Informace o requestu

Vrátí výchozí kontakt, který je vhodný pro naplnění údaji a uložení pomocí metody POST.

Příklad URL:
v2.0/Contacts/Default

None.

Žádné.

Informace o response

ContactApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
AddressIdg

Identifikace kontaktu v rámci systému Money

globally unique identifier

Readonly

Slouží jenom pro systém Money.

City

Město kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

CompanyName

Název kontaktu

string

Required

Délka: mezi 0 a 200 včetně

CountryId

integer

Required

CreditCheck

CreditCheckStatusDoklad

iDoklad již CreditCheck nepoužívá. Vrácená hodnota nebude aktuální.

Readonly

DateLastChange

date

Data type: DateTime

Readonly

DefaultBankAccount

Výchozí bankovní účet

BankAccountApiModel

Readonly

DefaultInvoiceMaturity

Výchozí splatnost faktury pro kontakt

integer

Žádné.

DiscountPercentage

decimal number

Žádné.

Email

string

Data type: EmailAddress

Délka: mezi 0 a 254 včetně

Fax

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Firstname

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Id

integer

Readonly

IdentificationNumber

IČ/IČO kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

IsRegisteredForVatOnPay

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

boolean

Používá se v Sk legislativě.

IsSendReminder

Zasílání upomínek

boolean

Žádné.

Mobile

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Phone

string

Data type: PhoneNumber

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PostalCode

PSČ kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 11 včetně

Street

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

Surname

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Title

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

VatIdentificationNumber

DIČ/IČ DPH kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

VatIdentificationNumberSk

DIČ kontaktu

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Používá se v Sk legislativě.

Www

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Ukážka:
{
 "AddressIdg": "9df06f6e-440f-476d-a289-726b18b54ca8",
 "CreditCheck": 0,
 "DateLastChange": "2024-06-08T00:59:32.9724498+00:00",
 "DefaultBankAccount": {
  "Bank": {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": {
    "Code": "sample string 1",
    "Currency": {
     "Code": "sample string 1",
     "Country": "sample string 2",
     "Name": "sample string 3",
     "Priority": 4,
     "Symbol": "sample string 5",
     "Id": 6
    },
    "CurrencyId": 2,
    "DateLastChange": "2024-06-08T00:59:32.9724498+00:00",
    "Name": "sample string 4",
    "NameEnglish": "sample string 5",
    "IsEuMember": true,
    "Id": 7
   },
   "CountryId": 2,
   "DateLastChange": "2024-06-08T00:59:32.9724498+00:00",
   "Name": "sample string 4",
   "NumberCode": "sample string 5",
   "Swift": "sample string 6",
   "IsOutOfDate": true,
   "Id": 8
  },
  "Currency": {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": "sample string 2",
   "Name": "sample string 3",
   "Priority": 4,
   "Symbol": "sample string 5",
   "Id": 6
  },
  "DateLastChange": "2024-06-08T00:59:32.9724498+00:00",
  "IsDefault": true,
  "CurrencyId": 3,
  "AccountNumber": "sample string 4",
  "BankId": 1,
  "Iban": "sample string 5",
  "Name": "sample string 6",
  "Swift": "sample string 7",
  "Id": 8
 },
 "Id": 3,
 "CompanyName": "sample string 4",
 "CountryId": 5,
 "IsRegisteredForVatOnPay": true,
 "DefaultInvoiceMaturity": 1,
 "City": "sample string 7",
 "DiscountPercentage": 1.0,
 "Email": "sample string 8",
 "Fax": "sample string 9",
 "Firstname": "sample string 10",
 "IdentificationNumber": "sample string 11",
 "IsSendReminder": true,
 "Mobile": "sample string 12",
 "Phone": "sample string 13",
 "PostalCode": "sample string 14",
 "Street": "sample string 15",
 "Surname": "sample string 16",
 "Title": "sample string 17",
 "VatIdentificationNumber": "sample string 18",
 "VatIdentificationNumberSk": "sample string 19",
 "Www": "sample string 20"
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.