Informace o requestu

Vrátí údaje o úhradě. Vhodné pro zobrazení detailu úhrady.

Příklad URL:
v2.0/IssuedDocumentPayments/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id úhrady

integer

Required

id

Id úhrady

integer

Required

Žádné.

Informace o response

IssuedDocumentPaymentApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateCreated

Datum vytvoření úhrady

date

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny úhrady

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfVatApplication

Datum uplatnění DPH

date

Používá se v Sk legislativě.

EetResponsibility

Určuje odpovědnost za správu elektronické evidence tržeb u faktury úhrady

EetResponsibility

Používá se v Cz legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Exported

Příznak exportované úhrady (Doporučuje se používat pouze jeden externí účetní software.)

ExportedState

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

InvoiceDocumentNumber

Číslo faktury

string

Žádné.

InvoiceId

Id dokladu

integer

Required

IsConfirmationSent

boolean

Žádné.

IsEet

Příznak specifikující, jestli je faktura úhrady evidována v EET.

boolean

Používá se v Cz legislativě.

Partner

Partner

string

Žádné.

PartnerId

Id partnera

integer

Žádné.

PaymentAmount

Uhrazeno množství

decimal number

Žádné.

PaymentAmountHc

Uhrazeno množství v domácí měně

decimal number

Žádné.

PaymentOptionId

Id spůsobu úhrady

integer

Žádné.

RegisteredSale

Evidovaná tržba

RegisteredSaleApiModel

Používá se v Cz legislativě.

Ukážka:
{
 "EetResponsibility": 0,
 "IsEet": true,
 "RegisteredSale": {
  "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
  "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
  "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
  "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
  "Bkp": "sample string 5",
  "CancelledRegisteredSaleId": 1,
  "CashVoucherId": 1,
  "DateOfAnswer": "2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00",
  "DateOfSale": "2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00",
  "DateOfSend": "2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00",
  "DocumentNumber": "sample string 9",
  "DocumentType": 0,
  "EetRegime": 0,
  "ErrorCode": 10,
  "ErrorText": "sample string 11",
  "Fik": "sample string 12",
  "IsCanceled": true,
  "IsFirstReport": true,
  "IssuedInvoiceId": 1,
  "IssuedInvoicePaymentId": 1,
  "Pkp": "sample string 15",
  "ReceiptNumber": "sample string 16",
  "SalesOfficeDesignation": 17,
  "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
  "SalesPosEquipmentId": 1,
  "SalesReceiptId": 1,
  "Status": 0,
  "TaxBasicRateHc": 19.0,
  "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
  "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
  "TotalAdvancePayment": 22.0,
  "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
  "TotalTravelServiceHc": 24.0,
  "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
  "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
  "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
  "TotalWithVatHc": 28.0,
  "Uuid": "d3ef7354-56dc-419d-a35a-c20f436864b9",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
  "Id": 31
 },
 "IsConfirmationSent": true,
 "CurrencyId": 3,
 "DateCreated": "2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00",
 "DateLastChange": "2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00",
 "DateOfPayment": "2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00",
 "DateOfVatApplication": "2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00",
 "ExchangeRate": 8.0,
 "ExchangeRateAmount": 9.0,
 "Exported": 0,
 "InvoiceId": 10,
 "InvoiceDocumentNumber": "sample string 11",
 "Partner": "sample string 12",
 "PartnerId": 13,
 "PaymentAmount": 14.0,
 "PaymentAmountHc": 15.0,
 "PaymentOptionId": 16,
 "Id": 17
}
Ukážka:
<IssuedDocumentPaymentApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">17</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <CurrencyId>3</CurrencyId>
 <DateCreated>2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00</DateCreated>
 <DateLastChange>2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00</DateLastChange>
 <DateOfPayment>2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00</DateOfPayment>
 <DateOfVatApplication>2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00</DateOfVatApplication>
 <ExchangeRate>8</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount>9</ExchangeRateAmount>
 <Exported>0</Exported>
 <InvoiceDocumentNumber>sample string 11</InvoiceDocumentNumber>
 <InvoiceId>10</InvoiceId>
 <Partner>sample string 12</Partner>
 <PartnerId>13</PartnerId>
 <PaymentAmount>14</PaymentAmount>
 <PaymentAmountHc>15</PaymentAmountHc>
 <PaymentOptionId>16</PaymentOptionId>
 <EetResponsibility>Idoklad</EetResponsibility>
 <IsConfirmationSent>true</IsConfirmationSent>
 <IsEet>true</IsEet>
 <RegisteredSale>
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">31</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <BaseTaxBasicRateHc>1</BaseTaxBasicRateHc>
  <BaseTaxReducedRate1Hc>2</BaseTaxReducedRate1Hc>
  <BaseTaxReducedRate2Hc>3</BaseTaxReducedRate2Hc>
  <BaseTaxZeroRateHc>4</BaseTaxZeroRateHc>
  <Bkp>sample string 5</Bkp>
  <CancelledRegisteredSaleId>1</CancelledRegisteredSaleId>
  <CashVoucherId>1</CashVoucherId>
  <DateOfAnswer>2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00</DateOfAnswer>
  <DateOfSale>2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00</DateOfSale>
  <DateOfSend>2024-04-13T10:04:51.4861108+00:00</DateOfSend>
  <DocumentNumber>sample string 9</DocumentNumber>
  <DocumentType>IssuedInvoice</DocumentType>
  <EetRegime>None</EetRegime>
  <ErrorCode>10</ErrorCode>
  <ErrorText>sample string 11</ErrorText>
  <Fik>sample string 12</Fik>
  <IsCanceled>true</IsCanceled>
  <IsFirstReport>true</IsFirstReport>
  <IssuedInvoiceId>1</IssuedInvoiceId>
  <IssuedInvoicePaymentId>1</IssuedInvoicePaymentId>
  <Pkp>sample string 15</Pkp>
  <ReceiptNumber>sample string 16</ReceiptNumber>
  <SalesOfficeDesignation>17</SalesOfficeDesignation>
  <SalesPosEquipmentDesignation>sample string 18</SalesPosEquipmentDesignation>
  <SalesPosEquipmentId>1</SalesPosEquipmentId>
  <SalesReceiptId>1</SalesReceiptId>
  <Status>New</Status>
  <TaxBasicRateHc>19</TaxBasicRateHc>
  <TaxReducedRate1Hc>20</TaxReducedRate1Hc>
  <TaxReducedRate2Hc>21</TaxReducedRate2Hc>
  <TotalAdvancePayment>22</TotalAdvancePayment>
  <TotalFromAdvancePayment>23</TotalFromAdvancePayment>
  <TotalTravelServiceHc>24</TotalTravelServiceHc>
  <TotalUsedGoodsBasicRateHc>25</TotalUsedGoodsBasicRateHc>
  <TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>26</TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>
  <TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>27</TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>
  <TotalWithVatHc>28</TotalWithVatHc>
  <Uuid>d3ef7354-56dc-419d-a35a-c20f436864b9</Uuid>
  <VatIdentificationNumber>sample string 30</VatIdentificationNumber>
 </RegisteredSale>
</IssuedDocumentPaymentApiModel>