Informace o requestu

Metoda vrátí sazbu DPH dle Id.

Příklad URL:
v2.0/VatRates/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id sazby DPH

integer

Required

id

Id sazby DPH

integer

Required

Žádné.

Informace o response

VatRateApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Country

Informace o státu

CountryApiModel

Žádné.

CountryId

Id státu

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Žádné.

DateValidityFrom

Interval platnosti sazby DPH od

date

Žádné.

DateValidityTo

Interval platnosti sazby DPH do

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

Name

Název sazby DPH

string

Žádné.

Rate

Sazba DPH

decimal number

Žádné.

RateType

Typ sazby

VatRateType

Žádné.

Ukážka:
{
 "Country": {
  "Code": "sample string 1",
  "Currency": {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": "sample string 2",
   "Name": "sample string 3",
   "Priority": 4,
   "Symbol": "sample string 5",
   "Id": 6
  },
  "CurrencyId": 2,
  "DateLastChange": "2023-05-30T16:42:29.6019343+00:00",
  "Name": "sample string 4",
  "NameEnglish": "sample string 5",
  "IsEuMember": true,
  "Id": 7
 },
 "CountryId": 1,
 "DateLastChange": "2023-05-30T16:42:29.6019343+00:00",
 "DateValidityFrom": "2023-05-30T16:42:29.6019343+00:00",
 "DateValidityTo": "2023-05-30T16:42:29.6019343+00:00",
 "Name": "sample string 5",
 "Rate": 6.0,
 "RateType": 0,
 "Id": 7
}
Ukážka:
<VatRateApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <Country>
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <Code>sample string 1</Code>
  <Currency>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <Code>sample string 1</Code>
   <Country>sample string 2</Country>
   <Name>sample string 3</Name>
   <Priority>4</Priority>
   <Symbol>sample string 5</Symbol>
  </Currency>
  <CurrencyId>2</CurrencyId>
  <DateLastChange>2023-05-30T16:42:29.6019343+00:00</DateLastChange>
  <IsEuMember>true</IsEuMember>
  <Name>sample string 4</Name>
  <NameEnglish>sample string 5</NameEnglish>
 </Country>
 <CountryId>1</CountryId>
 <DateLastChange>2023-05-30T16:42:29.6019343+00:00</DateLastChange>
 <DateValidityFrom>2023-05-30T16:42:29.6019343+00:00</DateValidityFrom>
 <DateValidityTo>2023-05-30T16:42:29.6019343+00:00</DateValidityTo>
 <Name>sample string 5</Name>
 <Rate>6</Rate>
 <RateType>0</RateType>
</VatRateApiModel>