JménoPopisTypDoplňující informace
BaseTaxBasicRateHc

Celkový základ daně se základní sazbou

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate1Hc

Celkový základ daně s první sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate2Hc

Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

BaseTaxZeroRateHc

Celkový základ daně s nulovou sazbou

decimal number

Žádné.

Bkp

Bezpečnostní kód poplatníka

string

Required

Hodnota omezena regulárním výrazem: ^([0-9a-fA-F]{8}-){4}[0-9a-fA-F]{8}$

CancelledRegisteredSaleId

Id zrušené účtenky

integer

Žádné.

DateOfAnswer

Datum odpovědi

date

Data type: DateTime

DateOfSale

Datum přijetí tržby

date

Data type: DateTime

DateOfSend

Datum odeslání

date

Data type: DateTime

Fik

Fiskální identifikační kód

string

Required

Hodnota omezena regulárním výrazem: ^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-4[0-9a-fA-F]{3}-[89abAB][0-9a-fAF]{3}-[0-9a-fA-F]{12}-[0-9a-fA-F]{2}$

IsCanceled

Příznak storno

boolean

Žádné.

Pkp

Podpisový kód poplatníka

string

Required

Délka: mezi 344 a 344 včetně

ReceiptNumber

Pořadové číslo evidované tržby

string

Required

Hodnota omezena regulárním výrazem: ^[0-9a-zA-Z\.,:;/#\-_ ]{1,20}$

SalesOfficeDesignation

Označení provozovny

integer

Required

Hodnota omezena regulárním výrazem: ^[1-9][0-9]{0,5}$

SalesPosEquipmentId

Id pokladního zařízení

integer

Žádné.

TaxBasicRateHc

Celková DPH se základní sazbou

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate1Hc

Celková DPH s první sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate2Hc

Celková DPH s druhou sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TotalAdvancePayment

Celková částka plateb určená k následnému čerpání, nebo zúčtování

decimal number

Žádné.

TotalFromAdvancePayment

Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby

decimal number

Žádné.

TotalTravelServiceHc

Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu

decimal number

Žádné.

TotalUsedGoodsBasicRateHc

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží

decimal number

Žádné.

TotalUsedGoodsReducedRate1Hc

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TotalUsedGoodsReducedRate2Hc

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TotalWithVatHc

Celková částka s DPH

decimal number

Žádné.

Uuid

Univerzálně jedinečný identifikátor

globally unique identifier

Required

VatIdentificationNumber

DIČ poplatníka

string

Required

Hodnota omezena regulárním výrazem: ^CZ[0-9]{8,10}$