Informace o requestu

Metoda vrátí způsob úhrady dle Id.

Příklad URL:
v2.0/PaymentOptions/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id způsobu úhrady

integer

Required

id

Id způsobu úhrady

integer

Required

Žádné.

Informace o response

PaymentOptionApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Code

Kód způsobu úhrady

string

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsAutoPayment

Příznak automatické úhrady.

boolean

Žádné.

IsDefault

Příznak výchozího způsobu úhrady

boolean

Žádné.

IsRounded

Příznak zaokrouhlení pro daný způsob úhrady

boolean

Žádné.

Name

Název způsobu úhrady

string

Žádné.

Ukážka:
{
 "Code": "sample string 1",
 "DateLastChange": "2024-02-20T15:31:09.8956145+00:00",
 "IsDefault": true,
 "IsRounded": true,
 "Name": "sample string 5",
 "IsAutoPayment": true,
 "Id": 7
}
Ukážka:
<PaymentOptionApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <Code>sample string 1</Code>
 <DateLastChange>2024-02-20T15:31:09.8956145+00:00</DateLastChange>
 <IsAutoPayment>true</IsAutoPayment>
 <IsDefault>true</IsDefault>
 <IsRounded>true</IsRounded>
 <Name>sample string 5</Name>
</PaymentOptionApiModel>