Informace o requestu

Vrátí kopii existující faktury přijaté. Vhodné pro vytvoření nové faktury přijaté.

Příklad URL:
v2.0/ReceivedInvoices/{id}/Copy
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id faktury

integer

Required

id

Id faktury

integer

Required

Žádné.

Informace o response

ReceivedInvoiceApiModelInsert
JménoPopisTypDoplňující informace
AccountNumber

Číslo účtu dodavatele

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

BankId

Id banky z číselníku Bank

integer

Žádné.

BankNumberCode

Kód banky dodavatele

string

Délka: mezi 0 a 4 včetně

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateOfIssue

Datum vytvoření dokladu

date

Žádné.

DateOfMaturity

Datum splatnosti

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfReceiving

Datum vytvoření dokladu

date

Žádné.

DateOfTaxing

DUZP - pouze pro plátce DPH

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění DPH na základě plateb

date

Používá se v Sk legislativě.

Description

Popis dokladu

string

Žádné.

DocumentNumber

Číslo faktury

string

Readonly

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo faktury

integer

Žádné.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Iban

Mezinárodní číslo bankovního účtu dodavatele

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

Note

Poznámka k dokumentu

string

Žádné.

OrderNumber

Číslo objednávky

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PaymentOptionId

Id způsobu úhrady

integer

Žádné.

ReceivedDocumentNumber

Originalní číslo přijatého dokladu

string

Délka: mezi 0 a 30 včetně

ReceivedInvoiceItems

Položky faktury přijaté

Collection of ReceivedInvoiceItemApiModelInsert

Required

SupplierId

Id dodavatele

integer

Required

Swift

Swift banky dodavatele

string

Délka: mezi 0 a 11 včetně

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

VatOnPayStatus

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

VatOnPayStatus

Používá se v Sk legislativě.

VatReverseChargeCodeId

Id kódu plnění

integer

Používá se v Cz legislativě.

Ukážka:
{
 "AccountNumber": "sample string 1",
 "BankId": 2,
 "BankNumberCode": "sample string 3",
 "CurrencyId": 4,
 "DateOfIssue": "2024-06-06T14:12:01.877362+00:00",
 "DateOfMaturity": "2024-06-06T14:12:01.877362+00:00",
 "DateOfPayment": "2024-06-06T14:12:01.877362+00:00",
 "DateOfReceiving": "2024-06-06T14:12:01.877362+00:00",
 "DateOfTaxing": "2024-06-06T14:12:01.877362+00:00",
 "Description": "sample string 5",
 "DocumentSerialNumber": 6,
 "DocumentNumber": "sample string 7",
 "ExchangeRate": 8.0,
 "ExchangeRateAmount": 9.0,
 "Iban": "sample string 10",
 "Note": "sample string 11",
 "OrderNumber": "sample string 12",
 "PaymentOptionId": 13,
 "ReceivedDocumentNumber": "sample string 14",
 "ReceivedInvoiceItems": [
  {
   "Amount": 1.0,
   "CustomVatRate": 1.0,
   "Name": "sample string 2",
   "PriceListItemId": 1,
   "PriceType": 0,
   "Unit": "sample string 3",
   "UnitPrice": 4.0,
   "VatCodeId": 1,
   "VatRateType": 0,
   "Id": 5
  }
 ],
 "SupplierId": 15,
 "Swift": "sample string 16",
 "VariableSymbol": "sample string 17",
 "VatOnPayStatus": 0,
 "DateOfVatApplication": "2024-06-06T14:12:01.877362+00:00",
 "VatReverseChargeCodeId": 1,
 "IsIncomeTax": true
}
Ukážka:
<ReceivedInvoiceApiModelInsert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReceivedInvoice">
 <AccountNumber>sample string 1</AccountNumber>
 <BankId>2</BankId>
 <BankNumberCode>sample string 3</BankNumberCode>
 <CurrencyId>4</CurrencyId>
 <DateOfIssue>2024-06-06T14:12:01.877362+00:00</DateOfIssue>
 <DateOfMaturity>2024-06-06T14:12:01.877362+00:00</DateOfMaturity>
 <DateOfPayment>2024-06-06T14:12:01.877362+00:00</DateOfPayment>
 <DateOfReceiving>2024-06-06T14:12:01.877362+00:00</DateOfReceiving>
 <DateOfTaxing>2024-06-06T14:12:01.877362+00:00</DateOfTaxing>
 <DateOfVatApplication>2024-06-06T14:12:01.877362+00:00</DateOfVatApplication>
 <Description>sample string 5</Description>
 <DocumentNumber>sample string 7</DocumentNumber>
 <DocumentSerialNumber>6</DocumentSerialNumber>
 <ExchangeRate>8</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount>9</ExchangeRateAmount>
 <Iban>sample string 10</Iban>
 <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
 <Note>sample string 11</Note>
 <OrderNumber>sample string 12</OrderNumber>
 <PaymentOptionId>13</PaymentOptionId>
 <ReceivedDocumentNumber>sample string 14</ReceivedDocumentNumber>
 <ReceivedInvoiceItems>
  <ReceivedInvoiceItemApiModelInsert>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">5</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <Amount>1</Amount>
   <CustomVatRate>1</CustomVatRate>
   <Name>sample string 2</Name>
   <PriceListItemId>1</PriceListItemId>
   <PriceType>0</PriceType>
   <Unit>sample string 3</Unit>
   <UnitPrice>4</UnitPrice>
   <VatCodeId>1</VatCodeId>
   <VatRateType>0</VatRateType>
  </ReceivedInvoiceItemApiModelInsert>
 </ReceivedInvoiceItems>
 <SupplierId>15</SupplierId>
 <Swift>sample string 16</Swift>
 <VariableSymbol>sample string 17</VariableSymbol>
 <VatOnPayStatus>0</VatOnPayStatus>
 <VatReverseChargeCodeId>1</VatReverseChargeCodeId>
</ReceivedInvoiceApiModelInsert>