Informace o requestu

Vrátí novou vydanou fakturu určenou pro vyúčtování zálohové faktury. Zálohová faktura musí být uhrazena.

Příklad URL:
v2.0/ProformaInvoices/{id}/Account
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id zálohové faktury

integer

Required

id

Id zálohové faktury

integer

Required

Žádné.

Informace o response

IssuedInvoiceApiModelAccount
JménoPopisTypDoplňující informace
AccountNumber

Číslo účtu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

BankId

Id banky z číselníku Bank

integer

Žádné.

BankName

Název banky

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

BankNumberCode

Kód banky

string

Délka: mezi 0 a 4 včetně

ConstantSymbolId

Id konstantního symbolu

integer

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateOfIssue

Datum vytvoření dokladu

date

Žádné.

DateOfMaturity

Datum splatnosti

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfTaxing

DUZP - pouze pro plátce DPH

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění DPH na základě plateb

date

Používá se v Sk legislativě.

Description

Popis dokladu

string

Žádné.

DiscountPercentage

Sleva dokladu

decimal number

Žádné.

DocumentNumber

Číslo faktury

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo faktury

integer

Žádné.

EetResponsibility

Určuje odpovědnost za správu elektronické evidence tržeb.

EetResponsibility

Používá se v Cz legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Iban

Mezinárodní číslo bankovního účtu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

IsEet

Příznak specifikující, jestli je prodejka evidována v EET.

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IssuedInvoiceItems

Položky faktury vydané

Collection of IssuedInvoiceItemApiModelAccount

Žádné.

ItemsTextPrefix

Text před položkami faktury

string

Žádné.

ItemsTextSuffix

Text za položkami faktury

string

Žádné.

LanguageCode

Kód jazyka

string

Žádné.

Note

Poznámka k dokumentu

string

Žádné.

NumericSequenceId

Id čísené řady. Je-li vynechané, použije se výchozí řada.

integer

Žádné.

OrderNumber

Číslo objednávky

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PaymentOptionId

Id způsobu úhrady

integer

Žádné.

ProformaInvoiceId

Id zálohové faktury

integer

Žádné.

PurchaserId

Id odběratele

integer

Required

ReportColorValue

Barva tiskovky faktury - ve formátu HTML

string

Žádné.

SalesPosEquipmentId

Id pokladního zařízení.

integer

Používá se v Cz legislativě.

Swift

Swift banky

string

Délka: mezi 0 a 11 včetně

TotalDiscountAmount

Celková částka slevy. Nemá-li faktura slevu, bude nulová.

decimal number

Žádné.

TotalWithoutDiscount

Celková částka bez slevy. Nemá-li faktura slevu, bude nulová.

decimal number

Žádné.

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

VatOnPayStatus

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

VatOnPayStatus

Používá se v Sk legislativě.

VatReverseChargeCodeId

Id kódu plnění

integer

Používá se v Cz legislativě.

Ukážka:
{
 "ProformaInvoiceId": 1,
 "IssuedInvoiceItems": [
  {
   "ItemType": 0,
   "TotalWithVatBeforeDiscount": 2.0,
   "TotalWithoutVatBeforeDiscount": 3.0,
   "TotalVatBeforeDiscount": 4.0,
   "Amount": 5.0,
   "Name": "sample string 6",
   "PriceListItemId": 1,
   "PriceType": 0,
   "Unit": "sample string 7",
   "UnitPrice": 8.0,
   "VatCodeId": 1,
   "VatRateType": 0,
   "Id": 9
  }
 ],
 "TotalDiscountAmount": 2.0,
 "TotalWithoutDiscount": 3.0,
 "EetResponsibility": 0,
 "IsEet": false,
 "SalesPosEquipmentId": 1,
 "DateOfVatApplication": "2024-04-12T16:50:13.6693902+00:00",
 "VatOnPayStatus": 0,
 "NumericSequenceId": 1,
 "VatReverseChargeCodeId": 1,
 "AccountNumber": "sample string 6",
 "BankId": 7,
 "BankName": "sample string 8",
 "BankNumberCode": "sample string 9",
 "ConstantSymbolId": 10,
 "CurrencyId": 11,
 "DateOfIssue": "2024-04-12T16:50:13.6693902+00:00",
 "DateOfMaturity": "2024-04-12T16:50:13.6693902+00:00",
 "DateOfPayment": "2024-04-12T16:50:13.6693902+00:00",
 "DateOfTaxing": "2024-04-12T16:50:13.6693902+00:00",
 "Description": "sample string 16",
 "DiscountPercentage": 17.0,
 "DocumentNumber": "sample string 18",
 "DocumentSerialNumber": 19,
 "ExchangeRate": 20.0,
 "ExchangeRateAmount": 21.0,
 "Iban": "sample string 22",
 "ItemsTextPrefix": "sample string 23",
 "ItemsTextSuffix": "sample string 24",
 "LanguageCode": "sample string 25",
 "Note": "sample string 26",
 "OrderNumber": "sample string 27",
 "PaymentOptionId": 28,
 "PurchaserId": 29,
 "ReportColorValue": "sample string 30",
 "Swift": "sample string 31",
 "VariableSymbol": "sample string 32",
 "IsIncomeTax": true
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.