Informace o requestu

Vrátí prázdnou evidovanou tržbu s výchozími hodnotami, dle nastavení agendy.

Příklad URL:
v2.0/RegisteredSales/Default

None.

Žádné.

Informace o response

RegisteredSaleApiModelPost
JménoPopisTypDoplňující informace
BaseTaxBasicRateHc

Celkový základ daně se základní sazbou

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate1Hc

Celkový základ daně s první sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate2Hc

Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

BaseTaxZeroRateHc

Celkový základ daně s nulovou sazbou

decimal number

Žádné.

Bkp

Bezpečnostní kód poplatníka

string

Required

Hodnota omezena regulárním výrazem: ^([0-9a-fA-F]{8}-){4}[0-9a-fA-F]{8}$

CancelledRegisteredSaleId

Id zrušené účtenky

integer

Žádné.

DateOfAnswer

Datum odpovědi

date

Data type: DateTime

DateOfSale

Datum přijetí tržby

date

Data type: DateTime

DateOfSend

Datum odeslání

date

Data type: DateTime

Fik

Fiskální identifikační kód

string

Required

Hodnota omezena regulárním výrazem: ^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-4[0-9a-fA-F]{3}-[89abAB][0-9a-fAF]{3}-[0-9a-fA-F]{12}-[0-9a-fA-F]{2}$

IsCanceled

Příznak storno

boolean

Žádné.

Pkp

Podpisový kód poplatníka

string

Required

Délka: mezi 344 a 344 včetně

ReceiptNumber

Pořadové číslo evidované tržby

string

Required

Hodnota omezena regulárním výrazem: ^[0-9a-zA-Z\.,:;/#\-_ ]{1,20}$

SalesOfficeDesignation

Označení provozovny

integer

Required

Hodnota omezena regulárním výrazem: ^[1-9][0-9]{0,5}$

SalesPosEquipmentId

Id pokladního zařízení

integer

Žádné.

TaxBasicRateHc

Celková DPH se základní sazbou

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate1Hc

Celková DPH s první sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate2Hc

Celková DPH s druhou sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TotalAdvancePayment

Celková částka plateb určená k následnému čerpání, nebo zúčtování

decimal number

Žádné.

TotalFromAdvancePayment

Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby

decimal number

Žádné.

TotalTravelServiceHc

Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu

decimal number

Žádné.

TotalUsedGoodsBasicRateHc

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží

decimal number

Žádné.

TotalUsedGoodsReducedRate1Hc

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TotalUsedGoodsReducedRate2Hc

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TotalWithVatHc

Celková částka s DPH

decimal number

Žádné.

Uuid

Univerzálně jedinečný identifikátor

globally unique identifier

Required

VatIdentificationNumber

DIČ poplatníka

string

Required

Hodnota omezena regulárním výrazem: ^CZ[0-9]{8,10}$

Ukážka:
{
 "CancelledRegisteredSaleId": 1,
 "IsCanceled": true,
 "BaseTaxBasicRateHc": 2.0,
 "BaseTaxReducedRate1Hc": 3.0,
 "BaseTaxReducedRate2Hc": 4.0,
 "BaseTaxZeroRateHc": 5.0,
 "Bkp": "sample string 6",
 "DateOfAnswer": "2024-06-08T09:53:42.13654+00:00",
 "DateOfSale": "2024-06-08T09:53:42.13654+00:00",
 "DateOfSend": "2024-06-08T09:53:42.13654+00:00",
 "Fik": "sample string 10",
 "Pkp": "sample string 11",
 "ReceiptNumber": "sample string 12",
 "SalesOfficeDesignation": 13,
 "SalesPosEquipmentId": 1,
 "TaxBasicRateHc": 14.0,
 "TaxReducedRate1Hc": 15.0,
 "TaxReducedRate2Hc": 16.0,
 "TotalAdvancePayment": 17.0,
 "TotalFromAdvancePayment": 18.0,
 "TotalTravelServiceHc": 19.0,
 "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 20.0,
 "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 21.0,
 "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 22.0,
 "TotalWithVatHc": 23.0,
 "Uuid": "1e2884ea-abfe-4be6-a033-e9e778d98250",
 "VatIdentificationNumber": "sample string 25"
}
Ukážka:
<RegisteredSaleApiModelPost xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <BaseTaxBasicRateHc>2</BaseTaxBasicRateHc>
 <BaseTaxReducedRate1Hc>3</BaseTaxReducedRate1Hc>
 <BaseTaxReducedRate2Hc>4</BaseTaxReducedRate2Hc>
 <BaseTaxZeroRateHc>5</BaseTaxZeroRateHc>
 <Bkp>sample string 6</Bkp>
 <DateOfAnswer>2024-06-08T09:53:42.13654+00:00</DateOfAnswer>
 <DateOfSale>2024-06-08T09:53:42.13654+00:00</DateOfSale>
 <DateOfSend>2024-06-08T09:53:42.13654+00:00</DateOfSend>
 <Fik>sample string 10</Fik>
 <Pkp>sample string 11</Pkp>
 <ReceiptNumber>sample string 12</ReceiptNumber>
 <SalesOfficeDesignation>13</SalesOfficeDesignation>
 <SalesPosEquipmentId>1</SalesPosEquipmentId>
 <TaxBasicRateHc>14</TaxBasicRateHc>
 <TaxReducedRate1Hc>15</TaxReducedRate1Hc>
 <TaxReducedRate2Hc>16</TaxReducedRate2Hc>
 <TotalAdvancePayment>17</TotalAdvancePayment>
 <TotalFromAdvancePayment>18</TotalFromAdvancePayment>
 <TotalTravelServiceHc>19</TotalTravelServiceHc>
 <TotalUsedGoodsBasicRateHc>20</TotalUsedGoodsBasicRateHc>
 <TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>21</TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>
 <TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>22</TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>
 <TotalWithVatHc>23</TotalWithVatHc>
 <Uuid>1e2884ea-abfe-4be6-a033-e9e778d98250</Uuid>
 <VatIdentificationNumber>sample string 25</VatIdentificationNumber>
 <CancelledRegisteredSaleId>1</CancelledRegisteredSaleId>
 <IsCanceled>true</IsCanceled>
</RegisteredSaleApiModelPost>