Informace o requestu

Vrátí prázdnou prodejku s výchozími hodnotami, dle nastavení agendy.

Příklad URL:
v2.0/SalesReceipts/Default

None.

Žádné.

Informace o response

SalesReceiptApiModelPost
JménoPopisTypDoplňující informace
DateOfIssue

Datum vystavení dokladu

date

Data type: DateTime

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo dokumentu

integer

Žádné.

EKasa

Informace o evidované tržbě.

EKasaApiModel

Používá se v Sk legislativě.

Povinné pre Sk legislatívu.

ElectronicRecordsOfSales

Informace o evidované tržbě.

ElectronicRecordsOfSalesApiModel

Používá se v Cz legislativě.

Exported

Příznak exportovaného dokumentu (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

ExternalDocumentNumber

Číslo přirazené externí aplikací.

string

Required

Délka: mezi 0 a 20 včetně

IsCumulative

Hromadná prodejka

boolean

Žádné.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

Name

Jméno prodejky. Nebude-li vyplněno, naplní se dle první položky.

string

Žádné.

PartnerId

Id kontaktu odběratele

integer

Žádné.

SalesPosEquipmentId

Id pokladního zařízení.

integer

Žádné.

SalesReceiptItems

Neprázdný seznam položek.

Collection of SalesReceiptItemApiModelPost

Žádné.

SalesReceiptPayments

Seznam úhrad.

Collection of SalesReceiptPaymentApiModelPost

Kolekce by měla obsahovat 1 až 2 prvků

Ukážka:
{
 "DateOfIssue": "2024-02-18T00:37:56.3138179+00:00",
 "DocumentSerialNumber": 2,
 "ExternalDocumentNumber": "sample string 3",
 "IsCumulative": true,
 "Name": "sample string 5",
 "ElectronicRecordsOfSales": {
  "EetStatus": null,
  "IsEet": false,
  "RegisteredSale": null,
  "EetResponsibility": 0
 },
 "EKasa": {
  "IsRegistered": true
 },
 "SalesReceiptItems": [
  {
   "Amount": 1.0,
   "Name": "sample string 2",
   "Price": 3.0,
   "PriceListItemId": 1,
   "PriceType": 0,
   "Unit": "sample string 4",
   "VatRateType": 0
  }
 ],
 "SalesReceiptPayments": [
  {
   "PaymentAmount": 1.0,
   "PaymentOptionId": 2,
   "PaymentTransactionCode": "sample string 3"
  }
 ],
 "SalesPosEquipmentId": 1,
 "Exported": 0,
 "PartnerId": 1,
 "IsIncomeTax": true
}
Ukážka:
<SalesReceiptApiModelPost xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.SalesReceipt">
 <DateOfIssue>2024-02-18T00:37:56.3138179+00:00</DateOfIssue>
 <DocumentSerialNumber>2</DocumentSerialNumber>
 <EKasa xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
  <d2p1:IsRegistered>true</d2p1:IsRegistered>
 </EKasa>
 <ElectronicRecordsOfSales xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
  <d2p1:EetResponsibility>Idoklad</d2p1:EetResponsibility>
  <d2p1:EetStatus i:nil="true" />
  <d2p1:IsEet>false</d2p1:IsEet>
  <d2p1:RegisteredSale i:nil="true" />
 </ElectronicRecordsOfSales>
 <Exported>0</Exported>
 <ExternalDocumentNumber>sample string 3</ExternalDocumentNumber>
 <IsCumulative>true</IsCumulative>
 <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
 <Name>sample string 5</Name>
 <PartnerId>1</PartnerId>
 <SalesPosEquipmentId>1</SalesPosEquipmentId>
 <SalesReceiptItems>
  <SalesReceiptItemApiModelPost>
   <Amount>1</Amount>
   <Name>sample string 2</Name>
   <Price>3</Price>
   <PriceListItemId>1</PriceListItemId>
   <PriceType>0</PriceType>
   <Unit>sample string 4</Unit>
   <VatRateType>0</VatRateType>
  </SalesReceiptItemApiModelPost>
 </SalesReceiptItems>
 <SalesReceiptPayments>
  <SalesReceiptPaymentApiModelPost>
   <PaymentAmount>1</PaymentAmount>
   <PaymentOptionId>2</PaymentOptionId>
   <PaymentTransactionCode>sample string 3</PaymentTransactionCode>
  </SalesReceiptPaymentApiModelPost>
 </SalesReceiptPayments>
</SalesReceiptApiModelPost>