Informace o requestu

Metoda vrátí seznam způsobů úhrad

Příklad URL:
v2.0/PaymentOptions

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfPaymentOptionApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of PaymentOptionApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "Code": "sample string 1",
   "DateLastChange": "2024-05-27T03:16:06.942364+00:00",
   "IsDefault": true,
   "IsRounded": true,
   "Name": "sample string 5",
   "IsAutoPayment": true,
   "Id": 7
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.