phone>
 <PostalCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 10</PostalCode>
 <Street xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 11</Street>
 <Surname xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 12</Surname>
 <Title xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 13</Title>
 <VatIdentificationNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 14</VatIdentificationNumber>
 <VatIdentificationNumberSk xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 15</VatIdentificationNumberSk>
 <Www xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">sample string 16</Www>
 <DefaultInvoiceMaturity>1</DefaultInvoiceMaturity>
</ContactPatchApiModel>

Informace o response

ContactApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
AddressIdg

Identifikace kontaktu v rámci systému Money

globally unique identifier

Readonly

Slouží jenom pro systém Money.

City

Město kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

CompanyName

Název kontaktu

string

Required

Délka: mezi 0 a 200 včetně

CountryId

integer

Required

CreditCheck

CreditCheckStatusDoklad

iDoklad již CreditCheck nepoužívá. Vrácená hodnota nebude aktuální.

Readonly

DateLastChange

date

Data type: DateTime

Readonly

DefaultBankAccount

Výchozí bankovní účet

BankAccountApiModel

Readonly

DefaultInvoiceMaturity

Výchozí splatnost faktury pro kontakt

integer

Žádné.

DiscountPercentage

decimal number

Žádné.

Email

string

Data type: EmailAddress

Délka: mezi 0 a 254 včetně

Fax

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Firstname

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Id

integer

Readonly

IdentificationNumber

IČ/IČO kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

IsRegisteredForVatOnPay

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

boolean

Používá se v Sk legislativě.

IsSendReminder

Zasílání upomínek

boolean

Žádné.

Mobile

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Phone

string

Data type: PhoneNumber

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PostalCode

PSČ kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 11 včetně

Street

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

Surname

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Title

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

VatIdentificationNumber

DIČ/IČ DPH kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

VatIdentificationNumberSk

DIČ kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Používá se v Sk legislativě.

Www

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Ukážka:
{
 "AddressIdg": "6de4ca50-13d9-46aa-9211-f0d3bc5e2bab",
 "CreditCheck": 0,
 "DateLastChange": "2024-06-19T00:36:41.1370179+00:00",
 "DefaultBankAccount": {
  "Bank": {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": {
    "Code": "sample string 1",
    "Currency": {
     "Code": "sample string 1",
     "Country": "sample string 2",
     "Name": "sample string 3",
     "Priority": 4,
     "Symbol": "sample string 5",
     "Id": 6
    },
    "CurrencyId": 2,
    "DateLastChange": "2024-06-19T00:36:41.1370179+00:00",
    "Name": "sample string 4",
    "NameEnglish": "sample string 5",
    "IsEuMember": true,
    "Id": 7
   },
   "CountryId": 2,
   "DateLastChange": "2024-06-19T00:36:41.1370179+00:00",
   "Name": "sample string 4",
   "NumberCode": "sample string 5",
   "Swift": "sample string 6",
   "IsOutOfDate": true,
   "Id": 8
  },
  "Currency": {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": "sample string 2",
   "Name": "sample string 3",
   "Priority": 4,
   "Symbol": "sample string 5",
   "Id": 6
  },
  "DateLastChange": "2024-06-19T00:36:41.1370179+00:00",
  "IsDefault": true,
  "CurrencyId": 3,
  "AccountNumber": "sample string 4",
  "BankId": 1,
  "Iban": "sample string 5",
  "Name": "sample string 6",
  "Swift": "sample string 7",
  "Id": 8
 },
 "Id": 3,
 "CompanyName": "sample string 4",
 "CountryId": 5,
 "IsRegisteredForVatOnPay": true,
 "DefaultInvoiceMaturity": 1,
 "City": "sample string 7",
 "DiscountPercentage": 1.0,
 "Email": "sample string 8",
 "Fax": "sample string 9",
 "Firstname": "sample string 10",
 "IdentificationNumber": "sample string 11",
 "IsSendReminder": true,
 "Mobile": "sample string 12",
 "Phone": "sample string 13",
 "PostalCode": "sample string 14",
 "Street": "sample string 15",
 "Surname": "sample string 16",
 "Title": "sample string 17",
 "VatIdentificationNumber": "sample string 18",
 "VatIdentificationNumberSk": "sample string 19",
 "Www": "sample string 20"
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.