Informace o requestu

Vrátí informace o spárovaném pokladním zařízení, vrátaně informace o číselné řadě.

Příklad URL:
v2.0/SalesPosEquipment/Info

None.

Žádné.

Informace o response

SalesPosEquipmentInfoModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Designation

Označení provozovny pod které spadá zařízení

string

Žádné.

Id

Id pokladního zařízení.

integer

Žádné.

Name

Název pokladního zařízení.

string

Žádné.

NumericSequence

Informace o číselné řadě.

NumericSequenceApiModel

Žádné.

SalesOfficeId

Id prodejního místa.

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Designation": "sample string 1",
 "Id": 2,
 "Name": "sample string 3",
 "NumericSequence": {
  "DocumentType": 0,
  "IsDefault": true,
  "LastInvoiceNumber": 2,
  "Name": "sample string 3",
  "NumberFormat": "sample string 4",
  "Year": 5,
  "Id": 6
 },
 "SalesOfficeId": 1
}
Ukážka:
<SalesPosEquipmentInfoModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.SalesPosEquipment">
 <Designation>sample string 1</Designation>
 <Id>2</Id>
 <Name>sample string 3</Name>
 <NumericSequence xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.NumericSequence">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:DocumentType>IssuedInvoice</d2p1:DocumentType>
  <d2p1:IsDefault>true</d2p1:IsDefault>
  <d2p1:LastInvoiceNumber>2</d2p1:LastInvoiceNumber>
  <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
  <d2p1:NumberFormat>sample string 4</d2p1:NumberFormat>
  <d2p1:Year>5</d2p1:Year>
 </NumericSequence>
 <SalesOfficeId>1</SalesOfficeId>
</SalesPosEquipmentInfoModel>