Informace o requestu

Metoda vrátí banku dle Id.

Příklad URL:
v2.0/Banks/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id banky

integer

Required

id

Id banky

integer

Required

Žádné.

Informace o response

BankApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Code

ISO_9362 kód banky

string

Žádné.

Country

Informace o státu

CountryApiModel

Žádné.

CountryId

Id státu

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsOutOfDate

Indikace, zda instituce stále funguje

boolean

Žádné.

Name

Název banky

string

Žádné.

NumberCode

Kód banky

string

Žádné.

Swift

Swift identifikace banky

string

Žádné.

Ukážka:
{
 "Code": "sample string 1",
 "Country": {
  "Code": "sample string 1",
  "Currency": {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": "sample string 2",
   "Name": "sample string 3",
   "Priority": 4,
   "Symbol": "sample string 5",
   "Id": 6
  },
  "CurrencyId": 2,
  "DateLastChange": "2024-06-10T17:50:25.745737+00:00",
  "Name": "sample string 4",
  "NameEnglish": "sample string 5",
  "IsEuMember": true,
  "Id": 7
 },
 "CountryId": 2,
 "DateLastChange": "2024-06-10T17:50:25.745737+00:00",
 "Name": "sample string 4",
 "NumberCode": "sample string 5",
 "Swift": "sample string 6",
 "IsOutOfDate": true,
 "Id": 8
}
Ukážka:
<BankApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">8</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <Code>sample string 1</Code>
 <Country>
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <Code>sample string 1</Code>
  <Currency>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <Code>sample string 1</Code>
   <Country>sample string 2</Country>
   <Name>sample string 3</Name>
   <Priority>4</Priority>
   <Symbol>sample string 5</Symbol>
  </Currency>
  <CurrencyId>2</CurrencyId>
  <DateLastChange>2024-06-10T17:50:25.745737+00:00</DateLastChange>
  <IsEuMember>true</IsEuMember>
  <Name>sample string 4</Name>
  <NameEnglish>sample string 5</NameEnglish>
 </Country>
 <CountryId>2</CountryId>
 <DateLastChange>2024-06-10T17:50:25.745737+00:00</DateLastChange>
 <IsOutOfDate>true</IsOutOfDate>
 <Name>sample string 4</Name>
 <NumberCode>sample string 5</NumberCode>
 <Swift>sample string 6</Swift>
</BankApiModel>