Informace o requestu

Metoda vrátí seznam konstantních symbolů

Příklad URL:
v2.0/ConstantSymbols

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfConstantSymbolApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of ConstantSymbolApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": {
    "Code": "sample string 1",
    "Currency": {
     "Code": "sample string 1",
     "Country": "sample string 2",
     "Name": "sample string 3",
     "Priority": 4,
     "Symbol": "sample string 5",
     "Id": 6
    },
    "CurrencyId": 2,
    "DateLastChange": "2024-02-19T12:44:00.2035619+00:00",
    "Name": "sample string 4",
    "NameEnglish": "sample string 5",
    "IsEuMember": true,
    "Id": 7
   },
   "CountryId": 2,
   "DateLastChange": "2024-02-19T12:44:00.2035619+00:00",
   "IsDefault": true,
   "Name": "sample string 5",
   "Id": 6
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.