JménoPopisTypDoplňující informace
DocumentType

Typ dokumentu

DocumentType

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsDefault

Příznak indikující, jestli je řada nastavená jako předvolená. Nové doklady bez specifikované řady vstupujou do předvolené řady.

boolean

Žádné.

LastInvoiceNumber

Pořadové číslo posledné vydané faktury. Následující faktura bude uložená s číslem (LastInvoiceNumber + 1)

integer

Žádné.

Name

Jméno řady.

string

Žádné.

NumberFormat

Formát čísla faktury (R = rok, M = měsíc, N = číslo)

string

Žádné.

Year

Rok platnosti řady.

integer

Žádné.