Informace o requestu

Zastaralé

Metoda používá zastaralé filtry z verze 1. Použijte GET s filtrem na id partnera.

Vrátí seznam faktur pro kontakt.

Příklad URL:
v2.0/IssuedInvoices/{contactId}/IssuedInvoices?ConstantSymbolId={ConstantSymbolId}&IsPaid={IsPaid}&CurrencyId={CurrencyId}&DateLastChange={DateLastChange}&DateOfIssue={DateOfIssue}&DateOfPayment={DateOfPayment}&Exported={Exported}&Filter={Filter}&FilterExported={FilterExported}&OrderBy={OrderBy}&Query={Query}&Page={Page}&PageSize={PageSize}
JménoPopisTypDoplňující informace
contactId

Id kontaktu

integer

Required

contactId

Id kontaktu

integer

Required

ConstantSymbolId

Filtr pro Id konstantního symbolu

integer

Žádné.

CurrencyId

Filtr pro Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Filtr pro datum poslední změny dokumentu

date

Žádné.

DateOfIssue

Filtr pro datum vytvoření dokumentu

date

Žádné.

DateOfPayment

Filtr pro datum zaplacení

date

Žádné.

Exported

Filtr pro stav exportu

ExportedState

Žádné.

Filter

Typ filtru

FilterType

Žádné.

FilterExported

Typ filtru pro Exported

FilterType

Žádné.

IsPaid

Filtr pro identifikaci zaplacení

boolean

Žádné.

OrderBy

Definice uspořádaní seznamu

InvoiceOrderByEnum

Žádné.

Page

Stránka seznamu

integer

Žádné.

PageSize

Počet položek na stránce

integer

Žádné.

Query

Vyhledává v záznamech ve sloupcech číslo faktury a popís faktury

string

Žádné.

Žádné.

Informace o response

IPageOfIssuedInvoiceApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of IssuedInvoiceApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "IssuedInvoiceItems": [
    {
     "InvoiceId": 1,
     "TotalWithVatBeforeDiscount": 2.0,
     "TotalWithoutVatBeforeDiscount": 3.0,
     "TotalVatBeforeDiscount": 4.0,
     "Code": "sample string 5",
     "DateLastChange": "2024-05-27T04:24:53.0128095+00:00",
     "IsRoundedItem": true,
     "IsTaxMovement": true,
     "ItemType": 0,
     "Price": 9.0,
     "PriceTotalWithoutVat": 10.0,
     "PriceTotalWithoutVatHc": 11.0,
     "PriceTotalWithVat": 12.0,
     "PriceTotalWithVatHc": 13.0,
     "PriceUnitVat": 14.0,
     "PriceUnitVatHc": 15.0,
     "PriceUnitWithoutVat": 16.0,
     "PriceUnitWithoutVatHc": 17.0,
     "PriceUnitWithVat": 18.0,
     "PriceUnitWithVatHc": 19.0,
     "TotalPrice": 20.0,
     "VatRate": 21.0,
     "VatTotal": 22.0,
     "VatTotalHc": 23.0,
     "Amount": 24.0,
     "Name": "sample string 25",
     "PriceListItemId": 1,
     "PriceType": 0,
     "Unit": "sample string 26",
     "UnitPrice": 27.0,
     "VatCodeId": 1,
     "VatRateType": 0,
     "Id": 28
    }
   ],
   "NumericSequenceId": 1,
   "AttachmentFileName": "sample string 2",
   "VatReverseChargeCodeId": 1,
   "TotalDiscountAmount": 3.0,
   "TotalWithoutDiscount": 4.0,
   "BaseTaxBasicRate": 5.0,
   "BaseTaxBasicRateHc": 6.0,
   "BaseTaxReducedRate1": 7.0,
   "BaseTaxReducedRate1Hc": 8.0,
   "BaseTaxReducedRate2": 9.0,
   "BaseTaxReducedRate2Hc": 10.0,
   "BaseTaxZeroRate": 11.0,
   "BaseTaxZeroRateHc": 12.0,
   "ConstantSymbolId": 13,
   "CurrencyId": 14,
   "DateLastChange": "2024-05-27T04:24:53.0128095+00:00",
   "DateOfAccountingEvent": "2024-05-27T04:24:53.0128095+00:00",
   "DateOfIssue": "2024-05-27T04:24:53.0128095+00:00",
   "DateOfLastReminder": "2024-05-27T04:24:53.0128095+00:00",
   "DateOfMaturity": "2024-05-27T04:24:53.0128095+00:00",
   "DateOfPayment": "2024-05-27T04:24:53.0128095+00:00",
   "DateOfTaxing": "2024-05-27T04:24:53.0128095+00:00",
   "DateOfVatApplication": "2024-05-27T04:24:53.0128095+00:00",
   "Description": "sample string 23",
   "Discount": 24.0,
   "DocumentNumber": "sample string 25",
   "DocumentSerialNumber": 26,
   "EetResponsibility": 0,
   "ExchangeRate": 27.0,
   "ExchangeRateAmount": 28.0,
   "Exported": 0,
   "HasVatRegimeOss": true,
   "IsEet": true,
   "IsSentToAccountant": true,
   "IsSentToPurchaser": true,
   "ItemsTextPrefix": "sample string 33",
   "ItemsTextSuffix": "sample string 34",
   "LanguageCode": "sample string 35",
   "LanguageId": 36,
   "Maturity": 37,
   "MyCompanyDocumentAdrressId": 38,
   "Note": "sample string 39",
   "OrderNumber": "sample string 40",
   "PaymentOptionId": 41,
   "PaymentStatus": 0,
   "PurchaserDocumentAddressId": 42,
   "PurchaserId": 43,
   "RemindersCount": 44,
   "ReportColorValue": "sample string 45",
   "ReportId": 46,
   "RoundingDifference": 47.0,
   "TaxBasicRate": 48.0,
   "TaxBasicRateHc": 49.0,
   "TaxReducedRate1": 50.0,
   "TaxReducedRate1Hc": 51.0,
   "TaxReducedRate2": 52.0,
   "TaxReducedRate2Hc": 53.0,
   "TotalBasicRate": 54.0,
   "TotalBasicRateHc": 55.0,
   "TotalReducedRate1": 56.0,
   "TotalReducedRate1Hc": 57.0,
   "TotalReducedRate2": 58.0,
   "TotalReducedRate2Hc": 59.0,
   "TotalVat": 60.0,
   "TotalVatHc": 61.0,
   "TotalWithoutVat": 62.0,
   "TotalWithoutVatHc": 63.0,
   "TotalWithVat": 64.0,
   "TotalWithVatHc": 65.0,
   "VariableSymbol": "sample string 66",
   "VatOnPayStatus": 0,
   "VatRateBasic": 67.0,
   "VatRateReduced1": 68.0,
   "VatRateReduced2": 69.0,
   "VatRegime": 0,
   "IsIncomeTax": true,
   "RecountVersion": 0,
   "Id": 71
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.